Biopati godkjent som fagskoleutdanning

Utdanning i biopati er nå godkjent av NOKUT som fagskoleutdanning ved Tunsberg Medisinske Skole. Dette er en fjær i hatten for skolen og betyr en økt profesjonalisering av utdanning innen alternativ behandling og naturmedisin i Norge.

Å få offentlig godkjenning som fagskole innebærer en lang og krevende søknadsprosess, på bakgrunn av et solid utdanningstilbud. Allerede fire år tilbake i tid begynte Tunsberg Medisinske Skole på jobben med å søke NOKUT godkjenning.

– Arbeidet med å utforme søknaden startet tidlig i 2009 og ble sendt inn februar 2012. Vi valgte å bruke lang tid på prosessen og gjøre et grundig arbeid. På denne måten ville vi kunne utvikle skolen som organisasjon parallelt med utformingen av søknaden, ifølge Truls Isaksen, rektor ved Tunsberg Medisinske Skole.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?


Kvalitetsstempel
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge og kun de tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger. Skoler som har godkjente utdanningstilbud kan kalle seg fagskoler.

Formålet for godkjenningsordningen er å sikre studenter i fagskoleutdanning tilfredsstillende utdanning og vilkår, og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i fagskoleutdanningen.

I tillegg til å vurdere selve utdanningen, vurderes det også om tilbyder har tilfredsstillende styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring.


Tunsberg Medisinske Skole ble etablert i 1998 og er i dag en av Norges største private skoler innen helse og ernæring.

Hovedstudiene ved skolen er ernæringsterapi, biopati og soneterapi, men den har også andre tilbud, som for eksempel grunnmedisin med 30 studiepoeng, kostholdsveiledning, naturmedisinsk grunnutdanning, og øreakupunktur.

Skolen har hovedkontor i Tønsberg, men har også lokaler på Holmen senter i Asker, like utenfor Oslo, hvor forelesninger til biopatutdanningen foregår.

I biopatien ser man på menneskets allmenntilstand som en naturlig konsekvens av ytre og indre påvirkning – samspill med miljøet, forholdet til andre mennesker og livet rundt seg, til seg selv og til selve tilværelsen. Foto: Shutterstock

Hva er biopati
Utdanningen til biopat er et 4-årig deltidsstudie i biologisk medisin. Biopati kommer av det greske ordet Bios, som betyr liv og Patos – følelse, lidelse, sykdom. Det biopatiske system ble grunnlagt i 1980 av den danske behandler og forfatter Kurt Nielsen. Den første biopatskolen ble etablert i København i 1981 og spredde seg kort tid etter til Norge og andre land.

Basert på kunnskap fra både naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati flere medisinske systemer. Hovedfagene er naturmedisinsk filosofi, ernæringsterapi, urtemedisin, immunterapi, holistiske analyse- og behandlingsmetoder som inkluderer irisdiagnostikk, øreakupunktur, tungeanalyse, fotsoneterapi og kinesiologi.

Finn biopat på BEHANDELRLISTEN


Og nå kan altså Tunsberg Medisinske Skole smykke seg med en NOKUT fagskolegodkjent biopatutdanning. For å komme gjennom dette nåløyet skal man først gjennom en administrativ vurdering og dernest en sakkyndig vurdering.

– I den administrative vurderingen gikk NOKUT gjennom skolens kvalitetssikringssystem, styringsordning og reglement. Etter at denne delen ble godkjent, ble søknaden oversendt en sakkyndig komité som vurderte utdanningen etter 18 ulike kriterier som NOKUT krever oppfylt, informerer rektor Isaksen.


Yrkesrettet utdanning
En fagskoleutdanning er yrkesrettet og bygger på videregående opplæring. Etter fullført utdanning skal studentene ha en kompetanse som kan brukes i arbeidslivet uten ytterligere opplæring. Studiet varer opp til to år på full tid. Det som skiller fagskoler fra annen høyere utdanning, er at en fagskole ikke behøver å være forskningsbasert og at den er mer praktisk rettet.

For skolen og studentene betyr godkjenningen økt profesjonalisering av naturmedisinutdanningen, noe som igjen vil gi enda dyktigere naturterapeuter. Studentenes rettigheter sikres og biopatistudiet blir nå godkjent for lån/stipend i Lånekassen.

Ifølge rektor Isaksen vi også studenter ved de andre studiene ved skolen ha nytte av dette arbeidet, ettersom det fører med seg endringer i reglement og fokus på kvalitet i utdanning for alle fagretningene ved Tunsberg.

 

Ønsker du kontakt med en biopat?
Finn biopat på BEHANDLERLISTEN

Kurs og utdanning i biopati

Les mer – Hva er Biopati

Relatert artikkel:

Helsekost med veiledning
Det er stor interesse for helse og kosthold med stadig flere som tilbyr produkter som skal være sunne. For å møte et kunnskapshungrig publikum har en norsk skole utviklet et nytt studietilbud – helsekostveileder.
Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.