Dr. Peter Dvergsdal får Brobyggerprisen Fritt Helsvalg 2022

Han har behandlet flere enn 7000 personer for covid-19 og hevder å ha gode resultater. Ikke alle var enige i fremgangsmåten, men nå hedres han med en pris.


Da covid-19 gjorde sin entre, ble det snart tydeliggjort at det var en ny vaksine som skulle redde oss. Vaksinen ble hastegodkjent og massevaksinering av befolkningen var neste steg. Men noen stilte spørsmål; har vi allerede medisiner som kan brukes?

Peter Dvergsdal har mer enn 50 års erfaring som lege. Ved å starte behandling tidlig i sykdomsforløpet med virusmedisinen favipiravir, blant annet kjent under varemerket Avigan, erfarte han at Covid-pasientene fikk et mildt sykdomsforløp.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Legemiddelet er godt etablert som medisin ved influensa, og brukt i behandling av covid-infeksjon blant annet i Japan og Kina. India og Russland godkjente favipiravir ved covid-19 allerede i 2020, opplyser Statens legemiddelverk.

Men i Norge ble den aldri godkjent som medisin ved covid. En norsk studie fra 2020 hevder at eksisterende medikamenter ikke har effekt. Den såkalte Solidary studien er omstridt, og Dr.Dvergsdal mener det har forekommet feilinformasjon, for å dekke over effekten. Forskerne har i ettertid innrømmet at medisinen har effekt.

Han fortsatte å gi behandling med favipiravir, og før en tilsynssak mot han var behandlet, strømmet det mennesker til fra hele landet som ønsket hans hjelp, skrev VG. Dr.Peter Dvergsdal mistet sin legelisens i 2022.

– Jeg tror at myndighetene anser det som en trussel at jeg i samarbeid med tusenvis av nordmenn har fått til god, tidlig behandling mot covid-19. Ifølge myndighetene var det umulig. Vi har også etablert forebyggende behandling både med vitamin D og medikamenter, sa Dvergsdal til Hemali, juli 2022.


Brobyggerprisen
Organisasjonen Fritt Helsevalg, grunnlagt i1996, er en uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for en bedret folkehelse gjennom retten til fritt valg i helsespørsmål.

Siden 2004 har organisasjonen delt ut Brobyggerprisen, til personer eller organisasjoner som utmerker seg i arbeid for et integrert og helhetlig helsetilbud, gjerne en kombinasjon av skole- og komplementærmedisin. Det er medlemmer og andre støttespillere som nominerer kandidatene og vinneren kåres gjennom avstemning.

– Dvergsdal har stått støtt i en tid hvor store deler av landet var i panikk, hvor vi fikk vite at det ikke fantes medisin og kur, og vært foran de fleste av sine fagfeller i sin forståelse om hvordan det var mulig å behandle Covid-19.

– Trass gode behandlingsløp hos sine pasienter ble Dvergsdal fratatt sin legelisens sommeren 2022 etter over 50 års praksis som lege. Dvergsdal har vist mot og en integritet som få andre kan vise til; vel vitende om at legelisensen stod på spill, valgte han likevel å prioritere pasientens helse, fremfor et rigid regelverk og Dvergsdal står stødig i sin tro på at virus kan behandles. Peter Dvergsdal er en sann brobygger, både i ord og handling, og er en verdig vinner av Brobyggerprisen Fritt Helsevalg, skriver organisasjonen.


Tildeling av Brobyggerprisen, tirsdag 7. februar 2023
Salongen Konferanse ved Ibsenkvartalet, kl. 18.00

 

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er tidligere tildelt:

2004: Roald Strand
2005: Karl Ludvig Reichelt
2006: Vilhelm Schjelderup
2007: Allan Fjelstrup
2008: Bjørn Johan Øverbye
2009: Audun Myskja
2010: Christian Daling
2011: Dag Viljen Poleszynski
2012: Leif Ims
2013: Stig Bruset
2014: Siri Aabel
2015: Pål Hermansen
2016: Jordmorteamet
2017: Geir Flatabø
2018: Trygve Hausken
2019: Lab1 v/ Dag Tveiten
2020: (ingen tildeling)
2021: Fedon Lindberg


Relaterte saker:

D-vitamin kan være avgjørende ved Covid-19 (2022)

Komplementær og alternativ behandling ved Covid-19 (2021)

 

 

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.