Legestudenter

Send fastlegen på kurs om alternativ behandling

Leger og sykepleiere tilbys kurs om komplementær og alternativ behandling. Kursene er godkjent som etterutdanning.


I regi av NAFKAM, Nasjonalt Senter for komplementær og alternativ behandling ved Universitetet i Tromsø, arranges det etterutdanningskurs for leger og sykepleiere om komplementær og alternativ behandling. Kursene er valgfrie og er rettet mot almenne og interesserte leger og sykepleiere.

Målet med kursene er å øke deres grunnleggende kunnskaper om komplementær og alternativ behandling for bedre å kunne kommunisere med pasienter, pårørende, helsepersonell, offentlig forvaltning og andre om temaet.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

– Det har til nå blitt avholdt to kurs. Alle som har deltatt har vært kjempeglade for å ha vært med. De gir uttrykk for at dette er noe de kan bruke i hverdagen sin, sier Bjørn Bjørvik, rådgiver ved NAFKAM til Behandler.no

– Det kan se ut til at det foreløpig er få som kjenner til tilbudet. Vi håper på økt deltagelse etterhvert og en generell økt etterspørsel etter undervisning og mer forskning på alternativ behandling, sier Bjørvik.


Godkjent som etterutdanning
Kurset har tidligere vært på 8 timer, men utvides nå til 15 timer.
Den norske lægeforening har godkjent kurset for alle spesialiteter og som emnekurs i videreutdanningen i allmennmedisin med 15 timer.

Det er også godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.

Innhold på kurset
På kursene presenteres forskjellige behandlingsmetoder og hvilke lidelser og plager som oftest behandles og hvilke virkningsmekanismer og resultater som foreligger.

 • Forøvrig kan kurs inneholde temaene:
 •  Hvorfor bruker pasientene alternativ behandling?
 •  På hvilken måte praktiseres alternativ behandling blant sykepleiere og leger i dag?
 •  Interaksjoner mellom legemidler og urter og kosttilskudd og naturlegemidler.
 • Alternativ behandling for alvorlig syke/kroniske syke pasienter og bruk av alternativ behandling i livets sluttfase.


  Andre interessante tema som blir tatt opp er:
 •  Strategi for forskning innen alternativ behandling. Kan man kopiere den skolemedisinske tilnærming?
 •  Norsk og europeisk lovgivning for å beskytte pasienter som benytter KAM (komplementær og alternativ medisin).
 •  Er pasienten i trygge hender?
 •  Hvem kan ta syke i kur?
 •  Hvem kan utføre alternativ behandling?


Undervisning i alternativ behandling for studenter

Det finnes idag et visst tilbud om undervisning om alternativ behandling for legestudenter og sykepleierstudenter. Imidlertid er det forskjellig praksis ved de ulike universitetene og høgskolene.

Ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo har de pr. idag følgende på pensumlisten under Samfunnsmedisinske fag:
”Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1998:21: Alternativ medisin, 1998. Statens forvaltningstjeneste. (særlig kap. 5 og 13)”.

”Den norske lægeforening: Alternativ behandling, 1998. Oslo: DNLF. Del 1 (Legeforeningens holdning til alternativ behandling) og del 2 (Innstilling fra alternativ medisin utvalg)”.

I tillegg har de en dags undervisning, hvor det vanligvis er foredrag ved fire forskjellige behandlere, som presenterer behandlingsmetoder som homeopati, akupunktur, craniosacralterapi og energiarbeid/healing.

Forskjell på interesse
En av foredragsholderne ved Universitetet i Oslo – medisinsk fakultet, gjennom de siste 3 år er Inge Ås, daglig leder ved ILIANA nordisk akademi for SELVutvikling og Livsveiledning. Hun har holdt foredrag om energiarbeid og healing for sisteårsstudenter. Hun har også holdt en rekke foredrag for sykepleierstudenter ved Høgskolen i Stavanger og Stord om homeopati, kraniosakralterapi og healing.

– Det er stor forskjell på å holde foredrag for sykepleierstudenter og for medisinstudenter, sier Inge Ås, til Behandler.no

– Det er vanskelig å tolke medisinstudentenes interesse. Det kan virke som de er engstelig for å vise interesse, særlig med andre studenter tilstede. Det har vært en tendens til fnysing og latterliggjøring, som kan tyde på at temaet fortsatt er et slags tabu. Etter foredrag hender det at noen tar kontakt.

– Blant sykepleierstudenter opplever jeg derimot diskusjon, liv og spørsmål, sier Inge Ås, som har godt oppmøte på disse foredragene.

 

Annonse behandlerlisten
Finn behandler, terapeut, coach på BEHANLERLISTEN
Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.