Dame i konsultasjon hos homeopat

Hva skjedde med homeopatien i Norge?

I Europa og verden forøvrig, benyttes homeopati med den største selvfølge. Og pasientene rapporterer at de får god hjelp for sine plager og problemer. Sånn pleide det også å være i Norge.

 

I Frankrike bruker nå 79 prosent av befolkningen homeopati jevnlig. I Tyskland 60 prosent. For Italia er tallet 57 prosent. Bulgaria 64 prosent. Nær 50 prosent av folket i Østerrike, Belgia og Spania bruker homeopati.

Flere enn 200 millioner mennesker verden over bruker homeopati som en del av helsehjelpen sin. Stadig flere oppdager behandlingsmetoden og tilbakemeldinger fra pasienter viser stor grad av tilfredshet. Frarøver vi oss selv en god kilde til helsehjelp i Norge?


På verdensbasis har bruken av homeopati steget med nesten 16 prosent fra 2022 til 2023, i følge den ferske rapporten «Homeopathy Global Market Report 23», som dekker Asia-Stillehavet, Vest-Europa, Øst-Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Midtøsten og Afrika.
Økningen i bruk er forventet å være like stor fram til 2027.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Sånn var det også i Norge. Hva har skjedd?

Homeopati pleide å være førstevalget for dem som søkte helsehjelp utenom, eller i tillegg til skolemedisinen her til lands. Både voksne, barn og dyreeiere henvendte seg til en homeopat, som er særlig kjent for å ordne opp i bakenforliggende årsaker til helseproblemer. Men også for akutte situasjoner.

 

Homeopati i Norge
De som oppsøker en homeopat kan ha smerter, manglende energi, søvnproblemer, utslett, menstruasjonsplager, fordøyelsesproblemer. Barn med ørebetennelse, sengevætere eller hvilke som helst andre plager og problemer.


Det starter gjerne med at man går til legen, og når legen ikke kan hjelpe, så oppsøker man homeopat. Man har kanskje fått en anbefaling av en som har fått god hjelp, og vil selv prøve.

Etter at homeopatien først kom til Norge på slutten av 1800-talle var det en jevn økning av folk som gikk til homeopat, og faget ble med tiden godt etablert og anerkjent. Skoleflinke folk som ville jobbe med mennesker, valgte homeopati framfor legestudiet og det ble med tiden uteksaminerte en rekke utøvere.


– I Norge har vi hatt to skoler som utdannet innen klassisk homeopati. På 1970, 80 og 90-tallet utdannet disse skolene til sammen mange hundre klassiske homeopater. Disse årtiene var gode for homeopatien i Norge. Å få behandling av homeopat var etterspurt og anerkjent, ikke noe rart med det, sier Linbjørg Bardal Skalleberg, styreleder i Norske Homeopaters Landsforbund (NHL).

Norske Homeopaters Landsforbund, som ble stiftet i 1930 arbeider fremdeles for å fremme folkehelsen ved homeopatiens hjelp.

(Forsetter under bildet)

I et intervju fra 1975 beskriver Bjørn Olav Røssberg sitt virke som homeopat. Faksimile Norsk Ukeblad. Foto: Bjørn Rines

Statistikk
Det er ingen hemmelighet at bruken av homeopati har gått ned i Norge siden slutten av 1990-tallet. De senere årene har det blitt foretatt flere ulike målinger på bruk av komplementær/alternativ behandling, der homeopati som regel har vært blant de ti mest brukte.

– Fra å ligge i toppskiktet på 1980- tallet, har pasientstrømmen sunket drastisk. På den tiden var det stort sett bare akupunktur og homeopati som var et alternative til skolemedisinsk behandling, opplyser Skalleberg.


En undersøkelser som ble gjort i 2007 av Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) forteller oss at 4,3 prosent brukte homeopati minst en gang i året. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjort i ettertid, og viser ytterligere nedgang.


NAFKAM-undersøkelsen 2022 forteller oss at 4 av 10 personer brukte komplementær- eller alternativ behandling i 2022, tilsvarende 38,33 prosent av deltagerne i studien. I dette kommer det fram at kun 1,3 prosent av den norske befolkningen oppsøkte homeopat.


Dette står i sterk kontrast til land som Frankrike, der 79 prosent av befolkningen bruker homeopati jevnlig. Hvordan har denne forskjellen oppstått?


Omfattende svertekampanje
Sent 1990 til tidlig 2000-tallet var starten på en omfattende kritisk og svertende kampanje mot homeopatien.

