Dagfinn Høybråten, Foto: Norden.org/Johannes Jahnsson
Dagfinn Høybråten, Foto: Norden.org/Johannes Jahnsson

Tidligere helseminister hedres for sin innsats med komplementær og alternativ behandling

I et fokus på folkehelse bør også alternative behandlingsmetoder inngå, mener tidligere helseminister Dagfinn Høybråten. Nå hedres han for sin innsats.


Platformen på Sundvolden var alternativ og fylt av behandlere, studenter, skoler, forskere, politikere. Rammen var det årlige arrangementet Nordisk naturmedisinsk fagkongress, helgen 24-26 oktober 2014 på Sundvolden Hotel i regi av Norsk Forening for Helthetsmedisin (NFH), Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) og Norske Naturteraputers Hovedorgansiasjon (NNH), i samarbeid med KongressPartner AS.

Heder og ære
Norske Naturteraputers Hovedorgansiasjon feiret 20-års jubileum denne helgen. Det var under festmiddagen lørdag kveld at fem nye æresmedlemmer av jubilanten NNH ble utnevnt:

Politiker Dagfinn Høybråten, samt Vinjar Fønnebø, direktør for NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Jarle Aarbakke, leder av Aarbakke-utvalget, Fride Aasen behandler og lærer og Turid Jacobsen behandler.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?


Hver og en av dem har spilt en viktig rolle i arbeidet med å ivareta og utvikle politiske og faglige spørsmål rundt komplementær og alternativ behandling og for dette får de nå velfortjent anerkjennelse.


Let´s face it

Alle som arbeider med komplementær og alternativ behandling har til tider møtt motstand. Ulike grupper mener at vi ikke bør ha et alternativ til det helsetilbudet som tilbys av offentlig autorisert helsepersonell og det pågår til og med en stor aksjon mot yrkesgruppen i regi av en livssynsorganisasjon. Dette til tross for den store bruken av alternativ behandling av alle som erfarer effekt.

– Det er en sånn facebookgruppe, som vil ha tilbake Kvakksalverloven. Let´s face it – det er ingen vei tilbake, melder Dagfinn Høybråten i sin tale etter utnevnelsen til æresmedlem. Det applauderes.

Høybråten var Norges helseminister fra 1997-2000 og 2001-2004. For tiden er han engasjert som generalsekretær i Nordisk ministerråd i København. Denne helgen tok han turen til Sundvolden for å motta heder og ære for sitt engasjement for alternativ behandling.

Allerede i stortingsmeldingen om verdier i den norske helsetjenesten ­– Stortingsmelding nr. 26, 1999–2000, tok Høybråten til orde for å styrke forskningen innen alternativ behandling. Dette for å komme pasienten til gode og øke anerkjennelsen av alternativ behandling.

Sentrumsregjeringen gikk den gang samtidig inn for å oppheve den eksisterende Kvakksalverloven fra 1936. Begge tiltakene var i samsvar med forslagene fra utredningen «NOU 1998: 21 – Alternativ medisin», avgitt Sosial- og helsedepartementet, som blant annet endte opp i «Lov om alternativ behandling av sykdom» i 2003.

> Lov om alternativ behandling


– Det er et alvorlig misforhold mellom folk sitt bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten. Halvparten av oss bruker nå alternativ behandling og potensialet er betydelig større. I et fokus på folkehelse bør også alternativ behandling inngå, sier Høybråten.


Dette misforholdet er det bred enighet om på Sundvolden, blant folk som til daglig erfarer hvilken effekt og hvilket potensiale alternativ behandling har. Noe å tenke på, også for vår nåværende helseminister Bent Høie, som har et varmt hjerte for folkehelse.

(Fortsetter under bildet)

En fin samling med æresmedlemmer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) samlet på Sundvolden hotel under Nordisk naturmedisinsk fagkongress. Fra venstre: Britt Hertzberg Untiedt, Vinjar Fønnebø, Dagfinn Høybråten, Terje Varpe, Turid Jacobsen, Vilhelm Schjelderup, Fride Aasen, John Petter Lindeland (leder i NNH) og Sigrun Kirkeberg (generalsekretær i NNH).

