EU lege som er positiv til alternativ behandling

EU anerkjenner betydningen av komplementær og alternativ behandling

Europa Parlamentet har på sin agenda å sette pasienter i sentrum for all helsepolitikk. I dette inngår en helhetlig tilnærming, som inkluderer komplementære metoder.

Komplementær og alternativ behandling er et viktig bidrag for å dekke behovet for helsehjelp i Europa. I sin strategi for behandling og legemidler har Europa Parlamentet et eget punkt som peker på betydningen av en helhetlig tilnærming og bruk av komplementær behandling.

Resolusjonen “A Pharmaceutical Strategy for Europe, European Parlament 2019-2024” (pdf) fremhever det faktum at komplementær og alternativ behandling, kan gi fordeler til pasientene.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Tiltak for å møte forskjellene i tilgang til helsetjenester i EU, og for å garantere pasientenes rett til universell, rimelig, effektiv, trygg og rettidig tilgang til essensielle og innovative medisiner etterspørres. Rapporten understreker betydningen av å utvikle en helhetlig, integrerende og pasientsentrert tilnærming og oppmuntre til komplementær bruk av disse terapiene der det er hensiktsmessig, under tilsyn av helsepersonell.

Les også: Behandling på tvers – til det beste for pasienten

 

Etterspørselen er stor
Så mange som en av to europeere velger komplementær behandling for sine plager og problemer. Dette kommer fram i rapporten ”CAM 2020 – The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe”, levert av Eurocam. Eurocam er en europeisk stiftelse som forener europeiske paraplyorganisasjoner av pasienter, leger, veterinærer og utøvere innen sektoren ”tradisjonell”, ”komplementær” «alternativ» eller ”integrert” medisin og behandling – i Norge kategorisert under alternativ behandling og Lov om alternativ behandling.


Eurocam representerer 60 000 organiserte pasienter, 250 nasjonale utøverorganisasjoner og en betydelig andel av de 400 000 legene og utøverne i denne sektoren over hele Europa.

Les også: Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet


Eurocam dekker et bredt spekter av behandlinger, inkludert:


Fremtidens helsevesen

I tillegg til å informere om bruk av komplementær og alternativ behandling i Europa, peker Eurocam-rapporten på politisk handling som må til for å innfri et betydelig potensiale til å bidra i helsevesenet og samtidig tilby det helsetilbudet som folket ønsker.


I Eurocams ”Call for action” oppfordres EU blant annet til å:

  • Fremme rettferdig tilgang til komplementær og alternativ behandling for medlemslandene.
  • Fremme samkjøring av informasjon om behandlingsmetoder og behandling i EUs medlemsland for å gjøre det lettere for brukere og utøvere som beveger seg over landegrensene.
  • Inkludere komplementær og alternativ behandling i alle mulige handlinger angående helseutdanning og promotering, forebygging og behandling av kronisk sykdom, ulike helseutfordringer og aktiv og sunn aldring.
  • Oppmuntre medlemslandene til å utforske måtene komplementær og alternativ behandling kan bidra til bærekraftige helsesystemer i Europa, inkludert dens rolle i å opprettholde god helse, helseutdanning, selvansvar for helse, motivasjon for sunn livsstilsendring og mer kostnadseffektiv behandling av sykdom.
  • Foreslå nødvendige utkast til direktiver, eller endringer i eksisterende direktiver, for å sikre etableringsfrihet og frihet til å yte tjenester for utøvere av komplementær og alternativ behandling, samt sette i gang en prosess for hensiktsmessig regulering av komplementær og alternativ behandling på tvers av Unionen, som ser på omfanget av retninger opp mot hele helsespekteret fra forebyggende helse og utdanning til komplementær behandling av sykdom.


Det er ingen tvil om at komplementær og alternativ behandling utgjør en betydelig rolle for folks helse, og mange holder hjulene i gang fordi de tar ansvar for egen helse ved å oppsøke helsehjelp utenom det offentlige helsetilbudet. Det faktum at halvparten av Europas befolkning bruker alternativ behandling taler for seg. Dessverre har legemiddelindustrien fått altfor stor plass, men det er også sterke krefter som ønsker et fremtidig helsetilbud som inkluderer behandling med mindre bruk av legemidler og økt bruk av komplementær og alternativ behandling.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.