Hva er The Work

The Work er en metode som brukes i forbindelse psykoterapi og selvutvikling. Målet er å frembringer en ny bevissthet, en dyp selverkjennelse.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

The Work er et verktøy som brukes i endring av destruktive tankemønstre og forestillinger. Metoden søker å konfrontere en med de tankene man bærer på som er i konflikt med virkeligheten. Ifølge The Work kan alle våre problemer føres tilbake til konflikten mellom hvordan virkeligheten rent faktisk er og hvordan vi tenker og mener at virkeligheten bør være.

Mange danner en virkelighet som i flere situasjoner skaper både stress, uro og misnøye.

Dagligdagse plagsomme tanker kan for eksempel være: 
”Jeg er for tjukk”, ”Hun burde ha takket for gaven hun fikk”, ”Mine venner respekterer meg ikke”, ”Jeg er ikke bra nok”, ”Jeg burde stille opp mer”, ”Jeg er håpløs” eller ”Jeg er ingen god mor”.

Denne type dype tanker kan være årsaken til både depresjoner, irritasjon og frustrasjon.

Grunnleggeren av The Work er amerikanske Byron Kathleen Reid, kjent som Byron Katie, født i 1942. I 1986 opplevde hun det hun kaller for ”å våkne opp til virkeligheten”. I mange år slet hun med tunge depresjoner, og følelsen av å være fastlåst i en depressiv tilstand. Da hun til slutt innså at hun trengte profesjonell hjelp la hun seg inn på en klinikk for personer med sykelig overvekt, det eneste stedet som tilbød psykoterapi som forsikringen dekket. En morgen, kort tid etter at hun hadde ankommet klinikken våknet hun opp med en helt ny og annerledes forståelse av virkeligheten.

I ettertid forteller hun at hun innså at når hun trodde på sine egne tanker, for eksempel at hun var for tjukk, at mannen hennes ikke elsket henne eller at barna ikke respekterte henne, så led hun. Videre forteller hun at når hun stilte spørsmål ved disse tankene innså hun at de ikke var sanne og som en følge av det opplevde hun å bli fylt med frihet og glede.

Det var i dette øyeblikket at de fire spørsmålene kalt The Work oppstod:

1. Er det sant?
2. Er du helt sikker på at det er sant?
3. Hvordan reagerer du når du tror på tanken?
4. Hvordan ville du hatt det uten tanken?

Katie understreker at hun konsekvent begynte å stille spørsmål ved hver eneste tanke som skapte ubehagelige følelser i henne, og hun beskriver at hun opplevde at hun stadig følte seg friere og friere. I dag sier hun at hun selv klarte å forandre seg fra en deprimert, suicidal trebarnsmor til en person som mestrer livet.

Byron Katie har reist rundt i verden og lært bort The Work til tusenvis av mennesker.

Spørsmålene som stilles i The Work (se avsnittet «Hva skjer hos behandler) er konstruert slik at man på en enkel måte kan komme i kontakt med virkeligheten. Metoden krever at man er villig til å se på sine destruktive tankemønstre, selv om det er ubehagelig, og at man er åpen for forandring.

Forandringen vil kunne gi mer glede og en indre frihet. Etter at man har lest, hørt om og gjennomgått The Work opplever mange at det ikke er virkeligheten som er problemet, men deres egne tanker om at virkeligheten burde ha vært annerledes.

The Work tar for seg destruktive tanker og stiller fire enkle spørsmål etterfulgt av en endringsprosess, en «helomvending».

De fire sentrale spørsmålene:

1. Er det sant?
2. Er du helt sikker på at det er sant?
3. Hvordan reagerer du når du tror på tanken?
4. Hvordan ville du hatt det uten tanken?

De ubehagelige tankene skal skrives ned på et stykke papir og en for en skal tankene undersøkes med de fire spørsmålene.

Deretter tar man for seg alt det negative man har skrevet om andre og ser om det er like sant, eller kanskje sannere hvis man bruker det på seg selv. «Helomvendingen» kan gjøres på tre måter, fordømmelser kan vendes mot en selv, mot andre og i motsatt retning.

Eksempel: ”Jack burde sette større pris på meg”. Hvis vi vender utsagnet mot oss selv blir det slik: ”Jeg burde sette større pris på meg selv”. Vender vi det mot den andre blir det ”Jeg burde sette større pris på Jack”. Så kan man snu tvert om på utsagnet, og da lyder det slik: ”Jack burde ikke sette større pris på meg”. Den siste helomvendingen ligger ofte nærmest virkeligheten, for Jack burde ikke sette større pris på meg hvis han faktisk ikke gjør det.

Ofte er det slik at når man til slutt gjør helomvendingen, så oppdager man at de nye utsagnene stemmer bedre overens med virkeligheten enn de gamle overbevisningene. Det er viktig at man alltid gjennomfører de fire spørsmålene før man gjør helomvendingen.

Bakgrunn for metoden er ideen om at alt det man tror at man ser i det ytre er en projisering fra sitt eget sinn. Endrigsprosessen, «Helomvendingen» kan frembringer en ny kraftfull bevissthet, og sammen med de fire spørsmålene være en snarvei til en dyp selverkjennelse.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av omfang av problem, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler, utøver av The Work

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men metoden kan være både ubehagelig og smertefull å gjennomgå, fordi den tvinger en til å se seg selv og omgivelsene med helt nye øyne.

  • Oppsøk kvalifisert behandler.
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaringog studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

The Work terapeut/behandler er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

> Utøvere av The Work på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no


>

Det forekommer utdanning og kurs i The Work  i Norge.

> KURS OG UTDANNING


Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Utøvere av The Work på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.