Hva er Lysterapi - fargeterapi

Lys- og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.

Tekst: Unni Nordbrenden

Lysterapi. fargeterapi
Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Gjennom stimulering med lys tilføres kroppen bestemte svingninger i den hensikt å gjenopprette kroppens og sinnets harmoni. Lys i form av sollys eller fullspektrumlys er avgjørende for menneskenes helse og trivsel. For lite eller feil lys over tid skaper alvorlig fysisk og psykisk ubalanse, og i verste fall sykdom og nedsatt kapasitet.

Det finnes en rekke forskjellige fremgangsmåter innen lysterapi, basert på flere grunnleggere av ulike tilnærminger.

I Lysstimulering brukes både hvitt og av farget lys. Farget lysstimulering foregår gjerne sammen med en behandler, men med hvitt lys kan man behandle seg selv hjemme med en lampe.

Hvitt fullspektrumlys brukes oftest ved årstidssvingninger eller vinterdepresjoner som det gjerne kalles. Bakgrunnen for at dette oppstår er at kroppens biologiske klokke er i utakt fordi kroppen ikke får det naturlige dagslyset den trenger i tilstrekkelig mengde og varighet og til riktig tid på døgnet.

Downing teknikken
En av de kjente metodene med farget lys er Downings lysbehandling utviklet av den amerikanske øyenlegen John Downing. Downings apparatet er en fargespesifik lysmaskin som produserer blinkende farget lys og som kan innstilles på elleve forskjellige bølgelengdebånd. Dette optiske apparatet stimulerer den nevrovisuelle banen og de fleste delene av hjernen.

Lysmaskinen ble utviklet fra Dr. Downings årelange forskning på lysets fysikk, den nevrofysiologiske persepsjon oppfatning og effekten av lyspersepsjon og opptak på de menneskelige funksjoner.

Emotional Transformation Therapy (ETT), er en videreutvikling av Downings behandlingsmetode, og ble utarbeidet av den amerikanske kliniske psykologen Steven Vazquez, Ph.D.

Vazquez fant ut at når han snakket med pasientene om deres problemer under lysstimuleringen, syntes det som den enkelte farge stimulerte til bearbeiding innenfor spesifikke psykiske områder. Metoden kalles gjerne Lysassistert psykoterapi.

Kunnskapen om bruk av lys og lysterapi brukes innen behandling, men også i forbindelse med andre fagområder, som for eksempel arkitektur.

Se også Lysakupunktur

Lys og forskjellige farger av lys er blitt brukt i medisinsk behandling langt tilbake i historien. Både i det gamle Egypt, Babylon og Kina (TKM) brukte man for eksempel rødt lys i behandlingen av kopper.

Innen ayurvedisk tradisjon spiller fargeterapi en viktig rolle, og man lar for eksempel pasienten drikke vann som har blitt belyst gjennom farget glass.

 • Den danske forskeren Nils Ryberg Finsen fikk Nobelprisen i 1903 for sin behandling av tuberkuløse hudlidelser ved hjelp av lys.

 • På 1920- og 30-tallet forsket Harry Riley Spitler på behandling med farget lys, og behandlet med hell ulike somatiske lidelser.

 • I 1934 oppdaget forskerne at rytmisk lysstimulering førte til at hjernebølgene begynte å svinge i takt, et fenomen som kalles «Entrainment» eller «photic driving».

 • På 1940- og 1950-tallet gjorde nevrofysiologen W. Gray Walter en rekke eksperimenter med en elektronisk, stroboskopisk anordning som gav rytmisk lysstimulering av øynene til forsøkspersoner med en frekvens på 10-25 per sekund. Ved samtidig registrering av EEG kunne han vise at dette innvirket på aktiviteten i hele hjernebarken og ikke bare i synslappen.

 • Senere forskning i USA og Japan på 1960- og 1970-tallet viste at denne effekten førte til en samkjøring av de to hjernehalvdelene og en høyere grad av synkronisering av hjernens aktivitet.

Downing teknikken
Downings apparatet, med blinkende farget lys, ble utviklet på 1970-tallet av den amerikanske øyelegen John Downing.

På slutten av 1980-tallet var det blitt dokumentert at behandling med såkalt fullspektrum-lys (hvitt lys) hadde terapeutisk effekt på typiske vinterdepresjoner som utvikler seg under den mørke årstid. Videre forskning har vist at slikt fullspektrum-lysterapi også har andre fysiologiske effekter, inklusive en innvirkning på immunsystemet.

