Hva er Doula

En doula er en person som er støttende tilstede for kvinnen og hennes partner gjennom graviditet og fødsel. En doula har en omsorgsrolle overfor fødekvinnen og er tilstede gjennom hele fødselen.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto.Envato. FINN BEHANDLER - Behandler.no

En doula er en hjelp og støtte gjennom svangerskap og fødsel, tilpasset den enkelte kvinne og familie. Doulaen skal ikke være en erstatning for jordmor eller ha medisinsk ansvar, men er tilstede som en fødselspartner.

Doulaen er med både før, under og etter fødsel og et individuelt tilpasset forløp avtales.

En doulas oppgave kan være å oppmuntre, støtte, skape trygghet og hjelpe til med praktiske ting i forbindelse med fødsel, som å tørke pannen, gi drikke, hjelpe til å kommunisere med lege og jordmor osv.

Doulaen kan hjelpe den fødende til god pusting og foreslå avspennende bevegelser og gode fødestillinger. Andre aktuelle oppgaver kan være svangerskapsmassasje og ammehjelp.

Avhengig av bakgrunnen til den enkelte, kan doulaen tilby massasje, soneterapi, akupressur, akupunktur, mindulness, yoga el. før, under eller etter fødsel.

Opprinnelsen til ordet doula kommer fra gresk og er betegnelse for kvinner som hjelper kvinner. I det gamle Hellas var doulaen en kvinnelig tjener og hun hjalp blant annet til under fødsler. Den fødende kjente sin doula, var trygg på henne og ønsket henne støttende tilstede når hun skulle føde sine barn.

Tidligere var det vanlig å ha nabokoner, mødre, søstre osv med på fødsler i Norge, men denne tradisjonen tok slutt da fødslene ble flyttet fra hjemmet til sykehusene. I dag hviler mye på kjernefamilien.

I land som Sverige, Danmark, England, Nederland, Canada og USA, har det de senere år vært mer alminnelig for blivende foreldre å ha med en doula, som de har blitt kjent med i god tid før fødselen. I USA har bruken av doulastøtte blitt anerkjent og er utbredt i flere stater. I 1992 ble det foreningen Dona etablert, som bl.a står for utdanning og sertifisering av doulaer i USA og andre land.

I Sverige har doular vært organisert siden 1999 og medlemmene er anerkjent blant jordmødre og på sykehus. Det er stor etterspørsel etter doulaer og mange får flere spørsmål om oppdrag enn de har kapasitet til. Fra ca 2008 har tilbud om doula blitt mer tilgjengelig i Norge med blant annet egne kurs/utdannelser til doula.
(Se mer under Utdanning).

Hjelp å støtte gjennom svangerskap og fødsel, tilpasset den enkelte kvinne og familie.

For kvinner med fødselsangst kan det være gunstig å ha en doula med på laget. Tilstedeværelse av en doula viser seg å gi mindre angst, mindre fødselsdepresjon, mer selvtillitt og mindre feber og infeksjoner hos mor.

Også fødende som er alene kan ha god hjelp av å ha med seg en omsorgsperson.

Etter fødselen kan doulaen hjelpe til med å få i gang amming, hjelpe mor eller paret å bli tryggere som foreldre, gjennomgå fødselsforløpet, og hjelpe og gi støtte på mange måter i denne store overgangsfasen som det er å få et nytt barn.

Doulaen er tilstede før, under og etter fødselen, som en støtte for kvinnen og hennes partner.

Doulaen hjelper til å forstå prosessen, gir pleie og omsorg, hjelp til å få formidlet hva man ønsker og hvilke behov man har når man er i fødsel, hjelp til å bearbeide opplevelsen etterpå og komme i gang med den nye familiesituasjonen.

Under fødsel kan en doulas oppgave kan være å oppmuntre, skape trygghet og hjelpe til med praktiske ting, som å tørke pannen, gi drikke, hjelpe til å kommunisere med lege og jordmor osv.

