Hva er Trager metoden

Tragermetoden er en behandlingsmetode for psykisk og fysisk integrering. Den kalles også Tragermassasje. Metoden har en aktiv og en passiv del.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Tragermetoden er en metode for psykisk og fysisk integrering som består av en kombinasjon av massasje, mobilisering av vev, avslapning og bevegelsesmønstre. Den kalles også Tragermassasje.

Metoden bygger på en oppfatning om at kroppen og sinnet påvirker hverandre. Når klienten opplever dyp fysisk avslapning eller oppnår en større bevegelsesfrihet, vil dette smitte over til sinnet. Den fysiske behandlingen gir derfor også mental avslapning og frihet. For å forsterke denne mentale effekten arbeider en Tragerutøver i en meditativ tilstand som kalles Hook-Up. Dette er en tilstand hvor utøveren har økt følsomhet og kontakt med klienten, og hvor utøveren kan formidle ro, letthet og frihet til klienten.

En vesenlig del av Tragermetoden er Mentastics, en forkostelse for «Mental Gymnastics». Det er et system av bevegelser for å oppnå og øke en opplevelse av letthet og fleksibilitet som massajsen skal gi.

Trager metoden ble utviklet av amerikaneren Dr. Milton Trager (1908-1997), som tok sin doktorgrad på helbredelsen av kroniske ryggsmerter. Trager selv var født med en deformert ryggrad, men til tross for sitt handikap ble han senere både bokser og akrobat. Han hadde trent seg opp gjennom en rekke fysiske øvelser som senere skulle danne grunnlaget for Tragermetoden.

Selv om Trager oppdaget de grunnleggende øvelsene allerede på 1930-tallet var det først mot slutten av 70-årene at behandlingsmetoden ble allment kjent. I dag finnes deten rekke Trager-behandlere rundt omkring i verden.

Metoden skal gjøre at klienten opplever bevegelser som behagelig og positivt, istedenfor smertefullt. Etterhvert blir klienten i stand til å lage egne avslappende bevegelsesmønstre. For klienter med kroniske smerter i muskler og ledd, vil bevegelsesmønstrene kunne hjelpe klienten til å utføre daglige gjøremål uten de vanlige smertene.

Trager-metoden er ofte brukt av pasienter med kroniske muskel- og leddsmerter slik som for eksempel:
– Polio
– Parkinsons sykdom
– MS (Multippel Schlerose)

Metoden er også brukt ved kroniske plager i ryggen eller bena. Ettersom behandlingen både vil redusere faren for skader og gir en positiv mental effekt, er Trager metoden også brukt blant idrettsutøvere.

Selve behandlingen består av en passiv og en aktiv del:

Under den passive delen ligger klienten på en behandlingsbenk. Her får klienten en avspenningsmassasje som løser opp både kroppslige spenninger og mentale blokkeringer gjennom myke og rytmiske bevegelser. Terapeuten vil også bevege kroppsdelene til klienten i bestemte og naturlige mønstre, som gjør at klienten opplever en bevegelsesfrihet og letthet i kroppen. Målet med denne behandlingen er at klienten gradvis skal gi slipp på den muskulære og mentale kontrollen. Dermed kan klienten gå inn i en tilstand av dyp avslapning, ikke ulik det som oppnås gjennom meditasjon eller hypnose. En slik behandling tar mellom 1-2 timer.

Den aktive delen – Menastics, er et slags egentreningsprogram. Klienten lærer seg en rekke flytende, nærmest danselignende bevegelser som gjør at klienten blir kjent med kroppen sin på en ny måte. Under treningen oppfordres klienten til å ”slippe seg løs”, gjennom å begynne en bevegelse, for deretter å slappe fullstendig av i musklene slik at tyngdekraften kan fullføre bevegelsen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Pasienten står relativt fritt til å bestemme hvor mange behandlinger han/hun ønsker, og selv én behandling kan ha positiv effekt.

Ettersom effekten av behandlingene bygger seg opp over tid, er det vanlig å gjennomgå flere behandlingstimer.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Tragerbehandler er registrert varemerke.
Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: behandler.no

Internasjonal utdannelse til Diplomert Tragerterapeut (registrert varemerke).
Noen behandlere har sin utdannelse fra Sverige.

Utdanning over 1,5 til 3 år, tre trinn. Hvert trinn starter med et seksdagers kurs med påfølgende øviningsperiode.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Få nyhetsbrev

Følg med på siste nytt…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.