Alternativ og komplementær behandling er verdifullt for Europa

Nylig ble det avholdt en unik konferanse i Europaparlamentet om verdien av alternativ behandling. Alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer. Nå kreves det handling.

Over hele Europa er det idag 300.000 utøvere av alternativ behandling og i tillegg 150.000 leger som praktiserer behandlingsmetoder som akupunktur, antroposofisk medisin, aromaterapi, ayurveda, urtemedisin, homeopati, kinesiologi, naturopati, massasje, soneterapi, shiatsu, tradisjonell kinesisk medisin mm.

De tilbyr en helhetlig tilnærming til helse, det vil si at hele mennesket settes i sentrum for behandlingen som er tilpasset den enkelte. Behandleren er som regel opptatt av å finne årsaken til plager istedet for kun å behandle symptomer. De som velger alternativ behandling opplever dette som effektivt og trygt.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Foreløpig er alternativ behandling mest tilgjengelig privat, men det er en økt tendens i enkelte land med samarbeid mellom konvensjonelle medisinske utøvere og alternative behandlere.

Alternativ behandling på agendaen i EU
Verdien av alternativ behandling sto på agendaen i EU, da
medlemmer av Europaparlamentet, helsearbeidere, pasienter, forskere og politikere møttes i Brussel, 9 oktober 2012 på konferansen «EU CAM Conference – Complementary and Alternative Medicine – Innovation and Added Value for European Healthcare». Der var det både foredrag og debatt om nyskapende tenkning rundt alternativ behandling.

Verdien av komplementær og alternativ behandling for europeiske pasienter og befolkningen, – for europeiske helsesystemer, for EU helsepolitikk og programmer, samt veien frem til innovative helsetjenester ved hjelp av alternativ og komplementær behandling ble debattert.

Konferansen ble organisert av Eurocam, en interessegruppe satt sammen av europeiske paraplyorganisasjoner, bestående av pasienter, leger og utøvere av alternativ og komplementær behandling.

Ifølge Eurocam bruker mer enn 100 millioner europeiske innbyggere alternativ behandling for å ivareta egen helse, enten alene eller som tilleggsbehandling. Dette betales av pasientens egen lomme. Dessuten er det ifølge World Health Organization så mye som 70-80% av befolkningen i mange moderne land som har brukt alternativ behandling.

Behandler.no var ikke tilstede under konferansen, men rapporterer utifra program og konklusjon etter arrangementet, samt ”Call for Action” – en oppfordring til handling adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater (dokumentet kan lastes ned, nedenfor).

Vil ha bedre tilgjengelighet
Danske professor Helle Johannessen var en av flere foredragsholdere, med innlegget: «Patients’ motivations for and use of CAM» – Pasientenes motivasjon for og bruk av komplementær og alternativ behandling.

Hun har en doktorgrad i sosialantropologi og har forsket på medisinsk pluralisme i Danmark, Canada og Italia i feltarbeid siden slutten av 1980-tallet. Hennes hovedfokus har vært å se på hvordan sykdom og helbredelse er innrammet i flere former for klinisk praksis og i politiske strukturer. Siden 2005 har hun vært leder av en tverrfaglig forskningsavdeling, som bruker kvalitative metoder i forskning av helserelaterte utfordringer, ved Syddansk Universitet – SDU.

Helle Johannessen har fått betydelige forskningsmidler til tverrfaglig forskning for å undersøke hvordan kvalitative og kvantitative metoder utfyller hverandre i forskning på effekt av alternativ behandling.

Johannessen mener at de som velger alternativ behandling håper å få hjelp med plager og problemer som konvensjonell behandling ikke dekker, og at det brukes for å forbedre helsen generelt.

Allikevel er alternativ behandling begrenset til de som har råd til å betale for det. Dette poengteres i oppsummeringen etter konferansen og ”Call for Action”, hvor det etterspørres bedre tilgjengelighet.

(Artikkelen fortsetter under annonsen).