– Vi kan vel bare spekulere på årsaken til starten på de omfattende negative omtalene og latterliggjøring av homeopatien i mange media-kanaler, men det er ingen tvil om at disse har påvirket folks oppfatning om homeopatien, sier Linbjørg Bardal Skalleberg i NHL.


Behandler.no har tatt en titt på hendelsesforløpet.

Det kom blant annet en metaanalyse som «slo fast at homeopati var virkningsløs». Dette ble slått stort opp i media. Analysen ble kraftig kritisert for et slett arbeid, men dette kom aldri fram i media.

Såkalte «Skeptikere» mobiliserte over hele Europa og USA. Ensidig informasjon ble spredt, og aktiviteten fikk spesielt fotfeste i Norge.

Tydelige frontfigurer ble brukt i propagandaen og blant dem den britiske, nå pensjonerte medisinprofessoren Edzard Ernst (f.1948) som nærmest gjorde det til sin livsoppgave å rakke ned på homeopati og andre komplementære behandlingsmetoder. Det skal sies om denne mannen at han har blitt kritisert og diskreditert for deler av sin forskning, samtidig som han har tatt mye plass, med blant annet omfattende bokproduksjon, i sitt engasjement mot komplementær og alternativ behandling.


Hjernevask og lureri i Norge
Andre som har frontet kampanjen mot komplementær- og alternativ behandling er kanadisk-amerikanske tryllekunstner og illusjonist James Randi (1928-2020). Han besøkte Norge med sin opptreden, der han i hovedsak latterliggjorde homeopati for fullsatt sal, bestående av «skeptikere» og skapte halleluja-stemning. Dette på initiativ av Human-Etisk forbund (HEF), som satte opp arrangementer både i Oslo, Bergen og Trondheim.

Mange satte kaffen i halsen, og trodde ikke sine egne øyne da det ble kjent at livssynsorganisasjonen Human-Etisk forbund valgte å bli med på denne svertekampanjen, som en storsatsing i 2011. Initativet til Human-Etisk Forbund ble hetende «Ingen liker å bli lurt». Kjente grep for propaganda ble brukt, som latterliggjøring, påføring av skam og frykt.


Mangeårige medlemmer i HEF, som hadde brukt homeopati gjennom hele livet, forsto ingenting og meldte seg ut. Hvorfor i all verden skulle denne livssynsorganisasjonen bry seg med hva slags helsehjelp folk velger?


Påkostet kampanje
Man erfarte at den statsstøttede livssynsorganisasjonen ansatte en egen kampanjeleder, og betalte i tillegg store summer til et kjent reklamebyrå for å fronte saken. Forbundet fikk med seg en liten horde av fotsoldater, som gikk i takt. Mange av dem rekruttert i forbindelse med konfirmasjonsarbeidet til organisasjonen.

Ungdommene ble drillet i ensrettet argumentasjon og massiv bruk av sosiale medier. Andre ansatte og tilhengere av prosjektet ble satt til å skrive artikler i store aviser og produsere bøker som kritiserer komplementær- og alternativ behandling, reiste rundt på skoler for å holde foredrag for ungdom, samt andre sysler og opptredener.

Virksomheten fikk feste helt inn i skolebøker, som har fått innhold preget av kampanjen. Også dette er et kjent grep innen propaganda.


– Negativ omtale av homeopati er også å finne i norske lærebøker på ungdomsskolen. Summen av stadig negativ omtale og latterliggjøring over lang tid, frem til dags dato har satt sine spor, sier NHL-lederen.


Wikipedia er en annen arena, der deltagerne i kampanjen har boltret seg. Der bærer teksten om homeopati tydelig preg av at folk uten røtter i faget forsøker å sverte homeopatien.
«Alle kan redigere, og enhver forbedring monner. Takk for at du bidrar til at leserne kan lære nye ting!», skriver Wikipedia.
Hvis man forsøker å korrigere teksten, blir den snart justert tilbake av omtalte gjeng.


«Folkeopplysning»
Person med tilknytning til kampanjen skrøt på Twitter av å ha fått egen programserie på Statskanalen NRK, og ikke lenge etterpå var vi vitne til «Folkeopplysningen» som brukte en hel sesong på å stille komplementær- og alternativ behandling i et dårlig lys, ved først og fremst å kritiserer, latterliggjøre og forvrenge. Programserien på NRK med den karismatiske programlederen, brukte til og med samme logo som kampanjen til Human-Etisk Forbund – en bred, rød stripe.

