Hva er EQ-terapi

Ved å anerkjenne alle følelser, vil man kunne bygge selvfølelse og skape et godt liv for seg selv. Vonde erfaringer og såre følelser med rot i barndommen kan bearbeides.

Tekst: Unni Nordbrenden

Familie, mor, to barn og far

EQ-terapi er en tilnærming basert på samtale. Vonde følelser og arbeid med ”Det indre barnet” er grunnleggende i terapien. Terapien brukes individuelt, som parterapi, familieterapi eller gruppeterapi og for barn og unge.

Navnet EQ er forkortelse for Emosjonell intellegens (”Emotional Quotient”), en psykologisk teori om evnen til å oppfatte og forstå egne og andres emosjoner. Emosjonell intelligens utvikles i barndommen, men der barnet ikke har fått stimulans og mulighet til å gjenkjenne følelser i sin oppvekst, kan det få konsekvenser langt inn i voksenlivet.

Emosjonell intelligens
«Evnen til nøyaktig å oppfatte, vurdere og uttrykke emosjoner; evnen til å bruke emosjoner for å støtte tenkning; evnen til å forstå emosjoner og ha emosjonell kunnskap; evnen til å styre emosjoner for å fremme emosjonell og intellektuell vekst» (Mayer & Salovey 1997)

EQ-terapi tar utganspunkt i at man ved å anerkjenne alle følelser, vil få hjelp til å finne sine svar og veien til et godt liv.

Herdis Palsdottir som har utviklet EQ-terapi, liker selv å kalle det «menneskemøter» og ikke en metode. Terapien brukes individuelt, men også i grupper, i parterapi, familieterapi og for barn og unge.

EQ-terapi er en forholdsvis ny terapiform, utviklet over en årrekke av Herdis Palsdottir (f. 1950), som har bakgrunn som spesialpedagog fra Universitetet i Oslo, samt utdanning i familieterapi fra Kempler Instituttet (Jesper Juul), i København. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn i barnehagen, barneavdeling på sykehus, barnepsykiatrisk avdeling, barnehjem, Pedagogisk Psykologisk rådgivningstjeneste og Pedagogisk senter. Hun har også deltatt i et treårig forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo.

I utgangspunktet var målet til Palsdottir å skape et institutt med en ny type terapi og et ønske om å bidra til at barn blir møtt på en mer ivaretagende måte enn tidligere generasjoner, slik at de kan utvikle en god selvfølelse eller emosjonell intelligens (EQ).

Sammen med sin datter Dora Thorhallsdottir reiste hun rundt og holdt foredrag, seminarer og workshops om «Relasjoner med barn» før de i 2010 etablerte en terapiutdanning.

EQ-barnehage
Grunnlegger Herdis Palsdottir er drivkraften bak ”EQ-barnehagen”. En EQ-barnehage har som visjon å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging.

I en EQ-barnehage vil de voksne være opptatt av å ta ansvar for egne følelser på en konstruktiv måte. I tillegg vil de være opptatt av å møte barna på en kjærlig måte ved å anerkjenne alle barnas følelser. Barn som er sammen med voksne som lytter til og respekterer egne og barnas følelser, vil speile den voksne og lære å respektere egne og andres følelser.
(Det finnes egne program med sertifiserting for barnehager som ønsker å blir EQ-barnehager. Se avsnittet ”Kurs og utdanning)


Herdis Palsdottir er forfatter av bøkene:

-Den undervurderte barndommen : alt handler om relasjoner (2015)
-Relasjoner – som jeg møter meg selv, slik møter jeg andre (2011)
-Relasjoner med barn – en bok til foreldre, barnehageansatte og andre voksne som er opptatt av barn (2009)
-Språkglede i barnehagen (2008)


Emosjonell intellegens

Emosjonell intellegens (EQ) er en psykologisk teori om evnen til å oppfatte og forstå egne og andres emosjoner. Begrepet ble lansert i 1990 av forskerne John Mayer og Peter Salovey som et nytt, revolusjonerende begrep i det psykologiske fagfeltet.

Vonde følelser bearbeides for å skape et godt liv for seg selv.

– Vonde følelser
– Svekket selvfølelse
– Traumer
– Angst
– Depresjon
– Fobi
– Sinne
– Problemer i forhold

Under en konsultasjon sitter den som kommer i terapi sitter i en stol.
Terapeuten setter seg ved siden av, holder gjerne en hånd på klientens nakke, og den andre på overarmen. Klienten blir bedt om å lukke øynene og la fokuset gå innover.

I forkant av møtet har man gjerne blitt spurt om hva er årsaken til at man gjerne vil ha terapi. Er det «noe som banker på»? Den samtalen har gjerne vekket en opplevelse i kroppen, som for eksempel en følelse, som av å ha en klump i brystet. Terapeuten begynner å stille spørsmål til den opplevelsen.

Du ser deg selv som barn, og ser for deg at du snakker med deg selv og etter hvert dine omsorgspersoner.

Klienten blir tatt på alvor og kjærlighetsfullt anerkjent for sine opplevelser hele veien. Det er ingen følelser som er feil og det er lov å være helt og fullt seg selv. Det gjør at den som får terapi åpner mer og mer opp. På denne måten hjelpes man å finne sine svar.

Terapi kan forekomme individuelt, som parterapi, familieterapi eller gruppeterapi. EQ-terapi brukes også for barn og unge.

Behandling, terapi, veiledning kan foregår over et kortere eller et lengre tidsrom. Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller problemet er.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

• Oppsøk kvalifisert behandler/terapeut
• Ta kontakt med din behandler/eq-terapeut ved behov etter en konsultasjon.
• Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

EQ-terapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren/terapeuten sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> BEHANDLERLISTEN

EQ-terapeuter har en treårig praktisk deltidsutdanning.

KURS OG UTDANNING

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> EQ-terapeuter på BEHANDLERLISTEN


> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

  • Søk på behandlingsmetode
  • Søk på navn
  • Søk sted/område
  • Søk på problem/plage
  • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.