Kan ikke fortelle at behandlingen virker

Mange får hjelp, men det er det ikke lov for behandlere å si. Hva er egentlig forskjellen på ”dokumentert” og ”ikke dokumentert” behandling? Og hvordan finner man utøver?

Når man sliter med en plage, et problem eller sykdom, vil man gjerne vite hva slags hjelp det er å få. Helse og livskvalitet kommer foran det meste annet. Kan fastlegen og det offentlige helsetilbudet gi den hjelpen som er best for meg nå? Hvilke andre muligheter finnes?


En vesentlig del av befolkningen velger hjelp utenom, eller i tillegg til konvensjonell behandling. Mange er avhengig av denne behandlingen for å holde hjulene i gang, og samfunnet spares for store summer når folk ivaretar egen helse og oppsøker hjelp som fungerer.

De som tilbyr denne muligheten er ikke en ensartet yrkesgruppe. Det finnes ulike behandlingsformer, og de aller fleste utøvere har egen praksis som selvstendig næringsdrivende.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?


Vi snakker om behandling for fysiske og psykiske plager og problemer, samt mentale og strukturelle utfordringer. Flere tilnærminger er rettet mot kropp og psyke i et helhetlig perspektiv. Det å forebygge svekket helse, sykdom og konflikt står gjerne sentralt.

Dette innebærer blant annet behandling som soneterapi, massasje, akupunktur, homeopati, urtemedisin, biopati, kraniosakralterapi, eller gestaltterapi, psykodrama, psykosyntese, hypnoterapi, musikkterapi, nevrofeedback, tankefeltterapi. Coaching og veiledning for privatpersoner og bedrifter er også tilbud som mange benytter seg av.

Mange utøvere har inngående kunnskap om kost og ernæring, som er grunnleggende for god helse og livskvalitet.

 

Les om behandlingsmetoder A-Å

Hvordan formidle informasjon
En forskrift gjør det problematisk å orientere seg for dem om søker hjelp – men ikke umulig. Utøvere av komplementære og alternative behandlingsmetoder markedsfører seg som behandler. Behandleren må forholde seg til Lov om alternativ behandling, og Forbrukertilsynets veiledning for markedsføring.

Markedsføringen kan være en utfordring, både for behandleren selv, men ikke minst for dem som skal finne fram til en ønsket utøver for å få hjelp. Intensjonen med lovverket er å beskytte bruker, men strenge regler kan samtidig gjøre det problematisk å orientere seg.


Visst virker det, men hysj – ikke si det!
En behandler har nemlig ikke lov til å fortelle at behandlingen kan ha effekt. Det er heller ikke lov å bruke ord tilknyttet driften som betegner diagnoser og alvorlig sykdom – dette gjelder både på egen nettside, blogg, sosiale medier osv. Man må istedenfor bruke et språk som indikerer erfaring med plager eller problemer, og bruke ord som for eksempel ”hodesmerter” istedenfor ”migrene”.Dette er ikke helt enkelt. Noen ord er i gråsoner – og i tillegg kommer det stadig nye diagnoser. Det som før var en plage har blitt til en sykdom, som medisineres hos lege og dermed et ulovlig ord forbundet med komplementær/alternativ behandling.

Ett eksempel er ”Fibromyalgi” som fram til 1990-tallet ble sett på som en plage, ofte avvist av leger og NAV. I dag er dette en diagnose. For å finne hjelp i forbindelse med fibromyalgi kan man for eksempel søke på ”Muskelplager” eller ”Smerter”.

 

>> Søk plager og problemer og FINN BEHANDLER PÅ BEHANDLERLISTEN


En amerikansk rapport fra 2020 viser at nettopp fibromyalgipasienter ofte oppsøker komplementær og alternativ behandling. I undersøkelsen kommer det fram at de som brukte en kombinasjon av alternativ behandling og legemidler – reseptbelagte eller reseptfrie, hadde signifikant høyere livskvalitet sammenlignet med de som brukte farmakologisk behandling alene.


Les også:

Fibromyalgi hjelpes med komplementær- og alternativ behandling


Å vise til forskning som indikerer effekt er imidlertid også ulovlig for utrøvere. Behandleren har nemlig ikke lov, på noen som helst måte, å gi inntrykk av at behandlingen har effekt.

 

Visst virker det, men hysj – ikke si det!

Det er Forbrukerombudets oppgave å holde tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. Dette gjøres ved veiledning, tilsynsaksjoner, saksbehandling, eventuelle sanksjoner og politisk oppfølging. Dette er noe de aller fleste som tilbyr alternative behandlingsmetoder er klar over, og det er sjelden det går så langt som til straff og bøter for ulovlig markedsføring. Forbrukerombudet ønsker først og fremst dialog og opprydding dersom det oppdages noe ulovlig, men har allikevel i enkelte tilfeller sett seg nøtt til å gi bøter, etter gjentatte advarsler.


Pasientsikkerhet er et gjennomgangstema i lovgivning av alternativ behandling, og det kan være interessant å se på dette i lys av andre helsetjenester og medisinering.

Vitenskapelig dokumentasjon
Komplementær og alternativ behandling blir ofte kritisert for ikke å kunne dokumentere forskning. Det gjøres narr av ”sukkerpiller” og ”usynlige energier”. Sannheten er at det finnes både forskning og erfaring som tilsier virkning. Ett problem har vært å repetere resultater. Ettersom man ofte jobber med individuell tilpasset behandling, kan man ikke drive ”samlebånd-forskning” på samme måte som innen skolemedisinen og dermed tilfredsstille den etterspurte ”gullstandarden”.

