Hva er Reisen - The Journey

I The Journey – Reisen, benytter brukes ulike teknikker som skal gjøre det mulig å komme i kontakt med innestengte og fortrengte følelser og minner.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

The Journey – Reisen, er en prosess og en indre reise. Metoden foregår som en guidet reise og kan brukes både som en behandlingsmtode og som verktøy i selvutvikling.

En rekke teknikker som benyttes skal gjøre det mulig å komme i kontakt med innestengte og fortrengte følelser og minner. The Journey – Reisen er ifølge utøvere en forholdsvis enkel men kraftfull metode, som med sin steg-for-steg prosess kan gi tilgang til indre visdom. Prosessen skal rydde opp i gamle trossystem som ikke lenger er hensiktsmessige, og skape rom for klarhet, frihet, ny energi og livsglede.

Metoden handler om å finne indre ressurser og løse opp i små eller store problemer som man kan føle seg fanget av. Bli i stand til å gjøre noe med det indre potensiale når man føler seg blokkert og opplever begrensninger. Begrensninger eller fortrengte følelser har ofte sammenheng med tidligere hendelser, fantomminner eller situasjoner, og ofte kan det være vanskelig å få tak i disse følelsene på egenhånd. Når vi har sterke følelsesmessige opplevelser lagres det i cellene, og selv om cellene hele tiden fornyes, så vil fantomminnene overføres fra de gamle til de nye cellene idet de dør. Ifølge teorien er dette roten til mange sykdommer og lidelser.

The Journey er utviklet av amerikanske Brandon Bays (f.1953). Metoden ble lansert i 1999. I forkant arbeidet hun sammen med Tony Robbins, som er kjent for kurs og foredrag innen selvhjelpsteknikker.

Det hevdes at Brandon Bays helbredet seg selv for svulst i magen i 1992 og at hun brukte kun 6 uker på helbredelsesprosessen. Metodene hun brukte dannet grunnlaget for utviklingen av The Journey.

Det sies at The Journey passer for alle, men egner seg spesielt godt for de som sliter med lavt selvbilde, angst, selvbebreidelse, skam, smerter, sorg, eller prestasjonsangst.

The Journey ønsker å gå til roten av problemer, uavhengig av type problemer, hvor dypt de sitter og hvor mye man har kjempet mot det.

Ved hjelp av en guidet reise gir Reisen – The Journey tilgang til hendelsene da vanskelig følelser oppstod. Med lukkede øyne blir man veiledet gjennom en prosess hvor man kan få tilgang til et minne. Her får man anledning til å snakke ut med hovedpersonene som var delaktige i hendelsen, man får mulighet til å finne ut hva som ligger bak problemer, for så å frigjøre seg fra de. Cellene tømmes for minner og man får tilgang til sine indre ressurser.

Man må være villig til åpne opp og lytte til kroppen for at prosessen skal ha best effekt. Behandler veileder gjennom dette.

Det settes alltid av samtaletid både før og etter behandlingen, og sammen med behandleren utarbeides det en plan for eventuelle endringer som bør foretas i hverdagen.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Det anbefales ofte at man gjennomfører 2-3 prosesser i løpet av kort tid, og avslutningsvis et par prosesser over lengre tid.
Forløp kan avtales med behandler/Reisen-The Journey terapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

  • Oppsøk kvalifisert behandler/Reisen-The Journey terapeut
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Reisen er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Reisen-The Journey terapeut på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Det kan forekomme utdanning og kurs i metoden i Norge.

> KURS OG UTDANNING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Reisen-The Journey terapeut på behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.