Hva er Psykosyntese

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi, utviklet tidlig på 1900-tallet. Metoden legger til rette for en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne ressurser.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Psykosyntese er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt – hode og hjerte i balanse. Dessuten forholder psykosyntesen seg til menneskets iboende potensiale av spirituell karakter.

Metoden er en kreativ og ressursorientert psykologi med et positivt menneskesyn og kalles ofte ”psykologi med sjel”.

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Sammen med bl.a. Carl Gustav Jung studerte Assagioli hos Sigmund Freud. Assagioli ble påvirket av Jung gjennom deres vennskap. Han tok avstand ifra deler av Freuds teori, og laget en egen modell.

Han ville bygge en bro mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi. Assagioli ville skape en syntese, – en helhet. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte den for Psykosyntese.

Psykosyntese er en helhetlig modell for å bli kjent med menneskets vesen. Modellen inkluderer arbeid med nærvær, viljen-til-å-være-seg-selv, autentisitet, relasjoner og de spirituelle ressurser i mennesket. Psykosyntese tillater en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne latente og ofte helt ukjente ressurser.

Temaer man jobber med:

 • Oppnå bedre forståelse av seg selv og innsikt i seg selv i relasjon til andre.
 • Bli bevisstgjort og få muligheten til å endre destruktive adferdsmønstre.
 • Oppdage latente ressurser og indre kunnskap og styrker.
 • Oppleve voksende indre glede og selvtillit.
 • Gjøre det enklere å ta beslutninger.
 • Gjøre en mer handlingskraftig.
 • Oppdage spiritualitet, uavhengig av religion.
 • Finne sin mening og sitt kall i livet

Terapien baserer seg på en terapeutisk samtale mellom klient og terapeut, men har også et unik fokus på å styrke klientens nærvær, som er den bevisste kontakt med kropp, følelser og tankeliv.

Fokus er at klienten utvikler sin evne til å iaktta, romme og kreativt arbeide med sine indre tilstander. Det er også et sterkt fokus på at klienten finner sin vilje-til-å-være-seg-selv og på den måten styrker sin evne til å være autentisk i forhold til seg selv og i sine relasjoner.

Psykosyntesen er basert på en filosofi som handler om at klienten finner frem til sine egne sannheter heller enn at klienten blir fortalt hva det handler om. Dette er essensielt i psykosyntesen, da den anser at alle mennesker har en sjel som bærer all visdom.

Behandling kan bli praktisert litt forskjellig hos den enkelte utøver, ut i fra klientens behov og behandlerens helhetlige bakgrunn.

I løpet av en terapiprosess kan det være aktuelt å jobbe med:

 • Klientens forhold til seg selv.
 • Klientens forhold til sine medmennesker.
 • Sår og traumer fra barndommen som har satt spor i psyke og personlighet, som hemmer en fra å leve fritt og fullt.
 • Forholdet til ens foreldre.
 • Et sentralt element i terapien er å bearbeide følelser.
 • Tanker, tankemønstre, oppfatninger.
 • For mange vil det også være viktig å jobbe med kroppen.
 • Klientens kontakt og forhold til det høyere ubevisste – de spirituelle ressurser.
 • Arbeide mot å realisere vårt potensiale.

En behandler tar gjerne utgangspunkt i det som er aktuelt her og nå. For å fordype prosessen kan det brukes flere metoder i arbeidet, som for eksempel dialog med indre stemmer (våre såkalte delpersonligheter), tegning, meditasjon, drømmearbeid, symboler, visualisering eller kroppsbevissthet og annet, etter hva terapeutens kvalifikasjoner er, samt klientens behov.

Hvor mange behandlinger avhenger av hva klienten ønsker hjelp med og omfanget av problemet. En måte behandlere jobber på, er å ha en innledende samtale, hvor man legger en plan, og avtaler 5-6 behandlinger, en gang pr. uke eller hver 14. dag. Deretter kan det avtales videre om behandling skal fortsette.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/psykosyntseterapeut.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/psykosynteseterapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Psykosynteseterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Pykosynteseterapeuter på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

 

Opplegg for utdanning er noe forskjellig ved ulike studietilbud.

> Kurs og utdanning i PSYKOSYNTESE

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Pykosynteseterapeuter på behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.