Dessuten, resultat av studier kan som regel ikke omsettes i pilleform etterpå, og i det store og hele genereres det ikke inntekt som igjen kunne bidratt til nye forskningsmidler. Dermed blir det et problem å bevise ved ”gullstandard”-dokumentasjon den virkningen som folk erfarer av komplementær behandling.

De senere år har det blir utført flere studier ved å bruke både *kvalitativ og kvantitativ metode ved forskning på komplementær og alternativ behandling, dvs innsamling av analyse, som har vist lovende resultater.


Les også: Berlevåg blant landets friskeste – stor bruk av alternativ behandling


Levetid for medisinsk sannhet
Nå viser det seg imidlertid at det er grunn til å stille spørsmål til verdien av den vitenskapelige effekten av legemidler, som gjerne er et sammenligningsgrunnlag i diskusjonen. En undersøkelse viser at en slik sannhet har kort levetid.

En «veldokumentert vitenskapelig medisinsk sannhet» varer 5-10 år før den forkastes, fordi den allikevel ikke har ønsket effekt og kanskje til og med er skadelig eller dødelig. I mellomtiden er det mange som har tatt medisinen. Dette finnes det mange eksempler på.

På 1990-tallet påviste en amerikansk forskergruppe at kun seks prosent av de legevitenskapelige forskningsartikler som ble publisert fra 1970 og fram til da holder mål. Senere gikk redaksjonene i British Medical Journal gjennom tilsvarende periode med publiserte forskningsartikler og reduserte dette tallet til kun en prosent.


Salg av legemidler
Hva angår markedsføring, salg og utdeling av legemidler er en annen sak. Man kan lett få inntrykk av at det er ”fritt fram” å selge produkter som ikke bare er helsebringende. Både apotek og dagligvarehandel selger medisin fra legemiddelindustrien som kan gi bivirkninger. Disse annonserer det lovlig for i alle tenkelige kanaler.

Smertestillende er ett eksempel på dette. Skadelige medikamenter på resept er en uhyggelig sak, men i tillegg ser man at bruken av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har steget urovekkende. Fagfolk advarer mot bruken.

I mange tilfelle er det påkrevd med legemidler, men bruken må ikke undergrave verdien av annen behandling.


Les også: Vi vil bli friske – uten bivirkninger


Fra alternativ behandling til konvensjonell medisin
Det er ikke skrevet i stein hvilke behandlinger som kommer innunder det konvensjonelle og hvilke som er ”alternative”. Det er også forskjell fra land til land hvordan det er inndelt. Kiropraktikk er ett eksempel, da kiropraktorer har status som helsepersonell i Norge, men regnes som alternativ behandling i en rekke andre land. Det har også vært debatt rundt fysioterapeuter og psykologer som i dag er arbeider som helsepersonell, men innen felt som kan være problematisk å dokumentere.


Jevnlig er det yrkesgrupper innen alternativ behandling som søker autorisasjon som helsepersonell, og det skjer at noen oppnår sitt mål. Inntil 8. mars 2022 var både osteopati og naprapati alternativ behandling, da Stortinget vedtok å endre §48 i Helsepersonelloven, hvilket innebærer at osteopater, naprapater gis autorisasjon som helsepersonell, med Lovvedtak 47 (2021-2022).

 

Les også: Fra alternativ behandler til autorisert helsepersonell

 

Pasientsikkerhet
Hva skal til for at pasientens sikkerhet og trygghet blir ivaretatt?
Både autorisert helsepersonell og behandlere som arbeider uten offentlig autorisasjon forholde seg til et regelverk. Vi har Helsepersonelloven og vi har Lov om alternativ behandling.

 


For offentlige helsetilbud har vi et pasient- og brukerombud i hvert av landets kommuner, som skal ivareta pasientens rettigheter og blant annet gi erstatning ved skade i det offentlige helsetilbudet.
I likhet med privatpraktiserende helsepersonell, som kommer utenom ordningen med Pasient- og brukerombud, har mange alternative behandlere ansvarsforsikring. Dette er ikke pålagt, men mange har allikevel en slik forsikring, og utøvere som er registrert i Brønnøysundregistrene som ”Registrert behandler” må ha forsikringsordning. Dette informerer den enkelte utøver gjerne om i sin markedsføring.

 

Hvordan finne behandler
Mange som søker hjelp ønsker informasjon om hvilken behandlingsmetode man skal velge for sine utfordringer, plager og sykdommer. Men det er altså svært begrenset hva en behandler har lov til å si. Dyktige utøvere med solid utdanning og lang erfaring kan lett føle seg bastet og bundet i forhold til å informere om sitt arbeid.


Det å finne fram til ønsket behandler ligger til grunn for arbeidet til Behandler.no

BEHANDLERLISTEN er det lagt til rette for å søke på problemer og plager. Det vil si, man kan ikke bruke ordet ”migrene”, men ”hodepine” er lov. Man kan ikke si ”pollenallergi”, men ”luftveisproblemer”. Disse ordene er søkbare opp mot aktuelle behandlerprofiler. Systemet foreslår ord man kan søke på, og den enkelte utøver har listet opp hva vedkommende har erfaring med.


EKSEMPLER PÅ SØK I BEHANDLERLISTEN OG UTØVERE SOM HAR ERFARING MED DISSE FORESLÅTTE PROBLEMENE/PLAGENE:

Hodesmerter

Kvinneplager

Indre uro

Hormonelle plager

Leddsmerter

Rygg- og nakkeplager

Kolikkesmerter

Lese- og skrivevansker

Annonse behandlerlisten
Behandler. terapeut, coach, veileder, trener finner du på BEHANDLERLISTEN
Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.