EEG-målinger viser effekt av homeopati

Amerikanske forskere har påvist effekt av homeopatisk medisin ved å måle hjerneaktivitet.

Homeopati er en av de mest brukte behandlingsmetodene innen alternativ og komplementær behandling, verden over både for mennesker og dyr.

En rekke studier er gjort, som viser effekt av homeopati, men som med all annen seriøs forskning, skal det mange undersøkelser til, før man kan gå ut med klare konklusjoner.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Det er Professor Iris Bell og hennes forskerteam fra The University of Arizona, USA som nylig fikk publisert sine resultater fra en undersøkelse på homeopati målt med EEG, i PubMed – US National Library of Medicine National Institutes of Health. Tilsvarende undersøkelser har også blitt utført tidligere.

Forskerne ønsket å finne ut om homeopatisk medisin gir utslag på EEG måling sammenlignet med placebo.

Homeopati ga respons
I testingen deltok et utvalg på 97 friske, unge voksne, personer med en gjennomsnittsalder på 19 år. Litt over halvparten var kvinner. Tidligere var deltagernes konstitusjonelle middel funnet og kun de 97 som passet til bildet til Sulphur eller Pulsatilla ble inkludert.

Det ble gjennomført tre ukentlige laboratorie-tester. Ved hvert besøk hvilte forsøkspersonene i fem minutter, med øynene lukket før EEG-måling ble utført.

Dette ble etterfulgt av at testpersonene luktet på preparatet. Deretter ble ny EEG-måling utført. Preparatet var enten placebo eller homeopatisk Sulphur eller Pulsatilla. Deltakerne visste ikke om de fikk homeopati eller placebo.

Resultatene viste signifikante forskjeller mellom homeopatisk medisin og placebo. Homeopatiske medisiner ga en rask respons på hjernerytmene som placebo ikke ga.

Les mer: Hva er homeopati


Større analyser
Det er blant annet gjort metanalyser på homeopati, dvs. man har gjennomgått flere ulike undersøkelser. Metaanalyser er ofte kritisert for å være for selektive og ikke balanserte og forskere er uenige om tolkningen.

Et eksempel på dette er en studie/meta analyse på homeopati publisert i The Lancet 2005 som konkluderte med at homeopati er placebo, dvs. uten effekt. Dette fikk anerkjente forskere til å reagere og Lancet møtte krass kritikk fra forskere over hele verden. Det ble sagt at de som står bak studien ser ut til å starte deres arbeid med en forutbestemt holdning.

Hovedkritikken gikk på forskningsmetoden som ble anvendt, hvor det sies at den er best egnet for å dra konklusjoner på skolemedisin, men er fullstendig uegnet for å evaluere homeopatisk medisin.

Dr. Iris Bell var blant dem som reagerte og hun påpekte hvor feilaktig denne metoden er i sammenhengen med et eksempel:

– Hvis man skulle undersøke effekten av penicillin på alle pasienter med symptomer på en infeksjon, vil den ikke ha effekt på pasienter med virusinfeksjoner eller bakterielle infeksjoner som er motstandsdyktige mot antibiotika, eller for personer med feber fra andre ikke-infeksiøse årsaker. Penicillin vil bare ha effekt på et utvalg av pasienter med symptomer på infeksjon som reagerer på penicillin.
Hvordan vil behandling med penicillin se ut i en meta analyse hvis man fjerner de studiene hvor penicillin har hatt effekt? Dette tilsvarer metoden som er brukt i det publiserte materialet.

Kritikk kom også fra dr. Peter Fisher, Clinical director of the Royal Homeopathic Hospital i London:

– Jeg mistenker at denne studien er selektiv i et forsøk på å stille homeopatien i et dårlig lys. Det er mange homeopatiske randomiserte kliniske studier som viser at homeopati er effektivt i forhold til astma, fibrositt, influensa, øreverk, muskelsmerter, øvre luftveisinfeksjoner, uttalte han i sin kritikk av studien.


Forskning i Norge

Også i Norge foregår det for tiden forskning på homeopati. Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø, forsker på bivirkninger av homeopati. De ønsker å finne ut om det er andre terapeutiske tiltak som virker eller om det er den homeopatiske medisinen.

En rekke erfarne homeopater intervjues omkring reaksjoner etter behandling, samtidig som 1.500 pasienter skal fortelle om sine erfaringer med reaksjoner etter å ha tatt homeopatisk medisin. Studien foregår i samarbeid med NHL – Norske Homeopaters Landsforbund.


1,8 millioner Euro til forskning

Europaparlamantet besluttet august 2011 å bruke 1,8 millioner Euro på et prosjekt som skal finne nærmere ut av ut av homeopatiens effekt på husdyr. I Norge har både dyreeiere, behandlere og forskere erfart homeopatiens gode egenskaper. Også i 1993 bevilget EU midler til forskning på homeopati, den gang 1 million Euro.


Mange erfarer effekt av homeopati

65 prosent europeere bruker alternativ behandling og homeopati er en av de mest brukte behandlingsformene, ved at ca 22% av alle EU borgere benytter seg av homeopatisk medisin. Og India har over 130.000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus. 60 prosent av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter og i Frankrike bruker 1/3 av befolkningen, ca 18.000 av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner på sine pasienter.

10 millioner briter bruker homeopati og i Storbritannia er homeopati en del av det offentlige helsesystem. Uansett hvordan forskningsresultater blir tolket – folk velger å bruke homeopati, fordi man erfarer effekt – det viser seg at det virker.Referanse:

US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), Mai, 2012:
Multiweek resting EEG cordance change patterns from repeated olfactory activation with two constitutionally salient homeopathic remedies in healthy young adults.

Hva er homeopati


> Ønsker du kontakt med en homeopat –
Finn homeopat på BEHANDLERLISTEN

 

Utbredelse av homeopati:

 • Frankrike bruker 1/3 del (dvs. ca 18.000) av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner på sine pasienter.

   

 • Ca 22 % av alle EU borgerne benytter seg av homeopatisk medisin.

   

 • I Storbritania er homeopati en del av det offentlige helsesystem.

   

 • I Tyskland er Homeopater offentlig godkjente.

   

 • India har over 130.000 registrerte homeopater og over 180 homeopatiske sykehus.

   

 • 60 % av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter.

Kilde: Norske homeopaters landsforbund


Relaterte saker:

Du kan ikke lyve for homeopaten – 
Frem fra glemselen – homeopati anno 1975

Alternativ og komplementær behandling er verdifullt for Europa

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.