Hva er Rosenmetoden

Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”,  har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Rosenmetoden er en form for kroppsmassasje hvor rosenterapeuten jobber med hendene og behandler muskelspenninger med myke og varsomme trykk. I metoden inngår også arbeid med fortrengte følelser.

Rosenmetodens varsomme og til tider dype tilnærmingsmetode støtter klientens indre prosesser, og bidrar til bedre bevegelighet og økt bevissthet. Målet med metoden er at klienten skal bli mer levende, fri og spontan og oppleve økt selvinnsikt og livskvalitet. Rosenmetoden handler om forandring fra den personen du tror du er, til den personen du virkelig er.

Fortrengte følelser gir muskelspenninger. Årsakene til spenninger i kroppen kan være mange, men ofte er det knyttet opp mot følelsesmessige opplevelser som ikke har fått kommet til uttrykk. Kroppen har sitt eget språk og husker alt vi har opplevd, men også alt det vi har ”glemt”. Alt vi har sett, hørt og opplevd er derfor lagret i kroppen, selv ting vi opplevde som små barn. Det vi av en eller annen grunn ikke klarer å ta til oss eller bearbeide ”gjemmes vekk” i det ubevisste. Og det er ikke nødvendigvis slik at det kun er de vonde minnene som fortrenges, for like ofte kan det være de positive følelsene som vi av forskjellige grunner ikke klarer å uttrykke. Følelser som holdes tilbake kan være både glede og sorg, styrke, frykt, frustrasjon, angst og kjærlighet.

Se også:
Hva er Rosenbevegelser
Hva er Massasje

Grunnleggeren av rosenmetoden er Marion Rosen (1914-2012). Hun ble født i Tyskland, og i 1930-årene studerte hun massasje, avspenningsmetoder og pusteteknikker i München, hos Lucy Heyer. I den forbindelse deltok hun i en gruppe med Gustav Heyer, som var psykoanalytiker og tidligere kollega og elev av Carl Gustav Jung.

Gruppen erfarte at når de samarbeidet og bidro med hvert sitt kunnskapsområde, ble behandlingstiden for psykoanalyse og psykoterapi forkortet.

Videre utdannet Marion Rosen seg til fysioterapeut, og gjennom 30 års praksis utviklet hun rosenmetoden. Marion Rosen var gjennom en årrekke bosatt i Berkeley i California, hvor man blant annet finner det internasjonale Rosen Instituttet.

Marion Rosen  reiste verden rundt og undervist og holdt foredrag om rosenmetoden, helt til hun gikk bort i 2012.

Rosenmetoden brukes ved spente og verkende muskler og gjerne når man føler seg trøtt og sliten uten spesiell grunn og ved begrenset eller overfladisk pust.

Metoden brukes også av dem som har vanskelig for å stresse ned i en hektisk hverdag eller ønsker å oppnå bedre selvinnsikt og økt kroppsbevissthet.

 • Spente og verkende muskler
 • Føler seg trøtte og slitne uten spesiell grunn
 • Begrenset eller overfladisk pust
 • Vanskelig for å stresse
 • Elvinnsikt og kroppsbevissthet
 • Som psykoterapi/tilleggsbehandling

Muskelspenninger gir seg til kjenne i form av verkende skuldre, stiv nakke, ømme muskler, hemmet pust og nedsatt bevegelse.

Rosenmetoden er en form for kroppsmassasje hvor behandleren jobber med hendene og behandler muskelspenninger med myke og varsomme trykk.

Rosenmetoden utføres i et stille rom, vanligvis liggende på en behandlingsbenk. Man velger selv hvor avkledd man vil være under en behandling, som varer ca en time. Behandleren observerer spenninger og pust og kan stille spørsmål til sine observasjoner underveis.

Hvis spenningene befinner seg langt inne i kroppen kombineres de myke trykkene med en dypere og mer bestemt tilnærming. Etter hvert som klienten blir mer avslappet under behandlingen og åndedrettet blir dypere, kan følelser i det underbevisste finne frem til bevisstheten.

Under behandlingen blir det lagt vekt på at klienten skal komme i kontakt med de bestemte følelsene som er årsaken til spenningene, og hvis klienten tillater at følelsene kommer til uttrykk kan blokkeringene oppløses og erstattes med ny energi. Pusten omtales som det formidlende ledd mellom det bevisste og det ubevisste, og når spenningene slipper kan man merke at pustemønsteret endres.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av omfang av problem, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler, Rosenterapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/rosenterapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og  studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Rosenterapeut er en patentbeskyttet tittel.

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Rosenterapeuter på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Utdannelsen til rosenterapeut består av grunnutdannelse og praksisår, og tar minimum 3 år.

Rundt halvparten av alle de som utdanner seg til rosenterapeut har helsefaglig bakgrunn, så som fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, hjelpepleie m.m.

> KURS OG UTDANNING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Rosenterapeuter på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.