Hva er Autogen trening

Autogen trening er en metode til konsentrert avspenning. Ved hjelp av øvelser brukes teknikken til å lindre en rekke stress- og psykosomatiske lidelser.

Tekst: Unni Nordbrenden

kvinne med lukkede øyne
Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Autogen trening sikter på å få personen til å avspenne muskulatur gjennom konsentrasjon og gjentakelser av et sett med visualiseringer.

Behandling utøves ofte liggende og skal bidra til å reduserer stress.

Autogen trening ble utviklet av den tyske legen J.H. Schultz i årene 1908-1912, på bakgrunn av observasjoner gjort av nevrologen Oscar Vogt ved århundreskiftet. Vogt oppdaget at enkelte forsøkspersoner var i stand til å sette seg selv i en tilstand av selvhypnose der de bevisst kunne innvirke på fysiologiske reaksjoner som reguleres av det autonome nervesystemet.

Autogen trening har lenge vært kjent i Norge og brukes av enkelte leger, fysioterapeuter og psykologer.

Teknikken brukes til å lindre mange stress- og psykosomatiske lidelser.

Autogen trening brukes i dag av idrettsutøvere i Europa og som en komplementær metode ved ulike medisinske behandlinger.

Autogen trening sikter på å få klient til å slappe av muskulatur ved hjelp av visualiseringsøvelser og konsentrasjon.

Behandling foregår vanligvis i liggende stilling.

Pasienten følger selv opp med øvelser, etter instruksjon.

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, plage, diagnose og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler, terapeut, coach.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Avspenning kan måles fysiologisk blant annet ved måling av hjerterate eller hvilepuls, oksygenopptak og økt elektrisk hudmotstand, alfabølger målt ved EEG.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Autogen trener er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Søk i BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

Utdanning i Autogen trening kan forekomme som egen utdannelse, eller inngå i annen utdannelse innen kroppsterapi, psykoterapi.

> Kurs og utdanning

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

 • Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

  Søk i BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.