Doulaen kan hjelpe den fødende til god pusting og foreslå avspennende bevegelser og gode fødestillinger. En doula har en omsorgsrolle overfor fødekvinnen og er tilstede gjennom hele fødselen.

Noen doulaer tilbyr fødselsmassasje, soneterapi, akupunktur, akupressur, osv.
Dette kan gis både før, under og etter fødsel.

Relatert artikkel på Behandler.no:

Stadig flere gravide får hjelp av en DOULA gjennom svangerskap og fødsel

 Doulaen sin oppgave er å være tilstede gjennom graviditet, fødsel og en oppfølging etter fødsel. Det er vanlig å legge en plan for forløpet, bli kjent og kartlegge ønsker og behov.

Avtalen kan for eksempel inkluderer to møter før fødselen, hele fødselsforløpet samt ett til to møter i etterkant av fødselen. Utover dette kan mer støtte kan avtales ved behov, f.eks ammehjelp, massasje. 

Det er også vanlig å avtale at doulaen er tilgjengelig på telefon og i beredskap to-tre uker før til to uker etter termin.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

  • Oppsøk en doula med ønsket bakgrunn og kvalifiksjoner. På behandlerlisten har den enkelte utøver sin egen profilside: Finn doula her
  • Ta kontakt med lege, jordmor ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at en doula kan være til hjelp.

Redusert bruk av smertestillende
I boken «The Doula Book», Marshall H Klaus, John H Kennell & Phyllis H Klaus fra 2002, vises det til 16 randomiserte kontrollerte undersøkelser. Undersøkelsene omfattet 5000 svangre kvinner fra flere land, som ble tilfeldig fordelt i en gruppe som fikk doula og en som ikke fikk doula.

Forskningen viser at støtte fra en doula under fødselsprosessen gir mange fordeler. Det er bl.a mindre sjanse for at den fødende trenger smertestillende og ri-stimulerende midler. Bruk av smertestillende medikamenter reduseres med 31 prosent. Det er mindre sjanse for at barnet blir forløst med tang eller må forløses med keisersnitt. En doulas tilstedeværelse reduserer bruk av keisersnitt med 45 prosent.

Det er også større sjanse for at barnet puster fint og er helt våkent fem minutter etter fødselen. Doula med på fødselen viser seg også å redusere lengden på fødselen med 25 prosent.


Bedre fødsel

Ved en annen stor metaundersøkelse av nesten 13.000 kvinner, foretatt av Ellen Hodnett og hennes kollegaer i 2012, publisert i den britiske Cochrane databasen, ble det bl.a forsket på betydning for kvinnen å ha med seg en egen omsorgsperson i fødsel sammenlignet med vanlig omsorg. Analysen av de 15 tidligere studiene viste tilsvarende, at kvinner som hadde kontinuelig hjelp gjennom hele fødselen hadde mindre misnøye med fødselen, brukte mindre smertestillende medikamenter og at fødsel i mindre grad ender opp med keisersnitt. Den viste også at det ga større gevinst når støttepersonen ikke var endel av sykehuspersonalet.

Cochrane (2011): Continuous support for women during childbirth
Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C, Weston J.


> Omtalt her:
Norske kvinner velger ekstra fødselshjelp

Fødselshjelper kan gjøre stor forskjell for familien gjennom svangerskap

 

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Doula er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanning til douola er et selvstendig studie og doulaer har ulik bakgrunn som utganspunkt. Det er forskjellige aktører som tilbyr utdanning, med egne forløp og innhold.

Eksempel 1 : Grunnkurs på 32 timer over fire dager.
Eksempel 2. Studie over 19 helger, inkluder naturlig-fødsel kurs, babymassasj-kurs.

Kurs og utdanning til DOULA

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, veileder, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Finn DOULA på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

  • Søk på behandlingsmetode
  • Søk på navn
  • Søk sted/område
  • Søk på problem/plage
  • Les resultat som liste eller på kart

Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.