Krigen er over
Vinjar Fønnebø er direktør ved NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Nå hedres han for sitt arbeid og sitt brede engasjement.

 

I forbindelse med det omtalte Aarbakkeutvalgets arbeid ble det konkludert med behov både for mer forskning og for kvalitetssikring av forskningen. Som en konsekvens av dette ble NAFKAM etablert i år 2000 ved Universitetet i Tromsø etter initiativ fra Norges Forskningsråd.

 

Fra første stund ble det satset friskt og ambisjonene var store og utålmodige om hva man skulle få til med det nye forskningssenteret.

Krigen er over! Med riktig innstilling og forskning på alternativ behandling, går dette i riktig retning.
Vinjar Fønnebø

I dag ansees Norge på verdensbasis som et foregangsland innen alternativ behandling, med sin forskning, forskningsmetode og internasjonalt engasjement.

 

Hvilken plass alternativ behandling skal ha innen helsebransjen, har vært – og er fortsatt et aktuelt tema. Senest i august i år var det en rekke utøverorganisasjoner og ulike behandlingsmetoder som fikk avslag på sin søknad om autorisasjon. Dette gjelder bla. akupunktur, osteopati, homeopati, naprapati, ernæringsfysiologi, manuell terapi (spesialisering av fysioterapi) og musikkterapi, som altså fortsatt er alternativ behandling.

 

Fønnebø oppfordrer til aksept for egenart og peker på at det er en god utvikling for å få dette til på en god måte. Han understreker at det i denne sammenhengen er viktig å sette pasientsikkerhet i fokus.

– Krigen er over! Med riktig innstilling og forskning på alternativ behandling, går dette i riktig retning, sier Fønnebø.

Han viser også til arbeidet som gjøres internasjonalt for å gi plass til alternative behandlingsmetoder og den rollen Norge har i dette. NAFKAM har blitt høringsinstans for WHO og nylig deltok forskningssenteret på en internasjonal konferanse i Shanghai om satsing på ”Traditional Medicin”, dvs Alternativ behandling. I desember i år skal det være et oppfølgingsmøte med Norge som vertskap i Tromsø, får vi vite.


Les også:
WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle


NAFKAM-direktøren vil også komme med en liten advarsel i sin tale.

–Alle snakker om ”standardisert behandling”. Hva har skjedd? Det kan godt være standardisering rundt behandlingen, men ikke for selve behandlingen. Vær obs! Behandling skal være individuelt tilpasset, mener Vinjar Fønnebø.

 

Ledet Aarbakke-utvalget
Æresmedlem Jarle Aarbakke glimret med sitt fravær på Sundvolden. Han er kjent som leder av det omtalte og viktige Aarbakke-utvalget, som utredet ulike sider ved alternativ medisin og som førte til NOU 1998:21. Videre var han rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 – dessuten professor i farmakologi ved Institutt for medisinsk biologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

 

Noen av oppgavene Aarbakke-utvalget arbeidet med var:

  • Satsing på forskning og kunnskap
  • Oppheving av Kvakksalverloven og innføring av et moderne lovverk
  • Tilrettelegging for møtet mellom alternativ medisin og helsetjenesten
  • Kontaktforum mellom organisasjoner av alternative behandlere, brukerorganisasjoner og myndigheter, i dag kjent som SABORG – sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner

 

Mye er allerede på plass for å legge til rette for komplementær og alternativ behandling i helsetilbudet, men fortsatt gjenstår et arbeid og en holdningsendring blant en rekke politikere og helsepersonell før målet er oppnådd.

Det er en sånn facebookgruppe, som vil ha tilbake kvakksalverloven.
Let´s face it – det er ingen vei tilbake.
Dagfinn Høybråten


Relatert på Behandler.no:

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet
Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i EU, med fersk rapport fra CAMbrella prosjektet.

Alternativ og komplementær behandling er verdifullt for Europa


WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle
Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener tilbud om et alternativ til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

Behandling på tvers – til det beste for pasienten
Mange med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp. Et stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

Hvem bruker komplementær, alternativ behandling og naturmedisin

 

Hvordan finne kvalifisert behandler
Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og det legges til rette for at hver og en kan gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon

> Finn din behandler – BEHANDLERLISTEN

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.