Hva er Lightning Process, LP

Lightning Process er et mentalt treningsprogram hvor man bruker flere teknikker for å hjelpe ulike fysiske og psykiske plager og lidelser.

Tekst: Unni Nordbrenden

Lightning Process (LP) innebærer mentale øvelser og er et program som brukes for å påvirke tankemønstre, helse og yteevne. Metoden skal gi hjelp til å bryte gamle mønstre og etablere nye.

Ideen bak metoden er at mange plager, problemer og sykdom forverres ved at det pågår en negativ runddans. Dette forklares med at helseproblemer skaper stress og bekymring, som igjen fører til en forsterkning av helseproblemet og sammenlignes med en destruktiv spiral.

Ved å bruke Lightning Process skal negative mønstre brytes og nye impulser skal hjelpe kropp/psyke til å oppnå ønsket resultat.

Programmet er basert på behandlingsmetoder/teknikker som NLP, Kognitiv terapi og Hypnose/hypnoterapi.

Se også temaside: Mental trening og coaching

Lightning Process (LP) ble utviklet av engelskmannen Phil Parker (f.1964), iløpet av 1990-årene. Han har bla. bakgrunn som osteopat. Opphavsmannen Parker er etablert i London med et senter for Lightning Process – Phil Parker Training Institute og Phil Parker Group.

I Norge har Lightning Process særlig blitt markedsført mot personer som lider av kronisk utmattelsessyndrom, ME/CFS. I 2008 hadde flere enn 400 nordmenn reist til England for å delta på tre-dagers kurs i metoden. Mange har erfart bedring, samtidig som det har blitt rapportert om dårligere helse etter deltagelse. Samtidig har det pågått en opphetet debatt om hva ME er – en fysisk eller en psykisk lidelse.

Metoden er brukt ved en rekke plager og lidelser, men er særlig kjent for å være rettet mot personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS).

Det hevdes også at metoden kan brukes mot problemer som for eksempel:

  • Angst, depresjon og søvnproblemer, avhengighet, sinne, angst, tvangshandlinger, tvangstanker.

  • Depresjon, spiseforstyrrelser, frykt for å mislykkes, skyldfølelse, skam, kommunikasjonssvikt, søvnløshet, dårlig selvbilde, motivasjonsproblemer.

  • Perfeksjonisme, langvarig sorg, sjenanse, røyking, sceneskrekk, stress, overvekt, rygg- og nakkeproblemer, ulike typer overfølsomhet, kronisk smerte, eksem, hodepine, multippel sklerose, fibromyalgi, migrene, muskeltretthet, psoriasis, dårlig selvtillit og ubesluttsomhet.

Behandling kan foregå som et kurs, hvor man trenes i mentale teknikker og strategier. Konkret informasjon om øvelsene er ikke tilgjengelig.

De som ønsker å delta må søke om å få delta og underskrive på betingelser, som blant annet omhandler taushetsplikt.

Et kurs kan gå over tre sammenhengende korte dager med tilsammen 12 timer undervisning. Deretter kan det være avtale om oppfølging.

Klient følger selv opp ved å gjenta øvelser som er lært.

Oppfølging avtales med behandler/kursleder

Pasienter har rapportert om forverring etter bruk av Lightning Process, i forbindelse med forskning ved Universitet i Tromsø.
(Se avsnittet “Forskning”).

  • Oppsøk kvalifisert behandler.
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Ved Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet Tromsø har man samlet inn historier om eksepsjonelle gode og dårlige sykdomsforløp. I den forbindelse har de mottatt en rekke historier fra pasienter med ME/CFS.

Noen forteller alle at de har været veldig syke, men raskt blitt friskere etter kurset og etter egen videre trening med LP. En person forteller om et dårlig forløp efter deltagelse i et kurs i Oslo.

Pr. januar 2018 forsker NAFKAM videre på hvorfor denne metoden virker så bra for noen og ikke for andre og hvordan det går med disse personene på sikt.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Lightning Process er et registrert varemerke i England. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Finn behandler på Behandler.no

Et instruktørkurs går over ca 12 mnd. ved Phil Parker Training Institute (London).

Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler