Foto: Ylva Solum Aksnes

Norske kvinner velger ekstra fødselshjelp

En trygg og fin fødselsopplevelse har stor betydning for både mor, far og barn. Stadig flere gravide får hjelp av en doula gjennom svangerskap og fødsel. Flere fødeavdelinger ønsker dem velkommen.

Kvinner har forskjellig forhold til det å gå gjennom svangerskap og fødsel, og det er ulike grunner til at man velger å bruke en doula – en fødselshjelper. For noen er tanken på å føde så angstfylt at man ikke kan begripe hvordan man skal klare å gjennomføre. En traumatisk opplevelse i første fødsel kan ha satt dype spor og gi fødselsangst. Noen er single og ønsker god støtte og hjelp gjennom denne fasen i livet. Andre har et uanstrengt forhold til det hele, men ønsker den aller beste fødsel for seg selv og babyen.

 

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

– Ved å bruke en doula som man har blitt godt kjent med gjennom svangerskapet, kan kvinnen bli tryggere og ha mindre smerteopplevelse under fødselen, og det er mye større sjanse for at fødselen forløper bedre og fortere for mor og barn, sier Gry Aksnes, rektor og hovedlærer ved Doulaskolen i Oslo til Behandler.no

 

– Paret eller den enslige gravide vet at doulaen kommer når som helst på døgnet og kan støtte gjennom hele fødselsforløpet fra de første riene starter. De vet også at doulaen kan bidra med naturlig smertelindring og naturlig ristimulering.

 

Langsom fødselsmassasje og stimulering av soneterapi- og akupressurpunkter er teknikker som kan inngå, sammen med hjelp til god pust og frigjørende, meditativ lyd, fri bevegelse og oppreiste eller fremover lente, aktive fødestillinger.

 

Siden Gry Aksnes startet som en av de aller første doulaene i Norge i 1994 har hun sett en økt bruk av fødselshjelpere. Spesielt siden hun startet Doulaskolen i 2009, hvor rundt 100 kvinner er utdannet til å bli doula, terapeut og kursleder, har bruk av doula økt betraktelig. Særlig mange førstegangsfødende, men også de som allerede har vært gjennom fødsel benytter seg av profesjonell fødselsledsager.

 

Støtte gjennom hele forløpet
Ved en vanlig fødsel i Norge kan man som regel ikke komme til fødeavdelingen på sykehuset før fødselsprosessen er godt i gang. Der møter man jordmor – en jordmor man aldri har møtt før. Når det er en travel dag på fødestuen, kan man oppleve å bli overlatt til seg selv en god del av tiden det tar.

En doula derimot, er støttende tilstede gjennom hele fødselsforløpet.


> Les mer:  Hva er en doula


– Det opprettes et tillitsforhold mellom paret eller den enslige gravide og doulaen gjennom svangerskapet. Doulaen kan hjelpe den gravide til å ha fokus på at fødselen i utgangspunktet er en naturlig prosess og til å stole mer på sin fødekraft. Kvinnen lærer fysiske øvelser som gir babyen bedre plass i bekkenet og kan hjelpe til med at babyen legger seg godt til rette og roterer optimalt gjennom fødselskanalen. Hun lærer også gode metoder for å kunne møte riene med en avspent kropp og et tillitsfullt sinn, og klare å ha tilstedeværelse i øyeblikket og pusten. Og partneren lærer mange måter å gi god støtte. Men aller viktigst, doulaen hjelper de blivende foreldrene til å ha fokus på kjærlig kontakt med babyen gjennom svangerskap og fødsel, forteller Gry.

> Finn doula på BEHANDLERLISTEN

> Behandlere, som jobber med svangerskap, infertilitet mv. på BEHANDLERLISTEN

 

Kvinnen eller paret vet at dersom de velger å ha med doula under fødselen, vil man få best mulig støtte uansett om det er et ønske å legge til rette for en naturlig fødsel eller om man planlegger eller ender opp med kjemisk smertelindring og overvåking. Doulaen tilbyr både emosjonell, fysisk og praktisk støtte, mens jordmor ofte har mye fokus på det rent medisinske. Så jordmoren og doulaen har endel forskjellige oppgaver og utfyller hverandre bra, slik at den fødende kvinnen får en helhetlig og kontinuerlig oppfølging under fødselen.

 

– Det kan gi stor trygghet å få kontinuerlig oppfølging av samme person gjennom svangerskapet, hele fødselsforløpet og barseltiden – noe doulaen tilbyr, men som det offentlige helsevesenet ikke tilbyr, forteller den erfarne doulaen.

 

På en travel fødeavdeling er det godt å ha en egen doula med på laget, som legger til rette for en best mulig fødselsopplevelse. Foto: Ylva Solum Aksnes

Gode resultater
Ved Doulaskolen lærer studentene å bli en kunnskapsrik, dyktig, tilstedeværende og omsorgsfull doula. Det undervises om pust og bruk av lyd, bevegelse og aktive fødestillinger, samt å gi fødselsmassasje og akupressur under fødselen. Dette kan virke både smertelindrende og ristimulerende.

Det gis også undervisning om vannfødsel, hjemmefødsel, sykehusfødsel, fødselskomplikasjoner, akutte situasjoner og førstehjelp for mor og barn, og om svangerskapsplager- og komplikasjoner, samt om mor, far og barn i barselperioden.

Studiet inneholder også en terapeut-del, hvor studentene blant annet lærer å gi behandlinger til gravide med gravidmassasje og akupressur. Studentene lærer å lede avspennings- og kontakt med barnet-øvelser, samt å gi fødsels- og foreldre-forberedende veiledning og kostholdsveiledning. Det gis også undervisning i å veilede og gi behandling i barseltiden, og å undervise på Naturlig fødsel-kurs og Babymassasjekurs.

Ifølge *forskning fra utlandet, viser det seg at kvinner som har med en doula på laget har mindre smerteopplevelse og at det er færre som ønsker medikamentell smertelindring. Fødselsforløpet kan bli kortere og det er mindre sjanse for at fødselen stopper opp selv om det er færre som bruker ristimulerende middel. Det er også mye mindre sjanse for instrumentelle inngrep som vakuum, tang og keisersnitt.

Ved å benytte doulatjeneste, har de fødende kvinnene en mer positiv fødselsopplevelse og selvoppfattelse. Etter fødselen ammer mor mer, har mer kjærlig kontakt med babyen og det er færre mødre som får fødselsdepresjon og angst.

For par ser det ut som om parforholdet styrkes dersom de har hatt en støttende doula tilstede under fødselen.

Alle som er utdannet ved Doulaskolen gir oppfølging gjennom svangerskapet og i barselperioden også, i tillegg til å gi støtte under fødselen. Første kontakt er ofte gjennom epost-henvendelse etter at kvinnen eller paret har funnet informasjon om at dette tilbudet finnes. Deretter blir det gjerne en telefonsamtale hvor doulatjenesten avtales. Andre bestiller først gravidmassasje, og bestemmeseg etter det. En ”doulapakke” kan være forskjellig fra doula til doula. Selv tilbyr Gry Aksnes et svært helhetlig A-Å opplegg for hele forløpet fra tidlig i graviditeten til inn i barselperioden.

– I min Doulatjeneste-pakke er det fire behandlinger med gravidmassasje samt avspenningsøvelse for kontakt med babyen på vei og bedring av kvinnens pusting. Naturlig fødsel-kurs for par eller for enslige gravide inngår sammen med fødselsforberedende møte, døgnberedskap i minimum tre uker, fødselshjelp- og coaching gjennom hele fødselsforløpet fra de første riene starter – dersom paret eller kvinnen ønsker det – til et par timer etter at babyen er født. Man får barselvisitt med ammeveiledning, undervisning i babymassasje og god kommunikasjon med den nyfødte, samt behandling for mor. Hvis man trenger hjelp i ukene etter fødselen, kan det bestilles postpartum doulatjeneste.

Avlaster jordmødre
Doulaer får stadig mer respekt fra det offentlige helsevesenet, fordi man ser de utrolig positive effektene og fordi doulaene avlaster jordmødrene. Som gravid i Norge får man tilbud om åtte kontroller gjennom svangerskapet, en med ultralyd.

