Ung kvinne danser

Dansterapi hjelper barn og ungdom med depresjon og ADHD

Unge mennesker med psykiske helseutfordringer får ofte ikke den hjelpen de trenger. Svenske pionerer har forsket på danseterapi som et alternativ.


Deprimerte, selvdestruktive jenter og gutter med ADHD er de to største pasientgruppene innen barn- og ungdomspsykiatrien. Det er vanskelig å behandle barn og ungdom med psykiske helseutfordringer og behovet for alternative behandlingsmodeller anses å være stort. Svenske forskere har undersøkt om danseterapi kan hjelpe disse pasientgruppene.

I følge studier ved og Karlstads Universitet og Dansehøgskolen i Stockholm, kan ungdom med depresjon og barn med ADHD få det bedre med danseterapi. Danseterapi kan fungere som et alternativ til andre behandlingsformer mener forskere.

Forskningsprosjektet ”Danseterapi for barn og ungdom med psykiske helseproblemer” ble gjennomført på Barn- og ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad i perioden 2001-2005.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Prosjektet er et samarbeid mellom Dansehøgskolen i Stockholm, og Karlstads universitet, Barn- och ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad og Dans i Värmland. Guttene i prosjektet var 5-7 år og jentene 13-17 år. Danseterapi inngikk som behandling for begge gruppene.

Kunstnerisk terapiform
Danseterapi er en fysisk aktivitet, selv om direkte trening ikke inngår. Her skiller danseterapi seg ut fra for eksempel psykomotorisk trening, som trener barnets motorikk på en strukturert måte.

Dansterapi er først og fremst en kunstnerisk terapiform, der man gjennom dans og bevegelse løser opp fysiske spenninger for å forløse følelsesmessige blokkeringer. På denne måten kommer den kreative prosessen i gang og dette kan ha en helende virkning.

Det utføres med eller uten musikk, spontant eller ut ifra gitte bevegelser. Noen ganger kan man bruke gjenstander, som en leke, et skjerf el. som kan hjelpe i gang prosessen og gir rom for kreativitet og samspill.

Det brukes diagnostiske observasjonsmetoder for å kartlegge hvordan klienter responderer på interaktive og personlige prosesser, men i danseterapi er det ikke noe som er feil eller riktig trinn og kroppsbevegelse. Danseterapi handler ikke om å prestere eller å være flink. Det gir derimot mulighet til å gå inn i seg selv og oppleve tilstedeværelse i kroppen på en ny måte.

Danseterapi handler også mye om å finne sine egne bevegelser og alle har vi egne preferanser i forhold til hvordan vi beveger oss. Det handler om å bli bevisst dette og å jobbe med å utvide og utvikle repertoaret sitt og bli kjent med hvem man er.

Les mer: Hva er danseterapi

Internasjonal forskning viser at fysisk aktivitet har antidepressiv effekt og mange behandlere anbefaler derfor en eller annen form for fysisk aktivitet i behandling av depresjon. Man mener at trening og sosial kontakt minsker stresshormoner og stabiliserer serotonin- og dopamin nivåer.

Sverige er ledende
Det er professor Erna Grönlund ved Dansehøgskolen i Stockholm, og universitetslektor Barbro Renck ved Karlstads universitet, som har ledet forskningsprosjektet. Barbro Renck har også arbeidet som spesialsykepleier innen både barn- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

– Vi er de første i verden som har testet og dokumentert vitenskapelig danseterapi som behandling for gutter med ADHD, sier professor Erna Grönlund, ved Dansehøgskolen i Stockholm.

Dansterapi viste effekt på ADHD
For begge gruppene så man forbedringer. Guttene med ADHD diagnose, ble roligere og fungerte bedre sosialt etter danseterapien. Guttenes foreldre og lærere rapporterte også at skolearbeidet ble forbedret.

– En gutt, som bare kunne sitte stille i klasserommet inntil ti minutter, kunne etter danseterapien følge en hel undervisningstime. Guttene klarte dessuten å leke med andre barn uten å havne i konflikt hele tiden, sier Erna Grönlund.

Bedre selvfølelse
– Det kan være vanskelig å bruke samtaleterapi med stille tenåringsjenter, som hverken vil eller tør snakke om hva som plager dem. Dansen viste seg å være en fin måte å få opp energi og livsglede. En øvelse med f.eks. flamenco kan også handle om å kjenne stolthet, selvfølelse, sette grenser og si nei, ifølge Erna Grönlund

– Resultatene for begge gruppen var gode, men det var en liten gruppe barn og ungdom, seks gutter og elleve jenter, så vi tør ikke dra konklusjonene for langt. Flere oppfølgende studier behøves, sier Barbro Renck.

Forskningsprosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Resultater fra studiet har blant annet blitt publisert i American Journal of Dance Therapy.

Relaterte saker:

Komplementær behandling viser god effekt i psykiatrien
I Sverige har forskere kartlagt bruk av alternativ, medikamentfri behandling innen psykisk helseomsorg og funnet ut at det er utbredt. Både personalet og brukeren er tilfredse med effekten behandlingen gir.

Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama

Nevrofeedback hjelper barn med ADHD

Ut av depresjon med kunstterapi

>> Flere artikler om psykisk helse

TEMASIDE: Psykisk helse og psykoterapi
Oversikt med behandlingsmetoder og tilnærminger som brukes innen psykisk helse og psykoterapi. Flere av metodene brukes også i gruppeterapi.

BEHANDLERLISTEN
Søk:

  • Behandlingsmetode
  • Plager/problemer
  • Sted/område
  • Navn på behandler

    Hver  behandler har egen profilside med opplysning om:
  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrerining
  • Annen relevant informasjon

BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.