Serien Folkeopplysningen på Nrk
Nrk serien «Folkeopplysningen» med programleder Andreas Wahl, gikk hard ut mot homeopati og annen alternativ- og komplementær behandling. Faksimile Nrk 2012.
Human Etisk Forbund sin logo for kampanje
Livssynsorganisasjonen Human-Etisk Forbund startet en storstilt kampanje mot alternativ behandling i 2011. I likhet med Nrk-serien «Folkeopplysningen» bruker organisajosnen en bred, rød stripe som logo. Faksimile HEF

De såkalte skeptikerne mobiliserte over hele Europa og USA. Man kan spørre seg hva som er grunnen til at kampanjen mot komplementær behandling, og spesielt homeopati fikk gjennomslag i Norge. Samtidig som homeopatien i resten av verden har vært i vekst.

Det finnes ikke et enkelt svar på hvorfor situasjonen ble som den ble. Penger er ofte en vesentlig faktor, og i Norge har det vært villighet og mulighet til å finansiere en svertekampanje mot en hel bransje.

Det kan selvsagt være flere kilder som har bidratt økonomisk, men en vi kjenner til med sikkerhet er Human-Etisk forbund, som med sine over 140.000 medlemmer har en betydelig pengestrøm inn og dermed økonomiske muskler.

 

Norge vs Frankrike
La oss se nærmere på Frankrike, som er motsatsen til Norge, der nesten 80 prosent av befolkningen bruker homeopati. Nå har Frankrike langt flere innbyggere enn Norge, så dette tilsvarer så mange som 80 % av totalt 67,75 millioner innbyggere. «Skeptikerne» og svertekampanjen fikk aldri fotfeste i Frankrike og andre Europeiske land. Hva er forskjellen på Norge og Frankrike?


– Frankrike stiller i en særstilling fordi leger har en lav terskel til å ta et homeopati kurs og forbrukere blir eksponert på en helt annen måte enn i Norge. Kurset har vært i regi av universitetene og dermed på riktig side av det som er «aksept» for legene og en del av deres utdanningstilbud, sier lederen av NHL.


En av verdens største produsenter av homeopatiske produkter er Boiron, med hovedkontor i Frankrike. De har brukt sine ressurser til å få et godt fotfeste i eget land, men også i nesten 59 andre land.

– Det gjør at alle apotek i Frankrike fører homeopatica og markedsfører det. De har lov å bruke komplekse preparater, som er skreddersydd for spesifikke lidelser. Dette reklameres det for i apotekenes vinduer, inne i apoteket og på andre kanaler for markedsføring.

– Du kan ikke komme inn i et apotek i Frankrike uten å se homeopati i en eller annen form bli markedsført. Dette gjør at leger og forbrukere får en lav terskel for å bruke homeopati.

Forskjellige pilleglass som ligger på et brett
Nesten 80 % av Frankrikes 67,75 millioner innbyggere bruker homeopati. Foto: Shutterstock

I Norge, derimot, har politikerne gjort det vanskeligere å jobbe med komplementær behandling.

– Innføring av moms på homeopatiske helsetjenester, innføring av registreringsavgift på alle homeopatiske midler som selges i Norge, samt et sterkt begrenset regelverk rundt markedsføring gjør det mer og mer utfordrende og drive en bærekraftig praksis, forteller NHL-lederen.

 

Bygge omdømme
Det har vært omfattende mobilisering for å spre falsk informasjon og negativ omtale av homeopatien, men hva kan homeopatene selv gjøre for å rydde opp i dette?


– Som leder i Norske Homeopaters Landsforbund har jeg et spesielt ansvar til å besvare hva vi gjør i NHL med tanke på situasjonen for homeopatien i Norge. Jeg er selv fysioterapeut, og utdannet meg til homeopati 2006, så jeg har ikke opplevd gullalderen i homeopatien i Norge. Men jeg har alltid hatt et ønske om å bygge broer mellom homeopatien og den konvensjonelle medisinen, den «såkalte skolemedisinen» Og når vi følger med på utviklingen i Europa gledes hjertet, i håp om at et samarbeid også her kan bli en virkelighet.


NLH-lederen forteller at det har vært klart for henne at homeopatien trenger å bygge omdømme. Det er ressurskrevende, men de står på med opplysningsarbeid.

– Vi har begynt å se på feilinformasjon på grunn av en del myter som har fått blomstre i samfunnet. Her ha vi en stor jobb å gjøre. Mange vet ikke noe om homeopati, eller de er feilinformert.

– Dagens ungdom og unge voksne har vokst opp med feilinformasjon. Eksempelvis er homeopati nevnt både i kjemibok og RLE, og det hevdes at homeopati ikke fungerer, eller er New Age. I undervisningen i borgerlig konfirmasjon kan du oppleve å bli opplært av læreren din at homeopati er «humbug». Dette er en kjent stil fra «Ingen liker å bli lurt» kampanjen. En av mine tidligere pasienter fortalte meg om det. Det har vært en massiv kampanje som ikke andre alternative behandlingsformer har vært gjenstand for i den grad som homeopatien har.

