Hva er Danseterapi

Danseterapi er en form for psykoterapi hvor kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen. Målet er å oppdage de ressurser og muligheter som finnes i hvert enkelt menneske.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Danseterapi er basert på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Behandlingsmetoden omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket, og bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Det helhetlige perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess.

Danseterapi er en terapiform på lik linje med musikkterapi og kunst- og uttrykksterapi, hvor man bruker kroppen som instrument og uttrykk. Følelser, fantasi, lekenhet, liv, det ubevisste kan komme opp gjennom dans og bevegelse.

Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet – på skoler, spesialskoler, ved institusjoner, sykehus, sykehjem, i psykiatrien osv.

Danse- og bevegelsesterapi er en forholdsvis ny behandlingsmetode i Norge, men en mangeårig tradisjon i bl.a  USA og England og Sverige.
Svenske pionerer  forsket på danseterapi som et behandlingsalternativ allerede i  (2007).

Les mer her:
Dansterapi hjelper barn og ungdom med depresjon og ADHDBevegelsesarbeid kan forløse følelser, fantasier og intellekt. Det kan være et kraftfullt verktøy for forandring fordi det hjelper oss å komme i kontakt med kroppen.

Man kan få en sterkere tilknytning til seg selv, til sin identitet og til egne muligheter og ressurser. Ved å vekke tanker og følelser påvirkes også verbal uttrykksevne.

Danse- og bevegelsesterapeuter bruker improvisasjon og bevegelse med pasienter og klienter individuelt og i grupper. Det utføres med eller uten musikk, spontant eller ut ifra gitte bevegelser. Noen ganger kan man bruke gjenstander, som en leke, et skjerf el. som kan hjelpe igang prosessen og gir rom for kreativitet og samspill.

Det brukes diagnostiske observasjonsmetoder for å kartlegge hvordan klienter responderer på interaktive og personlige prosesser, men i danseterapi er det ikke noe som er feil eller riktig trinn og kroppsbevegelse. Danseterapi handler ikke om å prestere eller å være flink. Det gir derimot mulighet til å gå inn i seg selv og oppleve tilstedeværelse i kroppen på en ny måte.

Danseterapi handler også mye om å finne sine egne bevegelser og alle har vi egne preferanser i forhold til hvordan vi beveger oss. Det handler om å bli bevisst dette og å jobbe med å utvide og utvikle repertoaret sitt og bli kjent med hvem man er.

Individuelt
En individuell konsultasjon begynner gjerne med en samtale, før det arbeides med kroppen og dens holdninger og bevgelser. Klienten velger selv hvor mye han/hun vil bevege seg og det gis veildning og instruksjon underveis om nødvendig. Kosultasjonen avsluttes gjerne med en samtale for å knytte det ubevisste til det bevisste.

Gruppe
Ved danseterapi i gruppe starer man gjerne i en sirkel, med oppvarming. Det kan f.eks. være fysisk oppvarming, pust, utforskning av bevegelsesmuligheter eller at man uttrykker en følelse eller navnet sitt med en bevegelse. Det taes gjerne utganspunkt i et tema og utifra det begynner man å jobbe individuelt.

Mot slutten er deltagerne ofte rolige og mer tilstede i egen kropp og man snakker sammen om det man har gjort og opplevet i løpet av timen.

Hvor mange behandlinger avhenger av omfang av problem/tilstand. Noen kan få hjelp til et konkret problem iløpet av en serie timer eller et kurs, men for andre kan danseterapi være en del av et permanent tilbud, for å opprettholde og forbedre funksjonsnivå.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Overdreven kroppsbruk/trening kan gi skader.

  • Oppsøk kvalifisert behandler.
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en studier tilsier at metoden kan være til hjelp.


Forskningsprosjektet ”Danseterapi for barn og ungdom med psykiske helseproblemer” ble gjennomført på Barn- og ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad i Sverige i perioden 2001-2005.
Prosjektet er et samarbeid mellom Dansehøgskolen i Stockholm, og Karlstads universitet, Barn- och ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad og Dans i Värmland. Guttene i prosjektet var 5-7 år og jentene 13-17 år. Danseterapi inngikk som behandling for begge gruppene.
Les mer: Dansterapi hjelper barn og ungdom med depresjon og ADHD
– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Danseterapeut, Danse- og bevegelsesterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk i behandlerlisten: Behandler.no

Pr. idag finnes idet ingen offentlig utdanning i danseterapi i Norge. Det finnes ulike forkurs og etterutdanningskurs som tilbys pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, psykoterapeuter og andre som er interessert i bevegelse og dans som terapiform.

Masterutdanningen, eksempelvis fra, USA inneholder psykologi, patologi, anatomi, bevegelseslære, ulike danseterapiteorier, metoder og teknikker – i tillegg til dans.

> Kurs og utdanning

Behandlerlisten på  Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach, trener.

Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.