Kirurger vil lære alternativ behandling

Det er viktig å ha kunnskap om dette feltet, mener helsepersonell ved kirurgiske avdelinger. De ønsker å lære mer om både akupunktur, healing, homeopati og urtemedisin.

Det er en generell økt interesse for alternative og komplementære behandlingsmetoder, både på verdensbasis og i Norge. I dag velger halvparten av den norske befolkningen å oppsøke alternative metoder for sine plager, problemer og sykdommer, ifølge en undersøkelse fra Nifab, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling. Og ved halvparten av norske sykehus tilbys det komplementær/alternativ behandling.

Også i forbindelse med kirurgiske inngrep blir alternative behandlingsmetoder brukt, både før og etter operasjon. Imidlertid viser det seg at kunnskapen om alternative metoder blant helsepersonell ved kirurgiske avdelinger ikke er særlig imponerende. Det ønsker de sykehusansatte selv å gjøre noe med.

Ønsker å lære mer
I en undersøkelse gjort ved flere svenske universitetssykehus kommer det fram at både leger, sykepleiere og fysioterapeuter ønsker å lære mer om alternativ behandling. Dessuten mener de at mer midler burde øremerkes forskning på alternativ behandling.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Deltagerne fikk selv kategorisere hva de mener med komplementære og alternativ metoder, og førte opp massasje, manuelle terapi, yoga og akupunktur. Urtemedisin, kosttilskudd, homeopati og healing. Få forholdt seg til begrepet integrert medisin og metodene Bowen terapi og Rosenmetoden var for mange ukjente.

Les mer om:
Massasje, Manuelle terapi, Yoga, Akupunktur
Urtemedisin, KosttilskuddVitamin- og mineralterapi, Homeopati, Healing
Bowen terapi, Rosenmetoden


Studien, som er gjort av blant andre sykepleier Kristofer Bjerså, Sahlgrenska Universitetssykehus, Gøteborg, er publisert i BMC Complementary and Alternative Medicine 2012 og presentert på Kirurgveckan i Linköping, august 2012.


Interessert i forskning

Fra våren 2010 og frem til våren 2011 mottok 1757 helsearbeidere et spørreskjema. Alle deltagere var ansatt på kirurgiske avdelinger ved syv ulike sykehus. De ble blant annet spurt om deres kunnskap om ulike behandlingsmetoder og om deres kjennskap til forskning. De fikk også spørsmål om pasientkommunikasjon om alternativ behandling.

Majoriteten mente at det er viktig å ha kunnskap om alternativ behandling, men nesten ingen hadde det i dag.


Av de som fikk skjemaet, var det 42 prosent som besvarte. Over 60 prosent av deltagerne mente at det bør bevilges mer midler til forskning på alternativ behandling og enda flere opplyser at de er interessert i å lese om forskning på dette feltet. Mange kunne også tenke seg å delta i forskning selv.

Deltagerne fikk selv kategorisere hva de mener med komplementære og alternativ metoder, og førte opp massasje, manuelle terapi, yoga og akupunktur. Urtemedisin, kosttilskudd, homeopati og healing. Få forholdt seg til begrepet integrert medisin og metodene Bowen terapi og Rosenmetoden var for mange ukjente.

Les om BEHANDLINGEMETODER A-Å


Alternativ behandling ved sykehus i Norge

I en annen undersøkelse fra 2011, som er et samarbeid mellom Norge og Danmark, kom det fram at man idag kan få tilbud om alternativ behandling ved annenhvert sykehus.

På syv år er tilbudet om komplementær behandling ved våre sykehus doblet. I en tilsvarende undersøkelse fra 2003 var det kun hvert fjerde norske sykehus som oppga at de tilbød alternativ behandling, så her er det en markant og gledelig økning. For mange betyr dette raskere bedring og økt livskvalitet.

BEHANDLERLISTEN – Finn ønsket behandler, terapeut, coach, trener


KURS OG UTDANNING innen helhetlig helse

 

Lov om alternativ behandling

Lov om helsepersonell

Relaterte saker på Behandler.no:

Stor bruk av komplementær behandling på norske sykehus
Helsevesenet i Norge tilbyr langt mer enn medisiner og kirurgi. Forskere er overrasket over bredden av behandlingsmetoder.

Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter
Ved st. Olavs Hospital i Trondheim får alle kreftpasienter på avdeling for blodsykdommer tilbud om akupunktur eller akupressur.

Behandling på tvers – til det beste for pasienten
Et tverrfaglig samarbeid mellom komplementær og konvensjonell behandling er til fordel for pasienten. I dag er det et gap mellom og etterspørsel og tilbud i Norge.

Grønne paviljonger – fremtidens helsetilbud
Rapporten om grønne paviljonger på sykehus er en beskrivelse av hvordan man kan tenke seg komplementær og alternativ behandling integrert i behandlingstilbudet.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.