Dame med smerter tar pille

Avhengige av smertestillende får hjelp med komplementær behandling

Opioidkrisen i USA er kjent, men også i Norge dør pasienter av overdose etter å ha tatt reseptbelagte smertestillende medikamenter. Behandlere bekrefter positive resultater for pasientgruppen.

De som inntar medikamenter fra legemiddelgruppen opioider er i utganspunket rammet av sterke smerter. Problemet er at medikamentene er avhengighetsskapende og i USA og Canada har man erklært en opioidkrise. I Norge og andre nordiske land har bruken eskalert, og det med alvorlige konsekvenser. Det er både behov for hjelp med avvenning og alternativ smertebehandling.


Opioider er en fellesbetegnelse på stoffer som kan binde seg til opioidreseptorer, blant annet i sentralnervesystemet hvor de gir ønskede smertestillende effekter.

Blant sterke smertestillende medisiner som inneholder opioider er:
– Buprenorfin, mest kjent under preparatnavnene Suboxone, Subutex, Temgesic og Norspan.
-Tramadol, som blant annet selges under merkenavnet Ultram.
– Oksykodon. Virkestoffet oksykodonhydroklorid brukes i legemidlene OxyContin, OxyNorm, Oxycodone, Reltebon Depot, Targin og Targiniq.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?


Problemet med avhengighet og død er kjent, og produsenter granskes. Legemiddelselskapet Purdue Pharma som står bak produktet OxyContin, er allerede dømt til å betale over 8 milliarder dollar i bøter og erstatning. Men dette har ikke stoppet salg av det farlige stoffet, som alene har ført til så mange som 470.000 overdose dødsfall i USA de siste 20 årene. I tillegg kommer opioider fra andre produsenter.

 

– I USA har over enn én million mennesker omkommet etter overdose med rusmidler, de fleste på grunn av opioider, siden år 2000. COVID-19 pandemien har forverret krisen, og i overkant av 100 000 personer døde av overdoser i USA i løpet av ett år i pandemien, i følge Universitetet i Oslo (UiO)

Andre uønskelige virkninger ved medisinsk bruk av opioider er kvalme, forstoppelse, hemming av pusterefleksen, rus og sløret bevissthet.


Les også: Vi vil bli friske – uten bivirkninger


Bruk av opioider og dødsfall i Norge
Også i Norge er man bekymret fordi bruken av smertestillende opioider er svært stor. Reseptregisteret viser at så mange som 550.075 nordmenn brukte reseptbelagte opioider i Norge i 2020. Med en befolkning på 5.379 millioner mennesker betyr det at over 10 prosent av befolkningen ble foreskrevet opioider i løpet av ett år. Bruken i Norge ligger høyere enn de andre skandinaviske landene på statistikken.


En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Oslo fant at 1224 personer døde etter overdose av reseptbelagt opioider i perioden 2010 til 2019 i Norge. Studien er basert på data fra sentrale helseregistre i Norge, finansiert av Forskningsrådet.

Det viser seg at de som dør av reseptbelagte opioider i Norge skiller seg fra personer som dør av andre typer overdoser. De er oftere eldre, kvinner som har kroniske smerter og mange har vært diagnostisert med kreft. De har mer angstlidelser enn gruppen som dør av andre former for overdose.

Vede akutte smerter, som for eksempel etter en operasjon, er det selvsagt at man trenger sterke smertestillende. Men både for denne pasientgruppen og andre smertepasienter forskes det på alternativer til opioider, samt hvordan man kan trappe ned bruken ved avhengighet.

NADA-behandling ga resultat
Ved en smerteklinikk i Danmark tilbys blant annet behandling for dem som ønsker nedtrapping av opioider, og nå har klinikken dokumentert effekten av behandlingen.

I løpet av 2020 gjennomførte smerteklinikken i Grindsted et prosjekt, der pasienter fikk øreakupunktur etter NADA-modellen (National Acupuncture Detoxification Association). Hensikten var å kartlegge hvordan pasienten opplevde behandlingen som støttende under nedtrapping av opioider.

 

16 pasienter deltok i prosjektet og ble tilbudt NADA-behandling hvis de hadde abstinenser eller var bekymret for å få abstinenser. Deltagerne fikk mellom 2 og 15 behandlinger, som
ble utført av en smertesykepleier to ganger i uken á 45 minutter.


NADA-modellen
Nada-modellen er en 5-punkts øreakupunktur-protokoll som ble utviklet gjennom et samarbeid mellom kinesiske dr. Wen og psykiateren Michael O. Smith ved The Lincoln Clinic i New York på slutten av 70-tallet. Behandlingen viste seg effektiv for å lindre abstinenser og psykisk uro.


Les mer:   Hva er  akupunktur og NADA-modellen

(Fortsetter under bildet)

Annonse behandlerlisten
Finn behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN

NADA-behandlere på BEHANDLERLISTEN

Utøvere på BEHANDLERLISTEN som har erfaring med:


Smerter

Avhengighet

Nedtrapping og lindring av abstinenser
I tillegg til smerter er søvn, hodepine og uro symptomer som ofte oppleves ved abstinens. Resultatet ved den danske smerteklinikken viste at 11 av 16 deltagere fikk bedret søvn. 11 av 14 opplevde lindring av hodepine og 10 av 14 fikk mindre uro etter NADA-behandlingen.

