Kvinne med underlivssmerter

Mensendieck hjelper kvinner med smerter i underlivet

Mange kvinner i alle aldere har kroniske underlivssmerter, som ofte forties. En ny og tilpasset tilnærming innen mensendieck har vist seg å redusere smertene og øke livskvalitet.

 

– Vi har nå sett at mensendieck gir svært gode resultater, men det er ingen lettvint behandlingsmetode. Det krever egeninnsats men gjør også at kvinnen kan tenke nytt om egen kropp. Pasienten er med på opplegget hele veien, sier Gro Killi Haugstad til Behandler.no

--- Annonse ---
Optimal helse starter i tarmfloraen

Gro Killi Haugstad, fysioterapeut utdannet fra mensendieck skolen og førsteamanuensis ved avdeling for helsefag ved Høgskolen i Oslo har nylig avlagt en doktoravhandling som viser at mensendieck behandling kan hjelpe disse kvinnene.

Hva er mensendieck
Mensendieckmetoden ble utviklet av legen Bess Mensendieck. Hun var opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn. Pasienten får behandling for sine symptomer og plager basert på en analyse av mulige årsakssammenhenger. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt. Målet med behandlingen er redusert smerte og bedring av funksjonsnivå ved bevisst endring av belastning og bevegelsesmønster.

Le mer: Hva er Mensendieck fysioterapi


Fortier problemet

15 prosent av kvinnene som søker hjelp hos allmenpraktiker, forteller om smerter i underlivet. Hele 40 prosent av de som blir henvist til gynekolog har diffuse, kroniske smerter som ikke skyldes organiske funn eller kan forklares ved hjelp av ultralyd eller laproskopi. Noen har så vondt at smertene blir invalidiserende, og statistikken forteller at mørketallene er store.

– Det er kultur for at vi skal mestre og være gode på det meste. Vi strekker oss langt for å virke vellykkede. Derfor er det mange kvinner som har disse problemene som unngår å snakke med legen sin om det, sier Haugstad.

Hun forteller om en ung velutdannet kvinne som hadde smerter i underlivet, særlig i forbindelse med samleie. Dette hadde hun gått med i fem år uten å fortelle noe til sin lege. Hun begrunnet tausheten med at de ikke fant noe konkret i forbindelse med undersøkelser.

Kroppen husker
Mange pasienter som har kroniske underlivssmerter er redde for bevegelse relatert til bekkenområdet. De kan unngå å gå tur, ligge på magen eller å ha sex. De første symptomene på at noe er galt er ofte smerter under eller etter samleie.

Karakteristisk for kvinnene med smerter i underlivet er at de kan ha opplevd stress eller traumer, hatt nyrebekkenbetennelse, tøff fødsel, abort, operasjon, cyste i livmor/eggstokker eller vært utsatt for overgrep.

– Kroppen husker smerte. Disse smertene kan bli kroniske og spre seg utover i kroppen, sier Haugstad.

– En sentral del av behandlingen er å snakke med pasienten om smertemekanismene slik at de får en forståelse av hva som skjer også nevrobiologisk og at de selv kan være med å øke/minske smerteaktiviteten. Etter hvert blir det viktig å få fokus bort fra smerten. Et mål er å få pasienten til å forstå hvordan kropp og sjel henger sammen og også få forståelse for at både indre og ytre stress kan bidra til å øke/redusere smerten. Det jobbes mye med å få nye mestringsstrategier inn i daglige aktiviteter som hvordan de går, hvordan de står og sitter, hvordan de puster og generelt få dempet redselen for bevegelse.

Studien
Haugstad startet en pilotstudie allerede i 1995 i samarbeid med Rikshospitalet og begynte hovedprosjektet i 1997. 60 kvinner med underlivssmerter deltok i forskningsprosjektet. Gjennomsnittsalderen var 32 år.

Av de som fikk mensendieckbehandling, i tillegg til gynekologisk behandling ble alle merkbart bedre etter tre måneder. Smerteopplevelsen gikk kraftig ned. Man så også forbedring på åndedrett, gange, balanse og bevegelse.

I kontrollgruppen, som bare fikk gynekologisk behandling, var det ingen merkbare forbedringer. I tillegg viste det seg at behandlingsgruppen fikk mindre angst og depresjon, og kunne vise til bedre mestringsevner enn kontrollgruppen.

Etter en periode med behandling, 10 behandlinger à en time i uken, hadde kvinnene en behandlingspause på ni måneder før de ble kalt inn til kontroll igjen. Det viste seg at kvinnene var blitt enda bedre, selv om de ikke hadde vært i kontakt med behandler på lang tid.

– Noe som er spesielt viktig i denne behandlingen er at man skal prøve ut de nye bevegelsene inn i daglige aktiviteter, integrere de i hverdagen, og bruke de så mye at de etter hvert automatiseres, sier Haugstad.

Se også:   Behandlere som har erfaring med KVINNEPLAGER

Om behandlingen
Haugstad har brukt en mensendieck somatokognitiv* tilnærming. Dette er en metode som nå er utviklet til bruk som behandling av kroniske underlivssmerter hos kvinner. Det er en videreutvikling av mensendieck behandling, hvor ny forskning rundt ”motorisk læring”,”fear avoidence” og ”kinesophobia” er sentral og hvor den korte intervensjonen har mange sammenfallende behandlings prinsipper som også finnes i kognitiv terapi.


Tilnærming etter mensendieck metoden har som mål å legge til rette for endringsprosesser gjennom en kroppslig læringsprosess. Sentralt i denne læreprosessen står utforsking av bevegelse i egen kropp, med utgangspunkt i mensendieck øvelsene.

I mensendieck somatokognitiv behandling blir det ansett som vesentlig at pasienten selv er en aktiv deltager gjennom hele behandlingen med terapeuten som medvandrer.

Haugstads tilnærming til pasientene er først og fremst aktiv øvelsesbehandling, med blant annet øvelser som går ut på å få nye bevegelseserfaringer og bli bevisst på dyp og rytmisk pust. Pasientene får hjemmeoppgaver, som gjøres som en del av de hverdagslige oppgavene.

Mensendieck og akupunktur
– Kombinasjon av mensendieck, akupunktur og kognitiv terapi har også prøvd ut i et pilot prosjekt på kvinner med underlivssmerter.
 Her fikk vi lovende resultater, men vi trenger trenger et større materiale for å si noe mer sikkert om effekten opplyser Gro Killi Haugstad.

*Somato: det som tilhører kroppen. Kognitiv: kunnskapsmessig/erkjennelse.

Relaterte saker på Behandler.no

Akupunktur anbefales i smertebehandling

Satser på medikamentfri smertebehandling

VEILEDER: Smerter – hvordan bli kvitt plageneBEHANDLERLISTEN

Søk:
• Behandlingsmetode
• Plager/problemer
• Sted/område
• Navn på behandler

Hver behandler har egen profilside med opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon
BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

> Behandlere som har erfaring med SMERTER

> Behandlere som har erfaring med KVINNEPLAGER


Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.