Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling

Folk flest vil ha en lege som har forståelse for komplementær og alternativ behandling, og som samarbeider med utøvere av alternative behandlingsmetoder.

 

De fleste pasienter vil ha en fastlege som lytter, spør om alternativ og komplementær behandling – og gjerne refererer til eller samarbeider med utøvere av alternativ behandling.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Heldigvis finnes det leger som har forstått alternativ behandling. Det er også dem som selv behersker behandlingsmetoder utover skolemedisinen. Og det viser seg altså at det nettopp er disse legene vi ønsker å møte med våre sykdommer og plager.

Ønsker samarbeid
Særlig de med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp og ønsker et tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling.

En fersk nederlandsk undersøkelse, gjort blant pasienter med revmatiske plager; artrose, revmatoid artritt eller fibromyalgi, viser at så mye som 86 prosent av disse bruker alternativ behandling. Akupunktur og homeopati er de mest brukte metodene.


Totalt 416 pasienter deltok i denne spørreundersøkelsen og av disse svarte de aller fleste – hele 92 prosent, at de foretrekker en lege som informerer om alternativ behandling.


Videre oppga 70 prosent at de foretrekker en lege som henviser til alternative behandlingsmetoder og 42 prosent at de ønsker at allmennlegen samarbeider med utøvere av alternativ behandling.


Studien konkluderer med at primærhelsetjenesten kunne dra nytte av å møte disse behovene til pasienter, ved aktivt å involvere allmennleger i komplementær og alternativ behandling, både når det gjelder kommunikasjon og henvisning.

Behandling på tvers
Et annet stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

I undersøkelsen som varte fra 2004-2010 deltok 200 personer med MS, fem konvensjonelle- og fem alternativ behandlere. Pasientbehandling ble gjennomført på Sclerosesenter Haslev i Danmark.

Behandlerteamet besto av kraniosakral terapeut, akupunktør, soneterapeut, homeopat og ernæringsterapeut. Den konvensjonelle siden var representert ved lege (nevrolog), fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og en såkalt social- og sundhedsassistent.

Denne undersøkelsen viser at man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spiller en aktiv rolle i behandlingsforløpet, og at pasientens engasjement har langt større betydning enn man før har trodd.

Det kom også fram at en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det kommer til pasientens livskvalitet.

(Fortsetter under annonsen)

Alternativ til reseptblokken
I Norge har halvparten av befolkningen valgt å bruke komplementær og alternativ behandling. Og alternative behandlingsmetoder oppsøker vi etter besøk hos legen, viser det seg.

– Et hovedtrekk i mange undersøkelser er at de som velger alternativ behandling først har vært hos lege uten å få den hjelpen de har behov for, informerte forsker Aslak Steinsbekk ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim til alternativ.no. Dette i forbindelse med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt), publisert i 2010.

Les mer: Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge


Men hvordan forholder legen seg til vårt ønske om et alternativ til reseptblokken? Hunt-undersøkelsen sier ingenting om forholdet mellom lege og alternativ behandler – bare at vi først har oppsøkt lege, uten å få tilfredsstillende behandling der.

Etterspørsel og tilbud
Mye tyder på at det er et gap mellom og etterspørsel og tilbud. Folk erfarer at de får hjelp med sine plager og problemer når de bruker alternativ behandling og vi velger alternativt ­- betalt av egen lomme, for å forbedre helsen.  Dette handler det i bunn og grunn om hva pasienten har behov for og ønsker.

Ingen liker å bli lurt til å innta mer medisiner med bivirkninger enn nødvendig eller legge seg under kniven, hvis det finnes andre utveier.

Et samarbeid mellom leger og behandlere som utøver alternativ behandling er det folk vil ha. Samarbeidsvillige leger med forståelse for alternativ behandling.

 

Referanse:

MC Jong, L.van de Vijver L, M. Busch, J. Fritsma, R. Seldenrijk: 
Integration of complementary and alternative medicine in primary care: What do patients want?
US National Library of Medicine National Institutes of Health.

Finn behandler –  BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

KURS OG UTDANNING A-Å


Relaterte saker:

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet

Behandling på tvers – til det beste for pasienten
Er du behandler, terapeut, coach veileder – uten oppføring?

>> Bli funnet på BEHANDLERLISTEN

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.