Hva er Funksjonell medisin

Funksjonell medisin har en helhetlig tilnærming, hvor behandling tilpasses den enkelte ved hjelp av ulike behandlingsmetoder.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

I funksjonell medisin orienteres det mot å finne den underliggende årsaken til sykdom og problemer, og man ser på grunnleggende biologiske og biokjemiske prosesser som skaper sykdom eller helse. Metoden tar i bruk de siste oppdagelsene innen både medisin, fysikk, biokjemi og biologi. Utøvere i Norge er som regel leger eller annet helsepersonell, med tilleggsutdannelse i funksjonell medisin fra USA.

Behandlingsmetoden er basert på ideen at vi alle er forskjellige og dermed har forskjellig behov for behandling og oppfølging. Det er særlig ved kroniske sykdommer og komplekse sykdomsbilder at pasienter har erfart effekt, ifølge opphavspersonene og utøvere.

Man ser på pasientens miljø – kosthold, livsstil, helse, stress, forurensing, giftstoffer i mat, klær og drikkevann mv. Utfra en helhetlig vurdering tilbys et behandlingsopplegg, hvor forskjellige behandlingsmetoder kan inngå.

Individuell kostholdsveiledning og kosttilskudd  – vitamin- og mineralterapi, sammen med sunn livsførsel er grunnstener i behandlingen, men nyere metoder kjent fra skolemedisinen og tradisjonelle behandlingsmetoder fra folkemedisinen, for eksempel urtemedisin kan inngå. Andre behandlingsmetoder som benyttes kan være  mental trening, som  kognitiv terapi, coaching, hypnose/hypnoterapi.

Funksjonell medisin ble etablert 1991 av amerikanske Susan and Dr. Jeffrey Bland, The Institute for Functional Medicine. Derers visjon var et pasientfokusert helsevesen, med et redusert bruk av legemidler. Utifra dette utviklet de en modell, designet for å bekjempe og reversere den store økningen av kroniske sykdommer, som i hovedsak skyldes samspillet mellom genetikk, livsstilsvalg og miljømessige eksponeringer.

Funksjonell medisin er i vekst over hele verden, men særlig i USA. For noen få år siden ble Cleveland Clinic i USA, som det første sykehuset i verden, lagt om til funksjonellmedisinske prinsipper.

Funksjonell medisin brukes ved en rekke tilstander og diagnoser, for å bedre helse, plager og problemer og gi en bedre livskvalitet, for eksempel:

 • Kronisk sykdom
 • Utmattelse
 • Diabetes
 • Kreft
 • Tarm og fordøyelse
 • Stoffskifteproblemer
 • MS
 • Fibromyalgi
 • Høyt bolddtrykk
 • Astma
 • Allergi
 • Symptomer på overgangsalder

Man kartlegger livsstil og ved hjelp av samtale og tester (for eksempel blodprøver, gentest, fysiske tester mv) og behandler får en oversikt over kroppens ubalanser, underliggende årsaker, utløsende faktorer.

I behandling brukes metoder som for eksempel :

Kostholdsveiledning,  kosttilskudd  – vitamin- og mineralterapi, urtemedisin  kognitiv terapi, coaching, hypnose/hypnoterapi.

Ved enkelte sentre samarbeider legen med andre behandlere, som for eksempel helsecoach, kostholdsveileder.

Det er vanlig å ha en førstegangskonsultasjon med oppfølging.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

 • Urter kan være giftige eller de kan gi bivirkninger av ulik grad.
 • Det kan være skadelig å innta feil eller for mye vitaminer, mineraler og kosttilskudd.
 • Legemidler har som regel bivirkninger av ulik grad.
 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Funksjonelllmedisinsk behandler er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Sertifisering i Funksjonell medisin ved The Institute for Functional Medicine, USA, gjennom å ta en modulbasert utdannelse.
Utdannelsen retter seg mot dem som allerede har en bakgrunn som behandler/helsearbeider innen fysisk eller psykisk helse.
Det er ulike nivåer av utdannelse. Man kan for eksempel ta en spesialistutdannelse i Funksjonell medisin.

> Kurs og utdanningBehandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.