Hva er Psykodrama

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Metoden ble utviklet av psykiater Jocob Levy Moreno fra 1920-årene.

Tekst: Unni Nordbrenden

To kvinner står mot hverandre i gruppeterapi

I psykodrama tar man i bruk kreativiteten og ressursene i hver enkelt person med målsetning å utvikle seg mot en sannere forståelse av seg selv og sitt liv og finne nye måter å forholde seg til seg selv og andre på. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”.

Psykodramateknikker kan praktiseres individuelt, i forbindelse med parterapi eller i gruppe og brukes blant annet innen innen pedagogikk, psykoterapi, selvutvikling og coaching.

Psykodrama ble utviklet av psykiater Jocob Levy Moreno (1889 – 1974) fra 1920-årene i Wien og USA. Idéene hentet han bla. fra barns lek. Hans observasjoner av det spontane i leken og hvordan barn gjennom fri vilje utvider sitt rollerepertoar og sin rolleforståelse, fikk han til å se hvordan mennesker i voksen alder ofte kan befinne seg i stivnede roller. Han erfarte hvordan man gjennom spontanitet kunne finne en ny respons på en gammel situasjon eller adekvat respons på en ny situasjon gjennom sitt eget rollereportoir, med utgangspunkt i at ingen behøver å bli i sine egne begrensninger.

Som pioner var Moreno den første som brukte begrepet gruppepsykoterapi og utviklet denne metoden. Han utviklet også sosiometri som tydeliggjør relasjoner og samspill innen en gruppe.

I dag blir psykodrama praktisert og undervist over hele verden.

«Spill deg selv slik du aldri var, slik at du kan være hva du kunne bli. Vær din egen inspirasjon, din egen forfatter, din egen aktør, din egen terapeut og til slutt din egen skaper«.
Moreno (1972).

Psykodrama brukes bl.a innen selvutvikling og terapi, veiledning, coaching, pedagogikk, teaterinstruksjon og rolleutvikling,  samt innen organisasjonsutvikling og teambuilding.

Metoden kan brukes ved kommunikasjonsproblemer, konfliktløsing, oppbygging av selvtillit, for selvinnsikt, indre frigjøring, kreativitetsutvikling, avhengighetsproblematikk, parterapi, familieterapi, faglig veiledning, forbedring av arbeidsmiljø osv.

Teknikkene kan hjelpe enkeltpersoner og en gruppe til å åpne opp for nye perspektiver. Metoden har vist seg å være godt egnet til konfliktløsning, fordi filosofien bak metoden er ressursorientert og bærer i seg dyp innsikt i gruppeprosesser.

Artikkel på Behandler.no
Psykodrama kan hjelpe utsatte etter seksuelle overgrep

Psykodrama teknikker kan praktiseres individuelt, i forbindelse med parterapi eller i gruppe.

I forbindelse med terapi kan det første møtet handle om at man sammen med behandler går igjennom sin nåværende livssituasjon og kartlegge behovet for veiledning eller terapi, og deretter avtale en målsetning for arbeidet og praktiske ramme-betingelser som tidsperspektiv. De første timene kan også gi mulighet til å bli bedre kjent med terapeuten og måten hun/han arbeider på, slik at man kan avgjøre om dette er noe som passer for en.

Psykodrama foregår ved at pasienter/klienter under veiledning av en terapeut spiller roller i situasjoner som er hentet fra deres liv, fra fortid, nåtid, fremtid, familie, jobb, samfunn, indre bilder osv. Fordi det dreier seg om handling i trygge og strukturerte omgivelser/rammer, kan gjerne deltagerne uttrykke seg langt friere enn i vanlig omgangsform.

Selvutvikling – individualterapi
I terapi og selvutvikling – individualterapi, kan klienten i enerom sammen med lederen utforske sine temaer. I terapi som strekker seg over tid, vil ofte sesjonene veksle mellom samtale/refleksjonstimer og rolletrening. For mange er individuelt arbeid med psykodrama inngangsporten til å delta i psykodramagruppe.

Psykodramagruppe
I en psykodramagruppe blir deltagere tildelt roller av hovedpersonen (protagonisten). Gruppemedlemmene spiller nøkkelpersoner i hovedpersonens liv. Deltakelse i en gruppe skal ikke være prestasjonsorientert, men rettet mot selvutfoldelse og personlig vekst for den enkelte.

Pedagogikk og veiledning
I forbindelse med pedagogikk og veiledning kan f.eks. lærere, barnevernspedagoger, sosionomer oa. bruke psykodrama teknikker i arbeidet direkte i undervisning og veiledning av barn, voksne, foreldre, personalgrupper osv.

Teaterinstruksjon
Ved teaterinstruksjon og rolleutvikling kan regissører og skuespillere bruke metoden til å finne ut hvordan man på grunnlag av egen erfaring, kan leve seg inn i en karakters indre liv og uttrykke den.

Sosiodrama
I sosiodrama forskes det i aktuelle samfunnstemaer / gruppetemaer hvor målet er å oppnå et større perspektiv og økt bevissthet rundt de forskjellige tema som en bestemt gruppe er opptatt av. Et eksempel på gruppe kan være helsepersonell i samspill med pasienter eller media.

Behandling eller veiledning kan foregår over et kortere eller et lengre tidsrom.
Behandlingsforløp kan avtales med behanler/utøver av psykodrama

En psykodramagruppe kan ha spesifikke temaer av kortere eller lengre varighet. Noen steder tilbys også åpne psykodrama/terapigrupper over f.eks. en helg hvor man selv bestemmer temaet man ønsker å arbeide med.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Psykodrama og spiseforstyrrelse
Fagpersoner innen psykodrama, i samarbeid med IKS – Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser, gjennomførte i 2014 et prosjekt, som resulterte i rapporten Psykodrama – en ny vei ut av spiseforstyrrelsen? Prosjektet ble støttet økonomisk av ExtraStiftelsen.
Les mer

Les også artikkel om erfaring med behandlingsformen:
Psykodrama kan hjelpe utsatte etter seksuelle overgrep


– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Psykodramabehandler/lærer er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Utøvere av psykodrama på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

 

Utdanning innen psykodrama er tredelt, pluss evt. videre påbygging.
Grunnutdanning er 2 eller 3-årig til psykodrama-assistent. Denne kan påbygges med en 3-årig lederutdanning, som gir kompetanse til å lede psykodramagrupper.

Deretter kan man ta en 2-årig videreutdanning til psykodramaregissør, som kvalifiserer til den internasjonale tittelen psykodramaregissør/terapeut og veileder.

For å bli psykodramalærer kan man deretter ta en påbyggingsutdanning, som gir en TEP tittel (Trainer, Educator, Practitioner). Dette er en sertifisering som foregår på internasjonalt nivå.

> Kurs og utdanning i PSYKODRAMA

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Utøvere av psykodrama på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.