– Der er en tendens til at pasientene opplevde støtte av NADA-behandlingen, hvilket ses i uttalelsene om lindring av abstinenser samt opplevelsen av at NADA-behandlingen kan lette prosessen. Denne opplevelsen vurderes å kunne gi pasienten tro på at det vil lykkes å trappe ned på opioidbehandlingen, skriver Lotte Marie Jensen, sykepeleier, master i smertevitenskap og tverrfaglig behandling og Marianne Donslund Fyhn, sykepleier og NADA-behandler i tidsskriftet ”Sygeplejersken”.

 

NADA-behandling i Norge
Norge var tidlig ute med å behandle avhengighet med akupunktur. Lege og akupunktør Vilhelm Schjelderup (1931-2017) var en av de første akupunktørene i Norge, og han så muligheten for denne pasientgruppen.

– På slutten av 70-tallet startet vi med øreakupunktur i abstinensbehandling av rusavhengige ved Blå Kors i Tønsberg med gode resultater, fortalte Vilhelm Schjelderup til artikkelforfatter i et intervju i 2007.

I tillegg til å dempe abstinenser opplevde de at abstinensperioden ble forkortet, ifølge Schjelderup, som var med på behandling av ca. 150 personer.

Vilhelm Schjelderup
Lege og akupunktør Vilhelm Schjelderup (1931-2017) var en av pionerene innen alternativ medisin i Norge. Han var en viktig brobygger mellom skolemedisin og alternativ behandling. Foto: privat

Dr. Schjelderup kunne fortelle at øreakupunktur i abstinensbehandling ble en del av et samarbeidsprosjekt med rettsvesenet i en rekke stater i USA, hvor lovbrytere får et tilbud. En rusavhengig som har begått lovbrudd, blir fremstilt for ”Drug-court” og får innen 24 timer tilbud om et 3-måneres opplegg etter NADA-modellen, hvor man får øreakupupunktur 5 dager i uken i tillegg til psykoterapi.

Han fortalte også at NADA-tilbudet i USA har vært det mest fremgangsrike opplegget i behandling av rusavhengige.
– Over 100.000 personer har blitt behandlet med en sucess på 85 %. (pr. 2007)

 

Norske leger uteble
I 2015 ble det arrangert en konferanse i Oslo med tittelen «Tools for Hope» i regi av Stiftelsen Retretten og Rita Nilsen. Daværende helseminister Bent Høie deltok sammen med helsearbeidere og eksperter fra hele verden. Høie presiserte at rus og psykisk helse skulle prioriteres i spesialisthelsetjenesten og at hjelp skal bli lettere tilgjengelig.

Til tross for at arrangør hadde fått godkjent konferansen som etterutdanning for spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin av Legeforeningen, var det laber interesse blant leger.
– Mange leger synes det letteste er å skrive ut medikamenter, uttalte arrangør.


Les også: Akupunktur gir håp for rusmisbrukere

Kan vi unngå en opioid-epidemi i Norge?
Hvis helsearbeidere og politikere til fulle bruke de ressurser som finnes innen komplementær behandling, er det håp. Ved å legge til rette for behandling som man har sett resultater av siden 1970-tallet i Norge, kan vi unngå dødsfall.

I 1996 ble NADA-metoden tatt opp av Uteseksjonen i Oslo og har siden blitt praktisert for narkomane ved flere behandlingsinstitusjoner og av private behandlere. Nå er det en ny pasientgrupper som kan inkluderes i en behandling som kan hjelpe disse menneskene ut av uføret. Den danske undersøkelsen forteller at det er verd å prøve.

 

Alternativ smertebehandling
Samtidig er det viktig å være i forkant og ta i bruk alternative behandlinger for smertepasienter, for å unngå foreskriving opioidbruk. Akupunktur har en god stund hatt en plass det offentlige helsevesenet i Norge, blant annet ved smerteklinikker, men potensialet i denne helsehjelpen er langt i fra utnyttet.


Andre land har kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet, og både Storbritannia og USA har publisert veiledere i medikamentfri smertebehandling:

Veileder: Smerter – hvordan bli kvitt plagene
Amerikanske National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) har utgitt en veileder «Pain: Considering Complementary Approaches»

Akupunktur anbefales i smertebehandling
Det britiske helseinstituttet NICE – National Institute for Health and Care Excellence, inkluderer akupunktur i sine retningslinjer for behandling av smerte.

Referanser:
Svetlana Skurtveit, Ingvild Odsbu, Linn Gjersing, Marte Handal, Torgeir Gilje Lid, Thomas Clausen and Aleksi Hamina.
“Individuals Dying of Overdoses Related to Pharmaceutical Opioids Differ from Individuals Dying of Overdoses Related to Other Substances: A Population-Based Register Study”. (September 2022)

Lotte Marie Jensen, sykepeleier, master i smertevitenskap og tverrfaglig behandling og Marianne Donslund Fyhn.
Tidsskriftet Sygeplejersken ”Øreakupunktur lindrer abstinenser”

Hvordan finne kvalifisert behandler
Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få informasjon om den enkelte utøver og legge til rette for å gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får du opplysning om:

  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap og Registrering i offentlig register.
  • Annen relevant informasjon

NADA-behandlere på BEHANDLERLISTEN

Er du behandler, terapeut, coach UTEN oppføring på BEHANDLERLISTEN?
Her kan du legge inn

 

Relaterte saker:

Legemidler til eldre kan erstattes med annen behandling

Vi vil bli friske – uten bivirkninger

De fleste kreftpasienter bruker alternativ behandling

Behandling på tvers – til det beste for pasienten


Satser på medikamentfri smertebehandling

Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo

Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling

EU anerkjenner betydningen av komplementær og alternativ behandling

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.