Stor interesse for meditasjon og mindfulness i medisinske miljøer

Nylig møtte 300 leger, sykepleiere, psykologer og andre helsearbeidere opp i Rikshospitalets lokaler for å høre foredraget til Jon Kabat-Zinn om meditasjon og mindfulness. Metoden praktiseres ved sykehus i Norge.

Det er stadig flere som får øynene opp for medikamentfrie tilnærminger. Foredrag om meditasjonsformen mindfulness trakk fullt hus, da amerikanske Professor Jon Kabat-Zinn nylig kom til Norge for å snakke om «Mindfulness” – bevisst tilstedeværelse”.

Hans besøk har lenge vært planlagt og ønsket, men sist han sto på programmet i Oslo, var det en askesky som sto i veien. Men nå i slutten av april var det full klaff.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

– Vi er svært fornøyd med å ha fått Jon Kabat-Zinn til Norge og at det var så stor interesse for seminaret, sier oversykepleier ved Oslo universitetssykehus Erna Moen til Behandler.no

Det var Oslo universitetssykehus og klinikk for psykisk helse, som holder til på Gaustad, som sto bak arrangementet og sørget for å få professoren til Norge, og spesielt ved psykolog Randi Hersoug, som har gjort den viktigste jobben med å få han hit, og gjennomføringen av seminaret, ifølge Moen.

Jon Kabat-Zinn er professor i adferdsrelatert og preventiv medisin og en ettertraktet foredragsholder. Han har bl.a utført studier ved Massashusetts Hospital på mindfulness i forhold til alvorlig syke mennesker og han er forfatter av en rekke bøker på temaet meditasjon og mindfulness. Hans bøker er oversatt til mer enn 30 språk.

Arrangementet i Oslo i slutten av april 2011 gikk over to dager. Først en åpen dag i Rikshospitalets lokaler, med så mange som 300 tilhørere. Dag to var en praksisdag, hvor det kun var plass til 80 påmeldte. Også dette var fullsatt og flere skulle gjerne vært med.

Utviklet på 1970-tallet
Mindfulness based stress reduction (MBSR) er en metode for å redusere stress, inspirert fra buddhistisk tenkende. Jon Kabat-Zinn utviklet metoden på slutten av 70-tallet. Selv kaller Professoren meditasjonen dyp healing. ”Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World Through Mindfulness” er også tittelen en av bøkene han har utgitt.

Les mer: Hva er Mindfulness

Hans metode for oppmerksomhetstrening og stressmestring har god dokumentasjon for bedring av livskvalitet for mange typer fysiske og psykiske lidelser så vel som bedring i folks dagligliv.


Meditasjon på sykehus i Norge
Ved halvparten av norske sykehus tilbys det i dag forskjellige metoder innen komplementær og alternativ behandling, og mange får med dette god hjelp til å komme seg gjennom sykdom eller de får hjelp til en bedre livskvalitet.

Metodene som brukes er bl.a.
Akupunktur

Biofeedback/Nevrofeedback

Hypnose

Kopping

Øreakupunktur

Urtemedisin

Kunstterapi

Homeopati

Refleksologi

Tankefeltterapi

Gestaltterapi

Aromaterapi

Tai chi

Akupressur

Yoga og pilates


Ifølge Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), virker det imidlertid ikke som tilbudet om å få alternativ behandling i det store og hele er satt i system.

Allerede for ett år siden begynte Oslo Universitetssykehus å bruke meditasjonsteknikken mindfulness i behandling av angslidelser, tvanglidelser, stressmestring og posttraumatisk stress, sammen med kognitiv adferdsterapi – både i grupper og individuelt. Men tilbudet er helt i startgropen, så det er ikke så mye å få vite om virkning enda.

– Hvilken effekt dette har hatt i behandlingen er det for tidlig å si noe om, sier oversykepleier og initiativtaker Erna Moen, som selv har erfaring med mindfulness gjennom kurs og egenpraksis.

– Vi er helt i startfasen og har ikke gjort noe systematisk arbeid med å måle effekt og kan dermed heller ikke gi noen formell oppsummering.

Grunnen til at de startet med dette tilbudet ved avdelingen ved klinikk for psykisk helse på Gaustad, var først og fremst at de hadde hørt om metoden på verdenskonferanser og at enkelte ansatte ved avdelingen har gått kurs og lært teknikken.

– Vi ser på dette som et ikke-farlig-tillegg, som vi etter hvert håper å kunne forske systematisk på sier Moen.

I dag foregår praksisen med meditasjon og mindfulness ved sykehuset i grupper og individuelt og det er lagt på et enkelt og tilgjengelig plan. En gruppe på seks pasienter, som nå er ferdig til sommeren, har gjennomført et opplegg på 20 minutter over 15 ganger. I tillegg har pasientene blitt oppfordret til å praktisere øvelsene på egenhånd.

Meditasjon ved forskjellige lidelser
Daglig meditasjon kan gi økt selverkjennelse, indre ro, bedre mestring av stress. Men også at målbare funksjoner som hjerterytme, blodtrykk og hormonproduksjon påvirkes i positiv retning, ifølge tidligere forskning.

En forholdsvis ny undersøkelse publisert i Journal of Neuroscience forteller at meditasjon ga en reduksjon av smerte med så mye som 40 prosent i gjennomsnitt. Dessuten ble det målt en reduksjon av smerte-ubehag på 57 prosent. Meditasjon ga bedre smertelindring enn morfin, og andre smertestillende medikamenter, som viste en smertereduksjon på kun 25 prosent, ifølge forskerne.

Få år tilbake var det utenkelig at meditasjon skulle få innpass i behandling ved norske sykehus. Men som Erna Moen sier, så har de sådd et frø ved å starte opp med mindfulness på Gaustad.

Dette frøet kan vi håpe vil spire og gro til noe stort, flott og virksomt her til lands. Meditasjonsteknikken mindfulness er i dag en del av medisinstudiet i USA og tilbys ved flere amerikanske sykehus.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.