Bruk av lys og farger reduserer behov for medisinering

Lysbehandling kan gi psykisk syke mennesker bedre helse og livskvalitet. Også skoletrette barn kan ha nytte av behandling. Nå inviterer verdens ledende på fagfeltet til stor internasjonal konferanse i Oslo.

At lys og farger påvirker oss, hersker det ingen tvil om. Lys er avgjørende for menneskenes helse og trivsel. For lite eller feil lys over tid skaper alvorlig fysisk og psykisk ubalanse, og i verste fall sykdom og nedsatt kapasitet.

Det er en økende interesse for lysbehandling, og metoden brukes allerede ved sykehus, både i Norge og utenlands. Det norske fagmiljøet har stått sterkt gjennom mange år og man har erfart gode resultater som denne behandlingsformen gir, særlig innen psykiatrien.

I mai 2018 skal det være en stor lyskonferanse i Oslo, hvor fagpersoner og interesserte fra hele verden møtes. Norske Randi-Marie Eide, som er koordinator for konferansen, har lang fartstid på fagfeltet.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?


– Man kan tenke seg at øynene er hjernens solcellepanel og konverterer lys til energi. Jeg var faktisk en av de første sykepleierne i landet som var med og tok i bruk blått lys som behandling for å få ned bilirubinverdien hos nyfødte barn. Da jeg så de gode resultatene, fikk jeg lyst til å finne ut hvorfor blått lys hadde så god effekt, sier Randi-Marie Eide til Behandler.no

 

Eide er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har mange års erfaring med arbeid innen psykiatrien. Hun har videreutdannelse i helseadministrasjon, og har lest jus med spesialfag i sosialrett. I dag er Eide pensjonert, men fra tiden som behandler kan hun fortelle om mange positive resultater. Innen psykiatrien har hun sett størst effekt, og spesielt ved lysbehandling av vinterdepresjon.

 

– Lyset er et hjelpemiddel til å komme i kontakt med forskjellige følelser og sanser, som igjen fører til at ting kommer opp i bevisstheten og klienten kan snakke om det.

 

I sitt arbeid har hun brukt hvitt lys, men forteller at hun også tok i bruk blinkende, farget lys sammen med samtaleterapi, også kalt Lysassistert psykoterapi, en metode som er utviklet av den amerikanske psykologen Dr. Steven Vazquez.


>> Hva er Lysterapi, fargeterapi

Bredspektret metode

Lys- og fargeterapi spenner over et spekter av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning. Behandling foregår noen ganger gjennom et instrument eller apparat som tilfører lys eller ved hjelp av en lampe, avhengig av hvilken tilnærming behandler bruker.

Lys og forskjellige farger av lys er blitt brukt i medisinsk behandling langt tilbake i historien. Både i det gamle Egypt, Babylon og Kina brukte man for eksempel rødt lys i behandlingen av kopper, og innen ayurvedisk tradisjon spiller fargeterapi en viktig rolle.

Det kan nevnes at den danske forskeren Nils Ryberg Finsen fikk Nobelprisen i 1903 for sin behandling av tuberkuløse hudlidelser ved hjelp av lys og i etterkant har en rekke kjente forskere sett nærmere på bruk av lys for å bedre helsetilstander.

 

Skoletrette barn
En av metodene innen lysterapi er Downing teknikk for nevrosensorisk utvikling, en metode Randi-Marie Eide også har erfaring med fra sin jobbkarriere. Den innebærer at klienten ser på lys uten samtale i 20 minutter, 3-5 ganger i uken.

 

– Jeg hadde svært gode resultater med skoletrette barn. Barna fikk utvidet sitt synsfelt og ble meget gode i de idrettsaktivitetene de drev med. Det ga dem følelse av å kunne prestere og de kom etter hvert tilbake til skolen og fikk gode faglige resultater.

 

– I dag er det nyere teknologi, som fører til at klienten kan sitte kortere tid, for eksempel 8 til 15 minutter. Klienten ser på to eller tre fargekombinasjoner, en eller to ganger i uken. Dette er til meget stor hjelp når en skal gi lys til utålmodige barn. Et system for dette kalles PhotonWave, som vil være vil være representert ved Leona Vermiere på lyskonferansen i Oslo i mai.

 

(Artikkelen fortsetter under annonsen)

Sterkt fagmiljø i Norge
I Norge har det vært et engasjert og sterkt miljø rundt lys- og fargeterapi. Lysbehandling kom første gang til Norge på 1980-tallet og i november 1999 ble Norsk Forening for Lysstimulering (NFL) stiftet. Foreningen i dag har status som en nettverksgruppe.


– Medlemmene var en sammenslutning av terapeuter, forskere med minimum 3 års høyskoleutdanning innen sosial- og helsefag, pedagogikk eller andre fagretninger som ble godkjent av styret I NFL, ifølge Eide.


– Formålet var å utbre kunnskap om biologiske rytmer og bruk av lys, både hvitt og farget lys, som behandlingsmetode. Foreningens formål skulle fremmes gjennom organisering av kurs, debattmøter, forskning og opplysningsvirksomhet, samt gjennom å styrke utdanningstilbudet for lys og lysbehandling.

