Hva er Naprapati

Naprapati er en manuell behandlingsform som brukes for å normalisere problemer i ledd og muskler, som stiv nakke, ryggsmerter, hodepine, musearm, idrettsskader, og skulder- og kneproblemer.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Ved hjelp av ulike manuelle teknikker vil naprapater forebygge, utrede og behandle smerter og plager i muskler og ledd. I behandlingen brukes teknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøying og massasje.

Ordet naprapati er satt sammen av det tsjekkiske ordet napravit som betyr «å korrigere» og det greske ordet pathos som betyr «lidelse» – korrigere årsak til lidelse.

Naprapater jobber ut i fra teorien om at forstyrrelser på nerver, blodkar og i lymfekanaler i for eksempel muskler og bindevev, fører til sykdom, smerte eller nedsatt funksjonsevne.

Det er av betydning at man får en riktig og symmetrisk kroppsholdning. Man undersøker pasientens bevegelsesevne, lokaliserer smerter, ser på nevrologiske reaksjonsmønstre, muskelstyrke og livsstil. Det utarbeides et mobilitetskart til hjelp i behandlingen. Det veiledes også i egenbehandling for eksempel gjennom å gi råd om trening og tøyningsøvelser.

Relatert:
Behandling for muskler og ledd/skjelett

Behandlingsformen har sin opprinnelse i USA og kiropraktikk. Den ble utformet av Oakley Smith (1880-1967) som var forsker og lærer ved Palmer-instituttet, et læresete for kiropraktikk i USA. På bakgrunn av egen erfaring med sykdom, eksprementerte han med behandling og kom fram til en helt ny behandlingsform – naprapati. I 1907 grunnla han et eget institutt for naprapati i Chigago.

Først i 1968 kom behandlingsmetoden i Skandinavia, med svenske Bjørn Jonsson Berg (f.1943). Han kom tilbake til Sverige etter studier i naprapati i Chicago, og startet klinikk i Ørebro. I 1970 grunnla han Naprapathøgskolan i Stockholm.

Naprapati er utbredt i Sør-Europa, USA og i Norden. Behandlingsmetoden har utviklet seg noe ulikt, da for eksempel utdanningen i Sverige legger større vekt på bruk av manuelle teknikker enn man gjør ved utdanninger i USA.

Naprapatien behandler spesielt lidelser i rygg og nakke, sener og muskler. I henhold til naprapatien kan stølhet og kontraksjoner i muskler, bindevev, leddbånd og sener føre til alvorlige forstyrrelser i resten av kroppen.

Vonde rygger er den vanligste plagen som pasienter søker hjelp for, men naprapater behandler også ved hodepine, nakkesmerter, muskelspenninger, isjias, idrettskader m.m.

 • Stiv nakke
 • Ryggsmerter
 • Hodepine
 • Lumbago
 • Isjas
 • Musearm
 • Idrettsskader
 • Skulder- kne- og akilles-problemer

Noen større idrettsforeninger, fotballag og ishockeylag har ansatt en naprapat som behandler akutte skader på trening og kamper.

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. Tidligere sykdommer, eventuelt operasjoner, arbeidsforhold, trening og annet som kan være viktig for å finne årsaken til pasientens smerter utredes.

Undersøkelsen som følger er for å finne eventuelle forstyrrelser i bevegelsesmønsteret, etter at man ved en neurologisk status har utelatt at smerten kommer fra for eksempel en svulst eller prolaps. Skulle undersøkelsen antyde at smerten ikke kommer fra bevegelsesapparatet sendes pasienten til lege.

Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter og lokalisering. Massasje og spesifikk muskeltøying anvendes nesten alltid for å senke muskelspenninger. Et vanlig fenomen er triggerpunkter, hypersensitive punkter i en muskel i spenning, og disse behandles med blant annet pressur. I tillegg kan elektroterapi anvendes.

Nedsatt bevegelse mellom virvler i ryggraden, er en vanlig årsak til smerte. Det finnes noen ulike behandlingsteknikker for å gjenvinne bevegelsen i et ledd. Den mest kjente er manipulasjon, der terapeuten ved å massere leddets fysiologiske bevegelighet, utløser et leddknepp.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. En pasient gis i gjennomsnitt tre til fire behandlinger. Akutte tilstander behøver sjelden mer enn en til to behandlinger, mens kroniske smerter kan kreve flere behandlinger i kombinasjon med hjemmeøvelser.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler, din naprapat

Ifølge utøvere er det noen få vanlige bivirkninger:
Midlertidig stølhet eller sårhet i området som er behandlet, hodepine eller tretthet. Disse er gjerne forbigående og kan kan vare i noen dager etter behandling.

Det bør utvise forsiktighet og man bør avklare om behandling er tilrådelig ved:

 • Alle former for svulster, benskjørhet og forhold som ikke er knyttet til bevegelsesapparatet, fastslåtte lidelser i muskler, skjelett, skiveutglidning, prolaps, blodpropp, blødersykdommer, kreft eller bruk av blodfortynnende medisiner.

 • Ved graviditet, nyopererte og ved benbrudd.

 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din naprapat ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Forskning på naprapati pågår, blant annet ved Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Stortinget vedtok og 8. mars 2022 å endre paragraf §48 i Helsepersonelloven, hvilket innebærer at naprapater gis autorisasjon som helsepersonell, med Lovvedtak 47 (2021-2022).
Den enkelte utøver må selv søke om autorisasjon, og vil bli vurdert i henhold til gjeldene krav. Les mer om saken

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

 

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant informasjon:

> Naprapater på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Vi har ingen utdanning innen naprapati i Norge. Mange behandlere har sin bakgrunn fra Sverige eller USA.
Naprapatutdanningen i Sverige er et 4-årig heltidsstudium.

> KURS OG UTDANNNG A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Naprapater på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

 

 

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.