På lag med naturen i behandling og rehabilitering

Et pilotprosjekt ved Valnesfjord Helsesportssenter åpner opp for kulturell tilnærming til og aksept for alternative behandlingsmetoder tilpasset den samiske befolkningen.

I helsespørsmål ønsker mange å være med på å velge hva som skal ligge til grunn for behandling og rehabilitering. I fremtidens helsetjeneste legges det flere steder til rette for behandling tilpasset pasientens referanserammer. Og i den grad det er mulig, er det mye som tilsier at dette er til det beste for den som søker hjelp, enten det innebærer alternativ behandling, kulturell miljøterapi eller naturmedisin.


Kropp og sjel

Det er også et nasjonalt mål for helse- og omsorgstilbudet at ”Alle skal ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon”.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Ved Valnesfjord Helsesportssenter i Fauske kommune i Nordland, har de gjennom et prosjekt over ett år, tilbudt sine pasienter rehabilitering tilpasset samisk kultur. Her har naturen blitt brukt flittig, og deltagerne har blitt bedre kjent med samisk tradisjonskunnskap. Her har det vært fokus på hvordan man berger seg i naturen, og mestring for folk med ulike funksjonsnedsettelser.

Bruk av planter og musikk sår sterkt i den samiske tradisjonen. Foto Shutterstock


Målsettingen for dette pilotprosjektet er etableringen av gode likeverdige tilbud for den samiske befolkningen som ivaretar deres behov for helsetjenester språklig og kulturelt, noe som ikke minst gjelder for barn og unge. Prosjektet har berørt alle aldersgrupper og ulike funksjonsnedsettelser.

 

Aktuelle behandlere

– I samisk kultur har man tradisjon for å leve nært naturen. Tidligere var det først og fremst nytteverdien man var opptatt av, for det var her man lagde øksen og gjorde matauk. Men naturen er også et sted for å bli kjent med seg selv og finne krefter til beste for kropp og sjel, sier prosjektleder Erling Urheim til Behandler.no.

Erling Urheim, prosjektleder for pilotprosjektet. Foto: Valnesfjord Helsesportssenter

Prosjektene ble finansiert av Sametinget og Helsedirektoratet, med en tidsramme på ett år fra november 2011-2012, men nå ønsker rehabiliteringssenteret å videreføre arbeidet med å utvikle et eget habiliteringstilbud for samiske barn og unge. Et annet ønske er å fordype seg i samisk tradisjonskunnskap og naturkunnskap og se på hvilke ressurser man skal implantere i behandlingen.

Folkemedisin
Den nære forbindelsen mellom naturen og det enkelte mennesket, er selve livsnerven i den samiske naturforståelsen. Innen samisk tradisjon har man også utviklet en egen folkemedisin – eller naturmedisin, hvor bruk av planter og tankekraft står sterkt, men man finner også innslag av sjamanisme.

> Les mer – Hva er urtemedisin


Ved Valnesfjord Helsesportssenter har det blitt diskutert hvilken plass den samiske folkemedisin skal ha ved senteret. I det nylig avsluttede prosjektet har det ikke vært rom for å implementere denne type behandling direkte i særlig grad, med de som har deltatt på behandlersiden har hatt som mål å få god kunnskap gjennom tradisjonsbærere av samisk kultur. Kompetansehevingen ved senteret har også bygget på oppdatert samisk forskning og dokumentasjon.

Og planter brukt som medisin vært tema. Hvilke planter man benytter til å dempe smerte og som lindring ved sykdom har blitt formidlet på tur dagene. Som eksempel kan nevnes hvordan samer og andre folk har brukt planten kvann både som mat og medisin.


Tankens kraft

Men i videreføringen av arbeidet har prosjektlederen noen tanker om hva han ønsker å ha med i det videre tilbudet. For dette handler om aksept for verdier, mener Urheim, som ønsker å få anerkjennelse for det samiske perspektiv inn i selve behandlingen.

– Det å ta i bruk kraften som finnes i naturen og tankens kraft står sentralt i dette. Mitt mål er en rehabilitering som er opptatt av hele mennesket, også den åndelige delen. Men blant samer finnes det ulike syn på dette som i den øvrige befolkningen.

Det er også et ønske å få formidlet naturterapi som en del av det helhetlige menneskesyn. Det er stor interesse for medisinplanter og ”back to basic”. Klokskapen finnes hos tradisjonsbærerne og naturfolkene. Dette er i utgangspunktet reineiere, bønder, fiskere og jaktfolk med natur- økofilosofi og et nært og godt forhold til naturen.

Musikk har også blitt brukt, som en døråpner til samtaler, og prosjektleder har utarbeidet et hefte med sanger på samisk, norsk, svensk, finsk og engelsk til bruk i uilke sammenhenger. ”Der ordene tar slutt begynner joiken” – er et sitat fra Nils Aslak Valkeapää. Urheim har omskrevet den til også å omfatte sanger og salmer.

Musikk generelt er en døråpner til de innerste rom og de samiske sangene åpner dører inn til rom med mange komplekse følelser, mener Urheim. Fornorskningen har forårsaket en del sår som vi må bruke en del tid på å helbrede. Ofte kommer det følelsesmessige reaksjoner gjennom musikken.


Utmarksterapi

Familieavdelingen innen psykisk helsevern for barn og unge i Karasjok har utviklet en behandlingsmodell som er tilpasset samisk kultur og levesett. Modellen kalles for «Meahcceterapiija» (MT) og kan oversettes som utmarksterapi. Terapien går ut på å trekke seg bort fra kontoret og ut i naturen, der terapeuter sammen med familien drar på en overnattingstur og bor i lávvu eller hytte.


Klinisk sosionom Reidun Boine i sin fagartikkel ”Terapi med samiske familier”, ”Meahcce terapiija”, publisert i Fontene 2011:

Når samer har søkt om hjelp fra hjelpeapparatet, er de blitt møtt med velferdsgoder bygd på majoritetens verdier, normer og ideologi/tro. Men møter med samiske familier handler om møter med mennesker som har en annen historie og andre verdier enn majoritetsbefolkningen. Samer har tradisjonelt vært nært knyttet til naturen, og den har fremdeles stor verdi for mange.


Finn behandler på BEHANDLERLISTEN


Relatert:

Hva er urtemedisin


Relaterte saker:

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet

Leger foreskriver urter ved forkjølelse

Svartsurbær – et alternativ til antibiotika

Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.