Lysbehandling kom første gang til Norge på 1980-tallet. På samme tid ble Fargepunktur utviklet av den tyske heilpraktiker Peter Mandel:
Her behandles akupunkturpunkter med primærfarger gjennom en glasstav. Metoden er basert på mer esoterisk fargelære og er først og fremst begrunnet gjennom klinisk erfaring.

I våre dager er Karl Ryberg kjent for arbeid med et spesielt laser-telt hvor pasienten «bades» i et monokromt lys.

Psykoterapi
Den amerikanske psykologen Steven Vasques, Ph.D. videreutviklet Downings behandlingsmetode til en teknikk hvor samtale inngår. Metoden anvendes i forbindelse med psykoterapi og skal effektivisere den psykoterapeutiske behandling – Lysassistert psykoterapi.

Arkitektur
I Danmark, Slagelse ble det i 2015 åpent et påkostet psykiatrisk sykehus, hvor alt lys i bygningen er regulert sånn at pasienten får det mest optimale lyset døgnet rundt. Det sies at sykehuset har verdens mest avanserte lyssystem og prestisjebygget får oppmerksomhet fra hele verden.

Det er et aktivt internasjonalt miljø rundt lysbehandling, som jevnlig arrangerer seminarer og konferanser.

Farget lysstimulering brukes gjerne ved:

 • Depressive tilstander
 • Utbrenthet
 • Stress
 • Hormonsvingninger
 • Søvnproblemer
 • Uro, bekymringer
 • Selvbildeproblematikk
 • Lese- og skrivevansker
 • Motivasjon- og
 • Konsentrasjonsproblemer

Hvitt fullspektrumlys brukes oftest ved:

 • Vinterdepresjoner
 • Årstidssvingninger

Farget lysstimulering vil kunne utvide synsfeltet og en slik behandling får en hos en lysterapeut.

Behandling foregår på forskjellige måter, avhengig av hvilken tilnærming behandler bruker. Noen ganger gjennom et instrument eller apparat som tilfører lys eller ved hjelp av en lampe.

Behandling med hvitt lys kan gjøres som hjemmebehandling, men behandling med farget lys gjøres hos behandler. Ved noen tilnærminger inngår samtale.

Downings metode går ut på å eksponere klienten for et blinkende lys fra et spesielt apparat, uten samtale. I tillegg brukes fargede filtre slik at det opereres med 11 farger pluss hvitt lys. Downing hevder at de røde og gule fargene i spektrum gir en sympaticusstimulering, og de blå og fiolette en parasympaticusstimulering. Hans behandling går derfor ut på å la klienter med en overdreven sympaticuspåvirkning se på farger fra den motsatte enden av spekteret, det vil si blått eller fiolett, mens klienter med overdreven parasympaticuspåvirkning behandles med røde og gule farger.

Lysassistert psykoterapi består av blinkende, farget lys sammen med samtaleterapi – en metode som er utviklet av den amerikanske psykologen Dr. Steven Vazquez.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfatende tilstanden er eller hvor lenge plagen eller problemet har eksistert.

Downings metode kan innebære at klienten ser på lys uten samtale i 20 minutter, 3-5 ganger i uken.
Det finnes også nyere teknologi, som fører til at klienten kan sitte kortere tid, for eksempel 8 til 15 minutter.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/lysterapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Vær nøye med å følge veiledning, så ikke det oppstår skade på øyne og hud.

 • Det er viktig å være nøye ved innkjøp av en lampe med hvitt fullspektrumlys. Svakere lamper krever kortere avstand til øynene og/eller lengre behandlingstid.
  Lampen bør også være godkjent som medisinsk elektrisk utstyr.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/lysterapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

I Norge har det vært forsket på behandling med hvitt lys både ved universitetene i Tromsø og Bergen, samt på Aker sykehus, Divisjon psykiatri.

Pr. 2017/18 pågår det forskning med farget lys ved Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim, der man undersøker om lysbehandling kan ha positiv effekt på psykisk syke mennesker.
Ved å dekke vinduer og lamper med orange filter på kveldstid, vil man undersøke om dette kan påvirke kroppens evne til å utskille melatonin, kroppens søvnhormon. Forskerne vil finne ut om metoden kan begrense behov for medisinering og undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Lysterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

Lysterapeuter på behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Lysterapeutene arbeider innenfor det feltet hvor de har sin opprinnelig utdanning og med lysstimulering som et tilleggsverktøy. Flere utøvere har bakgrunn som for eksempel psykolog, sykepleier, pedagog mv.

Pr. i dag foregår utdanning innen lysstimulering i form av forskjellige kurs og seminarer i inn- og utland.

KURS OG UTDANNING A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Lysterapeuter på behandlerlisten

> Lysakupunktører på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.