Helsefremmende og forebyggende
En annen foredragsholder, britiske Andrew Long, professor i Health Systems Research, University of Leeds, bidro med sitt innlegg «Complementary and Alternative Medicine and innovative healthcare».

Hans nåværende forskning fokuserer blant annet på utvikling og evaluering av rammer og tiltak på tvers av behandlingsmetoder.

I likhet med Helle Johannessen er han opptatt av rettferdig tilgang til helsetjenester, inkludert alternativ behandling, og av at bærekraften av helsetjenester krever en dreining mot helsefremmende og forebygging av sykdom.

Han mener at alternativ behandling har potensial til å støtte strategier for å øke alvorlige helseutfordringer blant EU-borgere, i samarbeid med konvensjonell medisin.

Forøvrig deltok:

Gustav Dobos, Professor i internasjonal Medicine, leder av komplementær og Integrative Medicine, University of Duisburg-Essen, Tyskland, med innlegget «Evidence-base and effectiveness of Complementary and Alternative Medicine».

Erik Baars, professor i antroposofisk helsetjeneste, University of Applied Sciences, Leiden, Nederland: «Complementary and Alternative Medicine and chronic disease management».

Simona Dragon, professor i forebyggende kardiologi og rehabilitering, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania: «Complementary and Alternative Medicine in health promotion and disease prevention».

Torkel Falkenberg, førsteamanuensis i helsefaglig forskning, – Integrative Health Care, Karolinska Institute, og direktør for Integrative Care Science Center, Sverige: «Innovative use of Complementary and Alternative Medicine in healthcare and public health systems».

Dominik Irnich, leder av tverrfaglig smertesenter, Institutt for Anestesiologi, Universitetet i München, Tyskland: «Complementary and Alternative Medicine for innovative partnerships».

Claudia M. Witt, professor i medisin, Institutt for samfunnsmedisin, epidemiologi, og helseøkonomi, Charité University, Berlin, Tyskland: «Costs and cost-effectiveness of Complementary and Alternative Medicine».

Oppfordring til handling
Det er et faktum at flere og flere europeere lever lenger, og at dette krever tilpasning av hele helsesystemet. Komplementær og alternativ medisin kan bidra til å fremme en sunnere og mer miljøbevisst livsstil, med betydelige fordeler for personlig og samfunnsmessig helse.

Arrangøren konkluderer etter konferansen med at det er grunn til å ta affære og har skrevet en oppfordring til handling, Call of Action, adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater.

Det påpekes i utganspunktet bl.a hvordan alternativ og komplementær behandling brukes til å vedlikeholde og forbedre helse, så vel som til å forebygge, diagnostisere, avlaste eller behandle ved behov.

Komplementær/alternativ behandling er ansett som trygt og effektivt av brukere, og forskning de senere år bekrefter effektivitet og sikkerhet.

Det kan i tillegg være et verdifult tillegg til konvensjonell medisin, ved redusert forekomst av sykdom gjennom forebyggende tiltak, hjelp med utfall av behandling ved å fungere utfyllende og redusert antall sykehusinnleggelser og kostnader av legemidler og medisinske prosedyrer.

Ett av punktene i oppfordringen er å legge til rette for å gjøre alternativ behandling like tilgjengelig for alle mennesker, og inkluderere alternative metoder i alle mulige områder av helsesytemet, som innen kronsik sykdom, eldreomsorg osv.

Alternativ behandling kan både gi bedre helse for befolkningen og det er økonomisk lønnsomt. Alternative behandlingsmetoder kan spille en viktig rolle i det europeisk helsesystemet og byggingen av fremtidens helsetjeneste.

Hele EUROCAM sin oppfordring til handling adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater, tilgjengelig her


Relaterte saker:

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle
«WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

Stor bruk av komplementær behandling på norske sykehus


Ønsker du kontakt med behandler, terapeut, coach:

> Finn behandler på Behandler.no

> Om behandlingsmetoder A-Å

> Kurs og utdanning A-Å

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.