Ut av depresjon med kunstterapi

Ved bruk av tegning, maling og dialog kan man vikle seg ut av en tung periode. Vibeke Skov har nylig forsvart sin doktoravhandling, hvor det kommer fram at kunstterapi er en metode som kan være til god hjelp ved depresjon.

Dr. Vibeke Skov har arbeidet med kunstterapi i 30 år. Hun mener at behandlingsmetoden er et godt alternativ til medikamenter.

Kunstterapeutisk arbeid, hvor man går inn i prosess med utrrykk og dialog, kan gi ny forståelse og bedre livskvalitet, mens det har vist seg at medisinsk behandling hemmer hjernens integrative prosesser, hevder den erfarne terapeuten Vibeke Skov.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

– Jeg mener at kunstterapi er et godt alternativ til medikamenter for dem som sliter med depresjon, særlig mild til moderat depresjon, hvor det er en motivasjon til forandring, sier doktor i kunstterapi, Vibeke Skov.


Depresjon – en folkesykdom

Det er mange som sliter med psyken og depresjon har nå blitt en folkesykdom i vår del av verden. Rundt 20 prosent av den norske befolkningen vil i løpet av livet oppleve en depresjon som trenger behandling, ifølge våre helsemyndigheter. Er man deprimert er tristhet og tretthet overskyggende. Interesse for ting man vanligvis liker er det vanskelig å konsentrerere seg om, og ofte sliter man med et lavt selvværd.

Dersom man går til fastlegen med disse symptomene er tilbudet om behandling som regel antidepressive legemidler og kanskje samtaleterapi. Men det finnes altså gode medikamentfrie behandlingsformer som kan brukes. Kunstterapi har som hovedintensjon å skape dialog mellom det vi vet og det vi enda ikke er kjent med og er en metode som viser seg å kunne hjelpe.


Bredt engasjement

Klinisk psykolog Vibeke Skov har arbeidet med kunstterapi de siste 30 årene. I tillegg til å jobbe som behandler har hun utdannet en rekke kunstterapeuter, som leder av «Institut for Kunstterapi i Danmark og Norge», som ble grunnlagt i 1987.

Hun er også forfatter av 4 bøker om kunstterapi, deriblant boken «Kunstterapi» utgitt i 2009, om hvordan de kreative prosesser kan brukes i en personlig utviklingsprosess og med mange eksempler fra kunstterapeutisk praksis.

I desember 2013 forsvarte hun sin doktoravhandling om kunstterapi for mennesker med lett til moderat depresjon, ved Ålborg Universitet i Danmark.

Skov sin erfaring er at kunstterapien både forløser følelser gjennom skapende prosesser, og er med på å forandre forståelsen for det indre liv gjennom dialog om bildene. Det er en fordel å komme igang med kunstterapi på et tidlig stadium. Da kan man forebygge og unngå en dypere depressiv tilstand.


> Hva er kunstterapi


Forskningen

Det var syv personer ut av sytten interesserte som ble valgt til å delta i prosjektet til Skov, «Art Therapy. Prevention Against the development of Depression.» Den kliniske del av studien foregikk over seks måneder og besto av 13 sesjoner á 5 timer. Alle deltagerne hadde liten til moderat depresjon.

Hovedspørsmålet i undersøkelsen var om kunstterapien kan utvikle relasjonen mellom det bevisste og det underbevisste hos mennesker som er i risiko for å utvikle en depresjon.

Men det var en rekke aspekter som ble belyst, som for eksempel – Kan utviklingen av relasjonen mellom det bevisste og det ubevisste alene forbedre livskvaliteten hos mennesker som er i risiko for å utvikle depresjon? Kan disse forandringene identifiseres på et holistisk, biologisk, psykologisk, sosialt og spirituelt nivå?

Alle de syv deltagerne i projektet hadde utbytte av å arbeide med det indre liv gjennom kreative symboliserende uttrykk og terapeutiske dialoger. Resultatet viste en klar forbedring av livskvalitet med en større lyst til å involvere seg i livet.

Deltagerne fikk også bedre selvtillitt og bedring av fysiske helse. De rapporterte at de opplevde både de skapende prosessene og de terapeutiske dialogene som viktige i forhold til deres opplevelse av utbytte.

(Artikkelen fortsetter under artikkelen).

Indre dommer
Skov mener at det i en depresjon ofte er en sterk indre dommer som rakker ned på personens initiativer og behov for forandring. I hennes forskning arbeidet deltagerne med å få den indre dommer ut av hodet og ut av bildene, så de kunne utforske andre og mer kreative sider av seg selv.

– Det motsatte skjer i den medisinske behandlingen, hvor negative tankemønstre stadig opererer i psyken, men uten at de har en mulighet til å forandre seg, fordi den følelsesmessige kontakten blokkeres. Derfor er det så vanskelig å slutte med medisiner, for da kommer de negative tankemønstre tilbake igen. Så i virkeligheten forsinker medisinen en utviklingsprosess, som depresjonen viser er nødvendig, mener den ferske Doktoren.


Skape seg selv
Men i hvilke sammenhenger er kunstterapi aktuelt å bruke og er det noen det ikke passer for?

– Jeg må starte med å definere den form for kunstterapi som jeg praktiserer og utdanner andre til å praktisere, svarer Vibeke Skov.

Jeg vil kalle den for integrativ, fordi den inkluderer mange forskjellige teoretiske retninger, mens det grunnleggende menneskesyn bygger på Carl Gustav Jung sin forståelse for menneskers behov for å ”skape seg selv” livet gjennom.

Som metode er det en balanse mellom den skapende prosessen, den symboliserende samtalen og det personlige liv. Noen kunstterapeuter mener at det er den kreative prosessen som virker helbredende, mens andre mener at det er den analytiske prosessen som er det viktigste.

Jeg tror begge deler er like viktig og at en kunstterapeut både skal kunne arbeide med igangsettelse av kreative prosesser, men også kunne samtale om det som er vanskelig i livet og de følelsene som bildet aktiverer, hvis der er behov for det.

Det vil utvide kunstterapiens arbeidsområde, fordi man da kan prioritere etter hvilken gruppe man arbeider med. Hos barn er det kanskje den mer symboliserende dialog som heler, fordi den venstre hjernehalvdel ikke er så utviklet, mens det hos voksne kan være viktigt å få snakket om symbolene i forhold til hverdagen.

Så hvis man på den måten planlegger de kunstterapeutiske aktiviteter i forhold til sin målgruppe, så kan jeg ikke se hvem som ikke skulle kunne bruke kunstterapiens form, sier Skov.

Hva er kunst- og uttrykksterapi

Finn behandler på Behandler.no:

> Kunst- og uttrykksterapeuter på BEHANDLERLISTEN


> Kurs og utdanning i kunstterapi

TEMASIDE: Psykisk helse og psykoterapi

 

 

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.