 

NFL var i drift i mange år, men har avsluttet sin formelle status. Det betyr ikke at engasjementet har uteblitt, tvert imot. Noen tidligere medlemmer har opprettet en nettverksgruppe, hvor temaet er lys og farger i videste forstand. Disse lysvennene har valgt å sponse International Light Associations konferansen i 2018.

 

Denne konferansen, som har blitt en årlig begivenhet, ble arrangert første gang i 2003 i Belgia. Det norske miljøet spilt en vesentlig rolle og det er et seminar i Oslo et år tidligere som danner bakteppet for et samlet internasjonalt miljø.

 

– På et seminar i Oslo i november 2002, med Pierre Van Obberghen fra Sveits som foreleser, var det deltagere fra Norge, Sveits, Belgia, England, Israel og USA . Vi ble enige om å få til en konferanse hvor temaet blant annet var å stifte en organisasjon.

 

– Det ble gjort en stor jobb, og med stor takk til optometrist Willem Boeykens fra Antwerpen ble det samlet forskere, terapeuter og interesserte fra hele verden. International Light Association (ILA) ble etablert i november 2003, forteller Eide. Hun var senere med å opprette en nordisk underavdeling av ILA med navnet Nordic Light Association, med base i Oslo.

 

Siden den gang har årlige ILA konferanser har funnet sted i Belgia, Sveits, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Hellas, Canada, Estland, Østerrike og USA og interessen for ILA konferansen har vært økende.


Brobygging
Et av formålene til organisasjonen ILA er å være en brobygger mellom den akademiske verden og den komplementære. Utviklingen med lys og farger er i sterk fremvekst og i dette feltet kan alle ha bruk for hverandre. Og lysbehandling kan brukes på flere områder.

– Min teori og erfaring er at når en bruker lys som et instrument eller redskap – som en tannlege bruker et bor – innen sitt eget fagområde, får man absolutt best resultat, sier Randi-Marie Eide.


I dag brukes lys og lysbehandling allerede på en rekke områder, og ulike fagretninger har sett hvordan man kan samarbeide for å oppnå effekt, for eksempel behandlere og arkitekter.
Det finnes flere engasjerte behandlere som tilbyr lysbehandling fra privat klinikk og det finnes sykehus som enten prøver ut eller som har etablert et tilbud.

 

Behandling ved sykehus
I Trondheim har det nå pågått en studie ved Østmarka sykehus, psykiatrisk seksjon, der man undersøker om lysbehandling kan ha positiv effekt på psykisk syke mennesker. Ved å dekke vinduer og lamper med oransje filter på kveldstid, vil man forske på om dette kan påvirke kroppens evne til å utskille melatonin, kroppens søvnhormon. Melatonin, som også kalles ”mørkehormonet” sies å ha en effekt på vinterdepresjon. Forskerne vil finne ut om metoden kan begrense behov for medisinering og undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge.


Også i Danmark er man opptatt av medikamentfritt tilbud og bruk av lys som et alternativ. I Slagelse ble det i 2015 åpent et påkostet psykiatrisk sykehus, hvor alt lys i bygningen er regulert sånn at pasienten får det mest optimale lyset døgnet rundt. Det sies at sykehuset har verdens mest avanserte lyssystem og prestisjebygget får oppmerksomhet fra hele verden.

 


Konferansen i Oslo, mai 2018
Randi Marie Eide har store forventninger til konferansen i Oslo, og det vil bety mye for hele miljøet og for å bygge opp et godt fagmiljø i Norden. Flere grener innen lysmiljøet deltar og vil kunne finne hverandre. På konferansen kan man oppleve bredden av dette feltet, via en rekke ulike arrangementer som omhandler blant annet:

  • Fremtidens helsebehandling
  • Solas underkjente betydning i helse-sammenheng
  • Økt personlig ytelse
  • Økt bevissthet
  • Lysforurensning
  • Nye måter å møte søvnproblemer og psykiske utfordringer på
  • Healing
  • Terapeutisk anvendelse
  • Lys brukt i design og arkitektur

 

Norske og internasjonale forskere, fysikere, leger og erfarne terapeuter oppdaterer om dette i løpet av konferansens 3 dager i Oslo. I tillegg til å ta utgangspunkt i nyere forskning, fokuserer de også på terapeutisk bruk av hvitt og farget lys, sollys og lys i kombinasjon med både lyd og vann.


ILA konferansen – International Light Association
13. 14. og 15. mai 2018

 

 

Ønsker du kontakt med behandler som arbeider med lysterapi, lysbehandling?

> FINN BEHANDLER på behandlerlisten, Behandler.no

 

Se også

Hva er Lysterapi, fargeterapi

Hva er Lysakupunktur

Hva er Kunst- og uttrykksterapi

TEMA/behandling: Psykisk helse og psykoterapi

ARTIKLER: Psykisk helse


Satser på medikamentfri behandling
Skader, avhengighet og dødsfall etter bruk av legemidler er et alvorlig problem, som øker i omfang. Bare i Europa er det  årlig totalt 197 000 dødsfall på grunn av legemidler. Psykiske lidelser og smertelidelser er i toppsjiktet på statisitikken. Verden over undersøker man gode alternativer, som kan erstatte medikamentene.
Les saken herAktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.