Hva er Nevrofeedback, Biofeedback

Nevrofeedback, også kalt Biofeedback er en teknikk og en betegnelse for flere treningsmetoder der kroppsfunksjoner måles for at man skal trenes opp til å kontrollere dem.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Nevrofeedback går ut på å trene opp adferd og helse ved å bruke signaler fra egen kropp. Ved å gjøre målinger på kroppsfunksjoner man ikke har kontroll over i utgangspunktet, som muskelspenninger, hjertebank, hjerneaktivitet osv, kan man lære å trene opp visse funksjoner, som f.eks oppmerksomhet.

Nevrofeedback (EEG-biofeedback)
Nevrofeedback er en form for biofeedback som trener opp hjernen og øker funksjonsnivået ved hjelp av spesielle dataprogrammer, der pasientens EEG blir presentert i form av et spill eller grafikk på en dataskjerm.

I 1993 ble Nevrofeedback utviklet som er en måte å trene opp hjernen på. Man kan altså lære å endre hjerneaktivitet for å forbedre oppmerksomhet, redusere impulsivitet og kontrollere hyperaktiv adferd. (Undersøkelser indikerer at personer med ADHD har for lite av en type hjerneaktivitet i en del av hjernen og for mye av andre typer aktivitet enn personer uten ADHD).

Ulike former for Nevrofeedback:
EEG Biofeedback/Nevrofeedback: Metoden som er beskrevet i denne artikkelen.
LENS: Low energy neuro stimulation.
HEG: Haemo encephalo graph. Metode som bruker blodgjennomstrømning målt ved infrarød lys. Refleksjon som feedback.

Bakgrunnen for teknologien går tilbake til tidlig i 1930 årene, da amerikanske og britiske vitenskapsfolk utviklet elektronisk utstyr for å avsløre spionasje. Teknikken har blitt brukt på mange områder og løgndetektoren som brukes av politi og rettsvesen i USA er også en av mange forskjellige biofeedback-apparater.

Temperaturmåler, pulsmåler eller et blodtrykksapparat er også eksempler på apparater som som utfører former for biofeedback.

Det er flere kjente Biofeedback forskere, som har bidratt til utviklingen av metoden. Joe Kamyia og Barbara Brown, som begge forsket på biofeedback på 1950-tallet, studerte viljemessig kontroll av hjernebølger.

Fra 1960-tallet oppdaget man at metoden også kunne brukes terapeutisk. Dr. Elmer Green og dr. Alyce Green ved Menninger Foundation i Kansas brukte metoden under yogameditasjon og er også kjent for å ha bidratt til å fremme utviklingen av metoden.

Den amerikanske forskeren og psykologen Neal E. Miller (1909-2002) er kjent som opphavsmannet til biofeedback, som den blir brukt i dag. Han oppdaget at man ved stimulere hjernen kunne trene seg opp til å kontrollere funksjoner som hjernebølger og hjerterytme – funksjoner som man frem til da trodde kun kunne styres ved det autonome nervesystemet.

Metoden ble kjent som Biofeedback i 1969. Biofeedback er et samlebegrep på ulike treningsmetoder som gjør oss bevisst på og istand til å styre ubevisste kroppsprosesser.

I 1993 ble Nevrofeedback (EEG-biofeedback) utviklet som en måte å trene opp hjernen ved hjelp av spesielle dataprogrammer.

I behandling brukes metoden bl.a til å redusere impulsivitet og kontrollere hyperaktiv adferd.

Metoden har blant annet vist effekt ved:

 • ADHD
 • Epilepsi
 • Rusproblemer
 • Slag
 • Forskjellige stressrelaterte lidelser

Nevrofeedback:
I behandling eller trening blir det festet elektroder til hodet, som registrerer aktivitet. En datamaskin gir respons og på denne måten kan brukeren gjennom trening selv lære å bruke hjernen på en optimal måte. Programmet kan være laget som et visuelt spill, hvor fremdrift i spillet avhenger av måten å bruke hjernen på eller det kan være koblet til høytalere som gir en bestemt tone når man har en ønsket hjernebølge.

Biofeedback:
I biofeedback-behandling brukes forskjellige måleutstyr, som f.eks. temperaturmåler som regulerer varmeforandring i huden. Galvanisk reaksjonsføler som måler hudens elektriske ledeevne under svetteproduksjon ved stress. Elektromyograf-EMG, som bruker hørbare eller synlige signaler for å male muskelspenninger, elektroencefalograf-EEC, som viser hjernebølgeaktivitet og elektrokardiograf-EKG, som måler hjerterytmen. Selve apparatene har ingen virkning på kroppen.

Sensorer plasseres på kroppen og man skal lære å kjenne igjen signalene som viser at man slapper av. For å oppnå ønsket effekt, eller tilstand brukes avspenningsteknikker og pust.

Biofeedback brukt som behandlingsmetode inngår ofte i et store opplegg og brukes gjerne i kombinasjon med f.eks. psykoterapi, mental trening og ernæringsterapi, kostholdsveiledning.

Nevrofeedback kan kombineres med ulike former for biofeedback.

Noen behandlere foreslår et behandlingsopplegg over minst seks terapitimer á 30 minutter. Opplegget avhenger av tilstand, hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Andre trener 10-30 minutter ca ukentlig. Noen behøver 10 behandlinger, andre 30 eller 40 for å oppnå varig effekt.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/utøver av Biofeedback/Nevrofeedback

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/terapeut utøver av metoden
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Det er gjort en rekke studier og pilotprosjekter på Biofeedback og Nevrofeedback både utenlands og i Norge, for eksempel:

En amerikansk studie fra 1996 viser at når biofeedback brukes for å løse opp spenninger i skuldrene, lindres spenningshodepine.

Nevrofeedback og ADHD
Det har blitt forsket på metoden både ved Universitetet i Bergen og ved Sykehuset i Østfold men det kan se ut til at det ikke bevilges nok midler til å gjennomføre gode, langvarige prosjekter.

Les saken: Nevrofeedback hjelper barn med ADHD
Mange barn har fått en bedre hverdag med nevrofeedback, en metode som påvirker hjernens aktivitet.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Nevrofeedback/Biofeedback er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Utøvere av Biofeedback/Nevrofeedback på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Utdanning kan foregå som opplæring av apparater for utdannede behandlere.

I Norge er det enkelte leger, psykologer og sykepleiere som praktiserer metoden.

> KURS OG UTDANNING

Behandlerlisten på  Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:


>
Utøvere av Biofeedback/Nevrofeedback på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.