Behandling med akupunktur

Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter

Ved st. Olavs Hospital i Trondheim får alle kreftpasienter på avdeling for blodsykdommer tilbud om akupunktur eller akupressur.


Behandlingen gis for å lindre plager som oppstår ved cellegiftbehandling av pasienter med leukemi. De aller fleste pasientene velger å ta imot tilbudet, forteller professor Anders Waage, overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim, til Behandler.no


Pasientene får akupunkturbehandling, med nåler eller akupressur behandling, uten nåler.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Les mer:

Hva er Akupressur

Hva er Akupunktur

Akupunktører på BEHANDLERLISTEN


– Pasientgruppen vi jobber med er mer utsatt for infeksjoner og blødninger, så det er en avveining om vi behandler med akupunktur eller akupressur, sier Waage.


Han forteller også at de ikke har noen negative erfaringer eller uhell i forbindelse med å tilby leukemi pasientene alternativ behandling for å lindre plager de får ved cellegiftbehandling.

Godt dokumentert
Det er godt dokumentert at akupunktur har lindrende effekt på kvalme, som oppstår ved cellegiftbehandling, men Anders Waage har også gjort en erfaringsstudie på temaet etter å ha mottat støtte fra Kreftforeningen gjennom TV aksjonen i 1997 til dette formålet.

Sykehuset har nå nærmere ti års erfaring med dette og mener at behandlingen har virkning. En rekke studier konkluderer med at akupunktur og andre alternative behandlingstilbud kan gi pasienter med kreft reduserte plager ved bivirkninger, bedre psykisk helse og bedre livskvalitet.

Ved en gjennomgang av 11 undersøkelser på komplementær/alternativ behandling og bivirkninger ved cellegift gjort av en gruppe forskere-Cochrane samarbeidet, ble det konkludert med at akupunktur og akupressur kan ha effekt på kvalme.

Sykepleierne kurses
Det er sykepleierne ved St.Olavs Hospital i Trondheim, avdeling for blodsykdommer som utfører akupunktur behandlingen. Det holdes jevnlig interne kurs for sykepleierne ved avdelingen og de er nå 15 som behersker behandlingen.

– Mange av pasientene har allerede fått akupunkturbehandling i andre sammenhenger, og blir positivt overrasket over at de får tilbudet på sykehus, sier Elisabeth Røkke, avdelingssykepleier ved ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim, til Behandler.no

Positive bivirkninger
Pasientene forteller at de får bedre søvn og slapper bedre av etter behandling.
En gruppe som særlig har nytte av akupunkturbehandlingen er pasienter som får høydosebehandling som innebærer mage-tarm problemer, forteller Røkke. Disse pasientene får mindre plager etter akupunktur.

Også ved gynekologisk avdeling
Elisabeth Røkke forteller at hun har møtt motstand og skepsis blant enkelte leger ved sykehuset. Det er flere sykepleiere ved sykehuset som ønsker å innføre tilbudet ved sine avdelinger, men foreløpig er det kun gynekologisk avdeling som har tilbudet i tillegg til avdeling for blodsykdommer.

Etter å ha sett positive resultater for leukemi pasienter ønsket de også å bruke akupunktur ved gynekologisk avdeling ved sykehuset. Til å begynne med ”lånte” de sykepleiere fra avdeling for blodsykdommer, men etter hvert blir også sykepleierne der kurset og har hatt tilbudet i 3-4 år nå, forteller Elisabeth Røkke.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.