Å bygge omdømmet er en lang prosess. Før kunne man lett komme til i pressen – både dagspressen og ukeblad. De siste årene har homeopatene ikke kommet til, også der de har prøvd å få tilsvar har det mange ganger vært vanskelig. Men snart skal de på podcast, og håper å nå ut med det. Og homeopatene møter opp og deltar steder der det er aktuelt å fortelle om homeopatien.

– Er det forskningsfrokost om antibiotika resistens i Forskningsrådet, stiller vi opp og viser til forskning. Side opp og side ned om forskningsartikler, kanskje noen vil se på de? Kanskje noen vil forstå at homeopati kan være en ressurs i en global krise?

– Å holde seg oppdater på forskningen som gjøres, kan være utfordrende, men dette er også noe vi setter høyt, og NHL har vært representert ved de store forsknings konferansene i Europa.

 

Norske Homeopaters Landsforbund jobber politisk og har blant annet arrangerte paneldebatter på Arendalsuka, som har blitt kringkastet over hele landet. Men også Stortinget får besøk av Forbundet. Det kan handle om å gjeninnføre momsfritak og fortelle at det de driver med er helse.

– Vi prøver å være tilstede der vi kan la vår røst komme til orde. Møter med stortingspolitikere, fysiske høringer i Stortinget, ved statsbudsjettet, eller andre saker.

For homeopatene er det et mål å få autorisasjon som helsepersonell. Gjennom en årrekke har yrkesgruppen søkt, og har nå sin autorisasjonssøknad nummer 3 inne til behandling.

På toppen av dette arbeider NHL for å få faglig utvikling og å holde medlemmene inspirerte gjennom både faglige og sosiale sammenkomster.

– Vi innser at det å bygge omdømmet ikke er gjort på 1-2-3, og vi prøver å bruke forskjellige innfallsvinkler. Nettverksarbeid er viktig uansett hva vi ønsker å gjøre, sier Linbjørg Bardal Skalleberg, styreleder i NHL.

 

Hva skjedde med homeopatien i Norge?
200 millioner mennesker verden over bruker homeopati, og i lille Norge er det krefter som vil ha det til at homeopati er «humbug».

Man kan undre seg over det som har utspilt seg. Den vendetta som såkalte skeptikere har utøvd mot et fag og en yrkesgruppe, som ikke ønsker annet enn å ivareta folks helse, på best mulig måte.

Ble homeopatien for stor – en trussel?
Er det en profesjonskamp som har utspilt seg foran øynene våre?
Er det økonomisk kniving?
Er vi nordmenn så lett å lure? Faller vi blindt for propaganda?

Vi ser nå en økt bruk av komplementær og alternativ behandling generelt og villighet til å bruke penger på helsehjelp. Sett i lys av homeopatiens rolle i Europa og verden forøvrig, er det grunn til å være optimistisk.

Det er stor sannsynlighet for at folket vil følge etter Europa, samt resten av verden, og gjenoppdage homeopatien som en alminnelig helsehjelp i Norge.


Oppdatert 13.01.24:
Frankrike hadde pr. 2021 67,75 millioner innbyggere.
Av disse brukte 80 % homeopati.

Relatert på Behandler.no

Investering i helhetlig helse er på stigende kurs
Da Forskningssenteret i Tromsø, NAFKAM presenterte sine funn på konferansen ”Helsepolitisk barometer 2023” kom det fram at fire av ti nå bruker alternativ behandling og hver av disse brukte 4700 kroner på slik behandling. Overført på befolkningen tilsvarer dette at i fjor brukte 1,6 millioner nordmenn nesten 8 milliarder kroner på alternativ behandling.

Bidrar i kampen mot antibiotikaresistens

Regjeringen vil innføre moms på komplementær og alternativ behandling (juli 2020)
Omsetning og formidling av alternativ behandling ble avgiftspliktig fra 1. januar 2021.

Sveits inkluderer komplementær behandling i sitt helsetilbud

EU anerkjenner betydningen av komplementær og alternativ behandling

Lege og homeopat Siri Aabel får Brobyggerprisen (2014)

«Du kan ikke lyve for homeopaten»
Frem fra glemselen – homeopati anno 1975


>> HVA ER HOMEOPATI


>> HOMEOPATER PÅ BEHANDLERLISTEN

Annonse behandlerlisten
Finn din behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN. Alle utøvere med egen profilside.
Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.