– Sammenlignet med de fleste andre land, er den offentlige oppfølgingen i svangerskapet og barselperioden i Norge god, men på grunn av jordmormangel, spesielt i Oslo, får gravide for få svangerskapskontroller hos jordmor, mener Gry Aksnes.

– Ifølge myndighetenes retningslinjer for gravide, skal det være valgfritt å velge å ha svangerskapskontrollene hos fastlege eller jordmor. Men på grunn av jordmormangelen, får ikke gravide svangerskapskontroll hos jordmor før de er 24 uker på vei de fleste steder i Norge. Det er ofte for liten tid og det mangler kontinuitet i den offentlige oppfølgingen.


Hjemmefødsel

Noen fødende velger hjemmefødsel eller sykehus som har avdeling for naturlig fødsel. I dette kan det inngå et utvidet oppfølgingsopplegg av jordmor.

– Hjemmefødselsjordmødre slik som Jordmorteamet i Oslo, Bærum og Drammen, har både svangerskapskontrollene, er jordmødre under fødselen og tar oppfølgingen etter fødsel, så de tilbyr veldig god kontinuitet.

Og for eksempel på ABC fødeavdeling på Ullevål i Oslo, tilbys det naturlig fødsel og vannfødsel slik som hjemmefødselsjordmødrene også gjør. De gravide som har fødeplass der, går til svangerskapskontroller på avdelingen gjennom hele svangerskapet. I tillegg har ABC og andre tilsvarende fødeavdelinger samt hjemmefødselsjordmødre mye kunnskap om og erfaring med naturlig fødsel og vannfødsel, noe ikke alle jordmødre i Norge har.

– Jordmorteamet bruker 60 minutter på hver svangerskapskontroll, og har også pakketilbud med ubegrenset antall svangerskapskontroller. Offentlig ansatte jordmødre bruker 60 minutter bare ved første svangerskapskontroll, og har bare 20-30 minutter til rådighet ved senere kontroller. Jordmorteamet har dessuten fast samarbeid med doulaer, forteller Gry.

I nye retningslinjer for barselomsorgen, står det at alle skal ha hjemmebesøk av kommunejordmor to dager etter fødsel. Men det er dessverre få steder i Norge det er mulig å følge disse retningslinjene.

For noen som venter barn kan det være et økonomisk spørsmål å kunne ha mulighet til en doula. Avhengig av hva doulapakken inneholder kan det koste fra 8000 kroner til rundt 30 000 kroner. De fleste doulaene gir rabatt eller avbetalingsordning til enslige mødre og til par med svak økonomi.

Gry Aksnes synes det ville vært flott dersom sykehus, og spesielt de store sykehusene i Norge, kunne ansatt doulaer. I sommermånedene er det babyboom, og da må ofte jordmødrene på for eksempel Oslo-sykehusene følge opp to-tre fødekvinner samtidig. Dette fører til stress både hos de som føder og hos jordmødrene, og de fødende kvinnene kan da få altfor lite oppfølging.

Tilbakemeldinger sier at gravide kvinner og partnere opplever doulaen som rolig, omsorgsfull og lyttende til deres ønsker. Da de ansatte en eneste doula på St. Thomas Hospital i London, gikk antall hastekeisersnitt drastisk ned. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler at alle fødende kvinner i verden bør ha med en doula under fødselen.

Referanse:
Cochrane 2011: Continuous support for women during childbirth, Hodnett ED1, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C, Weston J.


Relaterte linker:

Hva er en doula

> Finn doula på BEHANDLERLISTEN


> Behandlere, terapeuter, veiledere og coacher som jobber med svangerskap og fødsel, infertilitet mv. på BEHANDLERLISTEN


> Finn babymassasje på BEHANDLERLISTEN


> Kurs i gravidmassasje


> Kurs og utdanning til Doula


Relatert på Behandler.no
Fødselshjelper kan gjøre stor forskjell for familien gjennom svangerskap
En doula er støttende tilstede for kvinnen og hennes partner gjennom graviditet og fødsel. Nå starter den første doula skolen i Norge. (2009)


BLI FUNNET

Er du doula, eller arbeider du med svangerskap og fødsel, babymassasje, infertilitet – UTEN oppføring på BEHANDLERLISTEN?
> Her kan du bestille din oppføring

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.