Hva er Lightning Process, LP

Lightning Process er et mentalt treningsprogram hvor man bruker flere teknikker for å hjelpe ulike fysiske og psykiske plager og lidelser.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto.Envato. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Lightning Process (LP) innebærer mentale øvelser og er et program som brukes for å påvirke tankemønstre, helse og yteevne. Metoden skal gi hjelp til å bryte gamle mønstre og etablere nye.

Ideen bak metoden er at mange plager, problemer og sykdom forverres ved at det pågår en negativ runddans. Dette forklares med at helseproblemer skaper stress og bekymring, som igjen fører til en forsterkning av helseproblemet og sammenlignes med en destruktiv spiral.

Ved å bruke Lightning Process skal negative mønstre brytes og nye impulser skal hjelpe kropp/psyke til å oppnå ønsket resultat.

Programmet er basert på behandlingsmetoder/teknikker som NLP, Kognitiv terapi og Hypnose/hypnoterapi.

Se også temaside: Mental trening og coaching

Lightning Process (LP) ble utviklet av engelskmannen Phil Parker (f.1964), iløpet av 1990-årene. Han har bla. bakgrunn som osteopat. Opphavsmannen Parker er etablert i London med et senter for Lightning Process – Phil Parker Training Institute og Phil Parker Group.

I Norge har Lightning Process særlig blitt markedsført mot personer som lider av kronisk utmattelsessyndrom, ME/CFS. I 2008 hadde flere enn 400 nordmenn reist til England for å delta på tre-dagers kurs i metoden. Mange har erfart bedring, samtidig som det har blitt rapportert om dårligere helse etter deltagelse. Samtidig har det pågått en opphetet debatt om hva ME er – en fysisk eller en psykisk lidelse.

Metoden er brukt ved en rekke plager og lidelser, men er særlig kjent for å være rettet mot personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS).

Det hevdes også at metoden kan brukes mot problemer som for eksempel:

 • Angst, depresjon og søvnproblemer, avhengighet, sinne, angst, tvangshandlinger, tvangstanker.

 • Depresjon, spiseforstyrrelser, frykt for å mislykkes, skyldfølelse, skam, kommunikasjonssvikt, søvnløshet, dårlig selvbilde, motivasjonsproblemer.

 • Perfeksjonisme, langvarig sorg, sjenanse, røyking, sceneskrekk, stress, overvekt, rygg- og nakkeproblemer, ulike typer overfølsomhet, kronisk smerte, eksem, hodepine, multippel sklerose, fibromyalgi, migrene, muskeltretthet, psoriasis, dårlig selvtillit og ubesluttsomhet.

Behandling kan foregå som et kurs, hvor man trenes i mentale teknikker og strategier. Konkret informasjon om øvelsene er ikke tilgjengelig.

De som ønsker å delta må søke om å få delta og underskrive på betingelser, som blant annet omhandler taushetsplikt.

Et kurs kan gå over tre sammenhengende korte dager med tilsammen 12 timer undervisning. Deretter kan det være avtale om oppfølging.

Klient følger selv opp ved å gjenta øvelser som er lært.

Oppfølging avtales med behandler/kursleder

Pasienter har rapportert om forverring etter bruk av Lightning Process, i forbindelse med forskning ved Universitet i Tromsø.
(Se avsnittet «Forskning»).

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp, men samtidig har det blitt rapportert at noen pasienter med CFS/ME har blitt dårligere etter å ha deltatt på kurs i Lightning Process.

Oversiktsstudie, august 2020
En oversiktsstudie av forskningen på Lightning Process fra 2020 publisert på PubMed, tar for seg 14 ulike studier som undersøkte mulige effekter av LP ved ulike helseproblemer, som utmattelse, nedsatt fysisk funksjon, smerter, angst og depresjon.

Forfatterne peker på varierende kvalitet i undersøkelsene som ligger til grunn, men oppsummerer allikevel med at bakgrunnsmaterialet støtter effekten av LP for mange deltakere med utmattelse, nedsatt fysisk funksjon, smerter, angst og depresjon.
Det konkluderes med at det er behov for flere randomiserte kontrollerte studier for å evaluere om disse positive resultatene kan bekreftes og generaliseres til større populasjoner.

PubMed, August 2020: A systematic review of the evidence base for the Lightning Process

 

Lightning Process for ME-pasienter

Forskere ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) i Tromsø, har siden 2002 samlet inn informasjon om eksepsjonelle sykdomsforløp i Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), og i den forbindelse ble det registrert både positive og negative erfaringer med bruk av metoden Lightning Process.

I 2012 varslet forskningssenteret helsemyndighetene etter at ME-pasienter skal ha blitt sykere etter kurs i Lightning Process, etter at tre ME-pasienter hadde rapporterte at deres helsesituasjon hadde blitt betydelig forverret etter å ha deltatt på kurs i Lightning Process.
Samtidig gjorde forskningssenteret oppmerksom på at RESF også inneholdet 22 historier fra pasienter som hadde opplevd sine sykdomsforløp som eksepsjonelt bedre etter bruk av Lightning Process-teknikker.

I 2015 leverte NAFKAM en rapport, på oppfordring fra Helsedirektoratet med gjennomgang av
historiene til alle CFS/ME-pasientene som hadde meldt sin historie til RESF. Videre ba direktoratet NAFKAM også om å evaluere hvilke diagnosekriterier for CFS/ME disse pasientene oppfyller.

NAFKAMs gjennomgang viste at:

 • Diagnosen CFS/ME settes av lege, men legen angir sjelden i journalen hvilket sett av diagnosekriterier som er brukt.

 • Mer enn 80 % av pasientene tilfredsstiller minst ett sett av diagnosekriterier. Hver fjerde tilfredsstilte det strengeste kriteriesettet (Canadakriteriene).

 • Av pasienter som knyttet sin bedring eller forverring til bruk av LP, var det 61 % som meldte positivt forløp. Denne andelen var den samme, uansett hvilket sett av diagnosekriterier som ble benyttet i vår gjennomgang.

 • Pasienter som opprinnelig rapporterte at de ble bedre etter å ha prøvd LP, sa ved oppfølgingen at de fremdeles er bedre. De som etter å ha prøvd LP rapporterte forverring, sa ved oppfølgingen enten at de er like dårlige som før de prøvde LP, eller at de fortsatt er verre.

Rapporten kan lastes ned her

Pr. januar 2018 forsker NAFKAM videre på hvorfor denne metoden virker så bra for noen og ikke for andre og hvordan det går med disse personene på sikt.


Relatert:
Alternative veier og jakten på mirakler (RESF), 2012

Historier om bruk av alternativ behandling er verdifulle (RESF), 2015

Norges Forskningsråd
ForskningsmidlerI 2020 fikk en norsk forskergruppe innovasjonsmidler fra Norges Forskningsråd til å gjennomføre en studie på 100 norske ME pasienter som skal delta på kurset Lightning Process. Forskningsgruppen er et samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Oslo, Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bristol og Folkehelseinstituttet.

Juni 2019, Rapport fra Forskningsrådet: Behovsidentifisert forskning om CFS/ME (pdf)


Relatert artikkel på Behandler.no:

Ny forståelse av utbrenthet
Omtale av doktoravhandling, 2020.
Mange får feil diagnose og oppfølging.
– Deltagerne i studien har blant annet blitt diagnostisert med ME (Myalgisk encefalopati), kronisk utmattelsessyndrom og depresjon.

 

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Lightning Process er et registrert varemerke i England. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Finn behandler på Behandler.no

Et instruktørkurs går over ca 12 mnd. ved Phil Parker Training Institute (London).

Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.