Dame gravid og baby

Fødselshjelper kan gjøre stor forskjell for familien gjennom svangerskap

En doula er støttende tilstede for kvinnen og hennes partner gjennom graviditet og fødsel. Nå starter den første doula skolen i Norge.

 

Svangerskap, fødsel og barsel kan være både en flott og sårbar fase. Mange kunne ønske seg mer støtte og hjelp gjennom denne store opplevelsen. Hjelp til å forstå prosessen, pleie og omsorg, hjelp til å få formidlet hva man ønsker og hvilke behov man har når man er i fødsel, hjelp til å bearbeide opplevelsen etterpå og komme i gang med den nye familiesituasjonen.

--- Annonse ---
Optimal helse starter i tarmfloraen

 

Det er ikke uvanlig at fødende blir overlatt til seg selv, alene eller med partneren sin på et travelt sykehus, fordi jordmor har flere fødsler å ta hånd om. Dette kan skape usikkerhet og redsel – de fleste av oss har ikke store erfaringen med fødsler. Svangerskap og fødselsomsorg er en bransje som mange har opplevd nedprioritert fra myndighetenes side.

 

Tidligere var det vanlig å ha nabokoner, mødre, søstre osv med på fødsler i Norge, men denne tradisjonen tok slutt da fødslene ble flyttet fra hjemmet til sykehusene. Nå har vi fått dem tilbake og fra høsten 2009 kan man ta utdanning til å bli en profesjonell fødselshjelper i Norge – en doula.

 

Les mer: Hva er en DOULA

 

Gry Aksnes er grunnlegger, hovedlærer og rektor ved Doulaskolen. Hun har jobbet som terapeut og kursleder siden 1981. Gry har holdt kurs i Naturlig fødsel de siste 12 årene og har undervist i babymassasje gjennom tyve år. I tillegg til å føde tre egne døtre har Gry har også vært med på fødsler som doula. Nå starter hun Doulaskolen med et titalls andre lærere i stallen og håper mange vil erfare verdien av å ha gode svangerskaps- og fødselsopplevelser.

Gry Aksnes
Gry Aksnes er grunnlegger av Doulaskolen

– En god fødselsopplevelse kan legge grunnlaget for et godt foreldre-barn forhold. Alt som kan få fødekvinnen til å føle trygghet, ro og kjærlighet gjør at hun slapper bedre av, slik at fødselen kan gå lettere og mer naturlig og det blir mindre sjanse for at det oppstår komplikasjoner. Det å ha en doula ved sin side gjør at den fødende takler smerter bedre fordi hun føler seg trygg, sier Gry Aksnes.

– Som vi har det i dag hviler alt på kjernefamilien. I mange relasjoner passer det rett og slett ikke at far eller partner er en hovedomsorgsperson i forbindelse med fødselen. Mannen skal ha en annen funksjon under fødselen og både mor, barn og far skal bli ivaretatt følelsesmessig.

– Jeg håper gravide vil se den enorme nytten man kan få av en doula. De som går på doulaskolen vil også lære å jobbe med gravide, blant annet med gravidmassasje. På denne måten kan doulaen og den gravide også bli bedre kjent og bedre forberedt til fødselen.

 

Lange tradisjoner
Opprinnelsen til ordet doula kommer fra gresk og er betegnelse for kvinner som hjelper kvinner. I det gamle Hellas var doulaen en kvinnelig tjener og hun hjalp blant annet til under fødsler. Den fødende kjente sin doula, var trygg på henne og ønsket henne støttende tilstede når hun skulle føde sine barn.

 

En doula i dag er en person som er tilstede før, under og etter fødselen, som en støtte for kvinnen og hennes partner. Doulaen skal ikke være en erstatning for jordmor eller ha medisinsk ansvar, men er tilstede som en fødselspartner. En doulas oppgave kan være å oppmuntre, skape trygghet og hjelpe til med praktiske ting, som å tørke pannen, gi drikke, hjelpe til å kommunisere med lege og jordmor.

 

Doulaen kan hjelpe den fødende til god pusting og foreslå avspennende bevegelser og gode fødestillinger. Noen doulaer tilbyr fødselsmassasje, soneterapi, akupressur, blomstermedisin osv. En doula har en omsorgsrolle overfor fødekvinnen og er tilstede gjennom hele fødselen.

 

Utbredt i verden
I land som Sverige, Danmark, England, Nederland, Canada og USA, er det nå mer alminnelig for blivende foreldre å ha med en doula, som de har blitt kjent med i god tid før fødselen. I USA har bruken av doulastøtte blitt anerkjent og er utbredt i flere stater. I 1992 ble foreningen Dona etablert, som blant annet står for utdanning og sertifisering av doulaer i USA og andre land. I 2008 hadde foreningen 6668 medlemmer.

 

Odis, Organitationen för doulor & förlossningspedagoger i Sverige har eksistert i 10 år og medlemmene er anerkjent blant jordmødre og på sykehus. Det er stor etterspørsel etter doulaer og mange får flere spørsmål om oppdrag enn de har kapasitet til.

 

Her i Norge ble Norsk Doulaforening stiftet oktober 2008, med slagordet: Omsorg, trygghet, fødekraft! Dette er en felles forening for dem som ønsker å virke som doula i Norge.

>> Finn doula på BEHANDLERLISTEN


Hadde doula med på fødsel
Hege Jølsen Hestsveen har erfart å ha en doula med på fødsel, da hun og mannen Arnkjell skulle ha sitt andre barn. De hadde før første fødsel deltatt på fødselsforberedende kurs – “Naturlig fødsel” hos Gry Aksnes og ønsket henne med som doula under fødselen til sitt andre barn.

