Kvinne ligger på benk og får massasje

Sykdom kan forebygges med komplementær og alternativ behandling

Køene til helsehjelp er lange og mange pasienter blir nedprioritert. Samtidig finnes det behandling som kan bremse utvikling av sykdom og plager på et tidlig stadium.

I dagens Norge er det ofte en kamp om midlene, og selv om retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt, er det mange som erfarer at de ikke får forventet behandling når behovet melder seg. Hvis man endelig blir sett og hørt har det mange ganger gått så langt at omfattende tiltak må til. Dette angår både fysiske og psykiske plager og sykdom.

– Så hva med å øke prioriteringen på forebygging og helsefremmende arbeid, slik at ressursene finnes for de som uunngåelig har behov for helsehjelp?
Det er Norges Massasjeforbund som stiller spørsmålet i en pressemelding.

--- Annonse ---
Optimal helse starter i tarmfloraen

– Med enkle grep kan mange livsstilssykdommer og plager forebygges, hvis man når igjennom til pasienten på et tidlig tidspunkt, hevder styreleder i forbundet, Vivi Ann Waggestad, som selv er utdannet massør og muskelterapeut og har jobbet fulltid med faget siden 2005.


Massasje er en av de mest brukte alternative behandlingsmetodene i Norge. Selve behandlingen er en sammensetning av manuelle teknikker som anvender statisk og bevegelig trykk, stabilisering og gjerne også kombinert med bevegelse av kroppen.Innen massasje finnes det ulike systemer og teknikker basert på forskjellige teorier og kulturer. Klassisk massasje, også ”svensk massasje”, er en mye brukt massasjeform i Vesten. Behandling er konsentrert rundt muskler, hud og bindevev.

Ukjente bruksområder
Mange med muskel- og skjelettplager velger å oppsøke massasjeterapi i sitt behandlingsforløp. Velværeaspektet er viktig og en del av det terapeutiske. Folk finner ro og føler at de blir ivaretatt, men det er også andre brukesområder, som de fleste ikke vet om.

Waggestad kan fortelle at det ofte er mange ”lag” rundt det pasienten oppsøker hjelp for. Det de kommer for er ofte bare symptomer, og etter en innledende anamnese, når pasienten ligger på benken, kommer ”det ene og det andre” fram. Hennes erfaring er at massasje lindrer plager som nedstemthet, stress, forventningspress, angst, hodepine, mageproblemer, og søvnforstyrrelser.

Folkehelsemessig er massasjeterapi et bidrag, som i enda større grad kan nyttes og tilrettelegges for. Lov om folkehelse (Folkehelseloven) bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet, som stemmer bra med et bedre tilgjengelig tilbud om komplementær og alternativ behandling:

– Prinsippene om å utjevne sosiale helseforskjeller
– «Helse i alt vi gjør» (Health in All Policies)
– Bærekraftig utvikling
– Føre-var
– Medvirkning


– Massasje er et lavterskeltilbud og man trenger ikke være syk for å få time. Å gå lenge med smerter, plager og redusert funksjon gjør noe med den det gjelder. Livet begynner etter hvert å tilrettelegges rundt plagene. Det blir tyngre og mer tid- og ressurskrevende å få til en positiv endring, ifølge Waggestad.


Smertebehandling
Både i USA og Canada har man erklært en opioidkrise, der svært mange har blitt avhengig av smertestillende, vanedannende medikamenter. Tilsvarende tilstander er fryktet i Norge. Oksykodon er et kjent merkenavn som står sentralt i utviklingen av opioidepidemien, og i USA er det registrert over 470.000 dødsfall forbundet med avhengiget de siste 20 årene. Statistikk viser at også i Norge er bruken av smertestillende medikamenter stor og på stigende kurs.

På bakgrunn av den alvorlige opioidkrisen, har amerikanske helsemyndigheter utarbeidet veileder for medikamentfri smertebehandling. Massasje står høyt oppe på listen over foreslåtte, komplementære og alternative behandlingsformer, som er dokumentert.


«Massasje har blitt praktisert i de fleste kulturer, både østlige og vestlige, gjennom menneskets historie. Det var et av de tidligste verktøyene som folk brukte for å prøve å lindre smerter. Risikoen for skadelige effekter fra massasjeterapi ser ut til å være lav», heter det i den amerikanske rapporten.


Les mer:
VEILEDER: Smerter – hvordan bli kvitt plagene

– Massasjeterapeuten er i en gunstig posisjon fordi man gjerne møter pasienten tidlig i forløpet eller før store plager har oppstått og det er gode muligheter for god pasient-behandler relasjon. Fokuset er helsefremmende fremfor sykdomsorientert, sier Vivi Ann Waggestad.


Trygt, effektivt og økonomisk
Alternativ behandling er ansett som trygt og effektivt av brukere, og forskning bekrefter effektivitet og sikkerhet. Det er også kjent at behandling kan være et verdifullt tillegg til konvensjonell medisin, ved å fungere utfyllende og kan gi redusert antall sykehusinnleggelser og kostnader til legemidler samt medisinske tiltak.
(Fortsetter under bildet)

Vivi Ann Waggestad er leder av Norges Massasjeforbund. Hun har bakgrunn som massør og muskelterapeut og jobber til daglig som behandler i Sandefjord. Foto: privat

– Norges Massasjeforbund er aktivt engasjert i helsepolitikken og brenner for at folk skal få den behandlingen de har bruk for og som de mener er bra for seg. For det finnes ikke èn behandling som er riktig for alle, sier den erfarne massasjeterapeuten og leder av Norges Massasjeforbund Vivi Ann Waggestad.

Forbundet har som mål at utøvere sammen med behandlere i den offentlige helsetjenesten, kan bidra til at hver enkelt mestrer egen hverdag best mulig. En måte å gjøre dette på er å forebygge helseproblemer i stedet for å reparere. Det betyr å legge til rette for helsefremmende tjenester.

Forebygging koster samfunnet mye mindre i kroner og øre enn behandling. Friske mennesker er mer produktive og har bedre livskvalitet enn syke, som igjen bidrar positivt til totalregnskapet. Det er ingen tvil om at forebygging av sykdom gir gevinst og god folkehelse.

Relatert på Behandler.no

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet
Halvparten av befolkningen i Europa bruker nå behandling utenom, eller i tillegg til konvensjonell medisin, i følge en rapport fra 2020. Dette må tas hensyn til i et helsetilbud som skal tilfredsstille folkets behov og pasientmakt.


Behandling på tvers – til det beste for pasienten

Et tverrfaglig samarbeid mellom komplementær og konvensjonell behandling er til fordel for pasienten. I dag er det et gap mellom og etterspørsel og tilbud i Norge.

Alternativ behandling gir økonomisk gevinst
Utgifter til helse utgjør en stor del av det norske statsbudsjettet. Flere rapporter viser at det er store summer å spare for samfunnet ved å legge til rette for komplementær og alternativ behandling.

WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle
Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener komplementære tilbud til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

EU anerkjenner betydningen av komplementær og alternativ behandling
Europa Parlamentet har på sin agenda å sette pasienter i sentrum for all helsepolitikk. I dette inngår en helhetlig tilnærming, som inkluderer komplementære metoder.


Finn din behandler på BEHANDLERLISTEN

Er du behandler, terapeut, coach UTEN synlighet på BEHANDLERLISTEN?
Her kan du legge inn din egen profilside og bli funnet
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!

 

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.