Hva er Nevrorefleksologi

Nevrorefleksologi er en manuell behandlingsform der man stimulerer punkter på kroppen for å påvirke nervebanene, med hensikt å fjerne årsaken til problemer og plager. Metoden benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager.

Tekst: Unni Nordbrenden

Nevrorefleksolog stimuleer punkter på arm

I nevrorefleksologi ser man på den bakenforliggende årsaken til symptomene som har oppstått i kroppen. Bakgrunnen til en vond skulder kan være stram muskulatur i bekkenet og dårlig søvn kan for eksempel skyldes problemer i fordøyelsesapparatet.

Teorien er at ulike deler av kroppen, som hud, muskulatur, skjelett, blod- og lymfesirkulasjon, bindevev og indre organer er forbundet med hverandre via nervesystemet. Ved å stimulere punkter i huden påvirkes kroppens funksjoner slik at kroppen kommer i balanse.

I behandling brukes i hovedsak hender og punktstaver til trykk- og massasjeteknikker.

Nevrorefleksologer på BEHANDLERLISTEN


Kimbladteorien
Nevrorefleksologi bygger på viten om at hud og nervesystem har felles opphav i fosterutviklingen. Kimbladteorien, som er en del av nevrorefleksologien, er basert på at koblingen mellom hud og nervesystem fortsetter videre livet. Gjennom systematisk stimuli av områder i huden kan man sende signaler til en spesifikk del i kroppen via nervesystemet.

Påstanden er at man dermed kan påvirke alle kroppens bestanddeler og funksjoner, samt nervesystemets kontroll over organismens utvikling og vedlikehold.

Nevrorefleksologiens systemteori
Teorien er at hele kroppen danner punktsystemer på alle kroppsdeler og at hver kroppsdel har sin egenskap.

Stimuli av:

 • fot påvirker tverrstripet muskulatur, arteriell blodsirkulasjon og sensorisk/motorisk nervesystem
 •  legg påvirker glatt muskulatur, venøs blodsirkulasjon og lymfesirkulasjon
 • lår påvirker slimhinner, hud og spinalvæske
 •  kropp (torso) påvirker organer, skjelett og benmarg
 •  hånd påvirker hjernenervene og sensorisk/motorisk nervesystem
 • underarm påvirker det autonome nervesystem
 • overarm påvirker det enteriske nervesystem
 • øret påvirker hele nervesystemet

  Relatert:

  Hva er Soneterapi – Fotsoneterapi

  Hva er Refleksologi

  Hva er ECIWO

Det er nordmannen Kåre Nordanger (f. 1958) som har utviklet nevrorefleksologi. Han har bakgrunn som ingeniør ved Statens Kartverk og soneterapeut fra Axelsons Institute i 1987.

Gjennom sitt arbeid som terapeut mente Nordanger å ha oppdaget at det fantes systemer på andre kroppsdeler enn det han hadde lært i soneterapien. På 1990-tallet startet han arbeidet med å kartlegge disse systemene.

Nordanger har også etablert kimbladteorien og systemteorien til nevrorefleksologien.
Faget nevrorefleksologi er stadig i utvikling.

Mange sliter med utfordringer som stress, overstimulering og søvnmangel. Andre har kroppslige utfordringer som idrettsskader, muskelsykdommer og dårlig blodsirkulasjon. Nevrorefleksologer jobber med alle disse problemområdene.

• Muskel- og skjelettplager
• Holdningsproblematikk
• Mage- og tarmproblemer
• Søvnproblemer
• Psykiske plager
• Stress
• Tretthet
• Utbrenthet
• Hodesmerter
• Hormonelle plager
• Urinveisplager
• Menstruasjonsplager
• Graviditetsplager
• Irritert hud
• Luftveisplager
• Nedsatt immunforsvar

Under behandling ligger pasient på en behandlingsbenk, gjerne påkledd.
En nevrorefleksolog stimulerer punkter i huden som påvirker kroppens funksjoner via nervesystemet. Det brukes ulike teknikker på hele kroppen med tanke på å stimulere blant annet blod- og lymfesirkulasjon, muskulatur, skjelett og bindevev, organer, hormoner og nerver.

Nevrorefleksologen søker å kunne finne årsaken til pasientenes plager, hvilket innebærer årsaken kan ligge et annet sted i kroppen enn det symptombildet tilsier.

Det brukes tre typer arbeidsteknikker:

 •  Trykk/massasje/strykning
 •  Skraping
 •  Bindevevsmassasje


I nevrorefleksologien finnes tre grunnbehandlinger, basert på metodens teori:

1. Bekkenbehandling
Muskulatur i bekkenet, spesielt psoas major, iliacus, piriformis og utadrotatorene er hovedårsaken til plager i bevegelsesapparatet som ryggplager, skulderplager og kneplager. Ved bekkenbehandling vil utøver i hovedsak behandle punkter på føttene, setet og i magen.

2. Vagusbehandling
Nervus vagus, hjernenerve 10, er involvert i en rekke plager som blant annet indre uro, mage-/tarmproblemer, hjertebank, stress og søvnproblemer. Ved en vagusbehandling vil en utøver i hovedsak behandle punkter på underarmer, mage og ører.

3. Lymfebehandling
Et dårlig fungerende lymfesystem kan gi plager som for eksempel: hodepine, immunproblematikk, treg mage og stiv nakke/skuldre/rygg. Ved en lymfebehandling vil en nevrorefleksolog behandle legg og fot.

Det anbefales vanligvis 8-10 behandlinger.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/nevrorefleksolog

Man kan oppleve forbigående trykkømhet

• Oppsøk kvalifisert behandler/nevrorefleksolog
• Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
• Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Nevrorefleksolog er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk i BEHANDLERLISTEN her

Nevrorefleksologer på BEHANDLERLISTEN

Utdanningen er et 2-årig deltidsstudium og inntakskrav er generell studiekompetanse.

> KURS OG UTDANNING

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.
Her har alle utøvere egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Nevrorefleksologer på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN
• Søk på behandlingsmetode
• Søk på navn
• Søk sted/område
• Søk på problem/plage
• Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.