Alternative veier og jakten på mirakler

Når sykdom rammer er det flere som velger å prøve alternativ behandling. Mange har fått hjelp og noen kan fortelle om eksepsjonelle resultater.

For mange er det viktig å være deltagende og undersøkende når sykdom rammer. Og nettopp det kan være årsak til at det går bra, skal vi tro undersøkelser som gjøres på dette feltet. Av de som deltar aktivt, er det flere som velger å benytte alternative behandlingsmetoder, mange ganger i tillegg til skolemedisinsk behandling.


Ved alvorlig sykdom, kan alternative metoder bidra til å lindre plager, og samtidig det er utallige eksempler på at syke har fått bedring eller har blitt kvitt sykdom og plager. Det finnes også eksempler på dem som har fått sin dødsdom, men hvor sykdomsutviklingen har snudd og de det gjelder har blitt helt friske.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Behandlingsmetoder A-Å


Mirakelhistorier
Noen av disse mirakelhistoriene er nå samlet i en bok, skrevet av forskere tilknyttet Nafkam, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø.

Siden 2002 har det vært forsket på eksepsjonelle sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling ved Nafkam, og så langt har det blitt meldt inn 346 historier til registeret, RESF. Tolv personer har rapportert om eksepsjonelt dårlig sykdomsforløp etter alternativ behandling.

Blant alle innmeldte historier er akupunktur, ernæringsterapi, urter og kosttilskudd (vitaminer, mineraler), healing og homeopati de behandlingsformene som er mest brukt. CFS/ME-pasientene skiller seg ut ved at mange av dem i tillegg bruker Lightning Process (LP).

I boken «Alternative veier – Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp», har forfatterne Tove Kruse og Anita Salamonsen tatt for seg åtte av disse tilfellene og snakket med personer som har brukt alternativ behandling og blitt friske av kreft, multippel sklerose (MS) eller kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME).

(Fortsetter under annonsen)

Annonse

Valgte alternativ behandling
En av dem som forteller sin historie i boken, er Britta Svensson, som i 1995 fikk konstatert brystkreft. Hun valgte å takke nei til skolemedisinsk behandling på bakgrunn av negative erfaringer fra nære slektningers kreftforløp.

Britta gjorde undersøkelser og fant ut at hun ville prøve kinesiologi, gestaltterapi og homeopati. I tillegg la hun om kostholdet og tok kosttilskudd. Hun mediterte, visualiserte og ba til «høyere makter».

I løpet av et halvt år ble hun sykdomsfri og selv mener Britta at hovedårsaken til hennes eksepsjonele sykdomsforløp er at hun selv tok ansvar for sitt liv og sin sykdom, og gjorde en omfattende innsats for å bli bedre.

I boken møter vi også bl. a en pasient med eggstokk kreft. Hun mener at bruken av magnetterapi har bidratt til at hun idag regner seg som frisk. En annen som fikk diagnosen MS i 1991 tok først imot tilbud hun fikk via det offentlige helsevesenet, men opplevde sterke bivirkninger. Etter alternativ behandling med signalsubstanser – hvile, meditasjon og fokus på mestring og eierforhold til egen sykdom, snudde situasjonen, og idag er pasienten kvitt mange symptomer og lever godt med sin sykdom.

Dette er kun noen av historiene som NAFKAM har samlet inn. Arbeidet med registeret er viktig, bla. fordi det danner grunnlag for forskning basert på pasientenes erfaringer og kunnskap og for forskning basert på medisinsk vurdering av de eksepsjonelle sykdomsforløpene. Dette gjør registeret unikt i internasjonal sammenheng.


Arrogante leger
I forbindelse med denne forskningen viser det seg at det kan være vanskelig å kommunisere godt med leger om sitt valg av alternativ behandling. I boken «Alternative veier», kommer det frem at pasientene advarer mot den enveiskommunikasjon og den avvisningen de har blitt møtt med av mange leger. Dette gjelder både når de ønsker å snakke om ting generelt og når de ønsker å diskutere ting «utenfor skjema». Sett fra pasientenes side kan en slik møte med lege føre til svekket helse og svekket tillitt til helsesystemet.


> Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

En annen undersøkelse bekrefter at det står dårlig til med empati i medisinen. Det er mange leger som ikke er særlig empatiske, og dette går utover forståelse og kommunikasjon.

Og empati er viktig for leger konstaterer lege og filosof Reidar Pedersen, som har undersøkt hvordan empati hos leger defineres, utforskes og beskrives i litteraturen. Men mye tyder altså på at det står dårlig til. Han mener det kan dels skyldes studiedesign, men også for lite vekt på empati i medisinerutdanningen.

Empati er viktig for legens kliniske forståelse og for pasientkommunikasjonen, mener Pedersen, som i 2010 forsvarte doktoravhandlingen Empathy in medicine. A philosophical hermeneutic reflection ved Universitetet i Oslo.


Bygge broer
Har vi ikke helsen iorden er det mye annet i livet som ikke blir så gøy. Noen tviholder på skolemedisin og sverger til produkter fra legemiddelindustrien, mens andre ser mulighetene ved å kombinere og å hente det beste fra ulike tradisjoner.

Et stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst. I undersøkelsen som varte fra 2004-2010 deltok 200 personer med MS, fem konvensjonelle- og fem alternativ behandlere.

Også denne undersøkelsen viser at man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spilller en aktiv rolle i behandlingsforløpet. Det kom også fram at en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det kommer til pasientens livskvalitet.
Relatert på Behandler.no

Historier om bruk av alternativ behandling er verdifulle (2015)

Behandling på tvers – til det beste for pasienten

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst


I boken «Alternative veier – Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp», har forfatterne Tove Kruse og Anita Salamonsen snakket med personer som har brukt alternativ behandling og blitt friske av kreft, multippel sklerose (MS) eller kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME).

Boken er dedikert Laila Launsø (1947-2009), dr.scient.soc. Hun ledet det danske forskningsprosjektet om tverrfaglig behandling og uttalte i forkant av oppstart:

«Målet er at konvensjonelle og alternative behandlere sammen skal være med på å skape et bedre behandlingstilbud».

«Alternative veier – Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp. Utgitt aug. 2012. Foto: Gyldendal Akademiske.
Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.