Hva er Magnetterapi

Magnetterapi har som hovedmål å behandle kroppens kretsløp for å oppnå balanse. Men også fysiske tilstander behandlers med magneter.

Tekst: Unni Nordbrenden