Hege Jølsen Hestsveen hadde Gry med som doula (Foto Arnkjell Hestsveen)

– Vi hadde en helg sammen hvor vi snakket og planla, hva trenger jeg, hva kan Arnkjell bidra med osv. Det at vi forberedte godt, trente på å puste, lage lyd, ta kontakt med barnet og visualisere var med på å skape trygghet, noe som var spesielt viktig for meg fordi jeg tidligere hadde hatt fødselsskrekk. Jeg var trygg på at vår fødselshjelper ville gjøre alt hun kunne for å gjøre fødselen håndterbar for meg, selv om det evt. skulle skje uforutsette ting. Det er også veldig viktig at mannen/partneren deltar og samhandler godt med doulaen, sier Hege Jølsen Hestsveen til Behandler.no

– Det å høre stemmen til Gry gjennom fødselen gjorde meg rolig og trygg. Vi jobbet mye med pust og lyd og brukte mye av det vi hadde gjennomgått på kurset. Dette hadde en utrolig beroligende effekt. Det første vi gjør når vi blir redd er gjerne å slutte å puste ordentlig. Jeg opplevde å “puste barnet ut”, forteller Hege.

Hege vil anbefale andre på det varmeste å bruke doula. Hun anbefaler også å bruke god tid på å forberede fødsel.

– Ferier planlegger vi nøye mens fødsler tar mange på sparket, sier Hege.

Forskning på doulaeffekten
Det er foretatt en rekke studier på effekten av å ha med en doula under fødselen. I boken «The Doula Book», Marshall H Klaus, John H Kennell & Phyllis H Klaus fra 2002, vises det til 16 randomiserte kontrollerte undersøkelser. Undersøkelsene omfattet 5000 svangre kvinner fra flere land, som ble tilfeldig fordelt i en gruppe som fikk doula og en som ikke fikk doula.

Forskning viser at støtte fra en doula under fødselsprosessen gir mange fordeler. Det er bl.a mindre sjanse for at den fødende trenger smertestillende og ri-stimulerende midler. Bruk av smertestillende medikamenter reduseres med 31 %. Det er mindre sjanse for at barnet blir forløst med tang eller må forløses med keisersnitt. En doulas tilstedeværelse reduserer bruk av keisersnitt med 45 %. Det er også større sjanse for at barnet puster fint og er helt våkent fem minutter etter fødselen. Doula med på fødselen viser seg også å redusere lengden på fødselen med 25%.

Ved en annen stor metaundersøkelse av nesten 13.000 kvinner, foretatt av Ellen Hodnett og hennes kollegaer, publisert i den britiske Cochrane databasen ble det blant annet forsket på betydning for kvinnen å ha med seg en egen omsorgsperson i fødsel sammenlignet med vanlig omsorg. Analysen av de 15 tidligere studiene viste tilsvarende, at kvinner som hadde kontinuerlig hjelp gjennom hele fødselen hadde mindre misnøye med fødselen, brukte mindre smertestillende medikamenter og at fødsel i mindre grad ender opp med keisersnitt. Den viste også at det ga større gevinst når støttepersonen ikke var endel av sykehuspersonalet.

For kvinner med fødselsangst kan det være spesielt godt å ha en doula med på laget. Tilstedeværelse av en doula viser seg å gi mindre angst, mindre fødselsdepresjon, mer selvtillitt og mindre feber og infeksjoner hos mor.

Også fødende som er alene eller som ikke har særlig god kommunikasjon med sin mann kan ha god hjelp av å ha med seg en omsorgsperson.

Etter fødselen kan doulaen hjelpe til med å få igang amming, hjelpe mor eller paret å bli tryggere som foreldre, gjennomgå fødselsforløpet, og hjelpe og gi støtte på mange måter i denne store overgangsfasen som det er å få et nytt barn.

Doulaer i helsenorge
Det er av betydning at fødekvinnen har samme person å forholde seg til i svangerskap og gjennom fødselen. Denne kontinuiteten gir trygghet og trygghet er avgjørende for en god fødselsopplevelse. Motsatt kan alt som kan gjøre fødekvinnen utrygg, engstelig og ensom gi en vanskelig fødsel og kan i verste fall gi en traumatisk opplevelse. Det kan føre til fødselsdepresjon og problemer med å bli glad i babyen sin. Barnet vil oppleve morens angst og vil kunne få en dårligere følelsesmessig start.

Gry Aksnes har oppled å få svært positive tilbakemeldinger fra helsepersonell om sitt arbeid, som ser ut til å forstå at dette er et stort pluss for fødselsomsorgen.

– Jeg tror at dette vil bli hilst veldig velkommen på de store sykehusene hvor jordmødre har en travel arbeidssituasjon sier grunnleggeren av Doulaskolen.


Relatert:

Hva er en doula

Doulaer på BEHANDLERLISTEN

Kurs og utdanning til DOULA


Behandlere som har erfaring med svangerskap og fødsel

Behandlere som tilbyr svangerskapsmassasje

Behandlere som tilbyr babymassasje


Les også:
Norske kvinner velger ekstra fødselshjelp (2016)


TEMASIDE: Mor og barn
Oversikt med behandlingsmetoder, veiledning og trening som brukes ved svangerskap, fødsel, barsel og perioder med småbarn.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.