Hva er Hårmineralanalyse

En hårmineralanalyse er en undersøkelse som gir informasjon om mineralbalansen i kroppen. Analysen skal avdekke mangler eller overskudd og spore tungmetallforgiftninger.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Tanken bak hårmineralanalyse er at håret avspeiler helsetilstand, og ved hjelp av en analyse av håret skal man få vite hva kroppen trenger for å komme i balanse. Hårmineralanalyse sies å kunne spore ubalanser som andre analysemetoder har problemer med å vise.

Undersøkelsen kan også ha en forebyggende hensikt, ettersom den tidlig kan avsløre eventuelle fremtidige problemer. Den gir informasjon om mineralbalansen i kroppen og viser mangler og overskudd. Den skal også spore eventuelle tungmetallforgiftninger. Analysen følges gjerne opp med et forslag til kosthold – Kosttilskudd/vitamin- og mineralterapi, Kostveiledning, og ernæringsterapi.

De vanligste årsaker til mineralubalanse i kroppen er blant annet ensidig kosthold, medfødte mangler og ubalanser, fysisk og psykisk stress, sykdom og tungmetaller i nærmiljøet.

Av mineraler som kroppen i stor grad har behov for og som måles ved en håranalyse, kan nevnes:
Bor, kalsium, kobolt, krom, kobber, jern, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nikkel, fosfor, selen, silisium, tinn, vanadium, wolfram, sink.

De skadelige mineralene (tungmetaller) som måles er:
Arsen, aluminium, kadmium, kvikksølv, bly og palladium.

Tungmetaller vi har i kroppen, kommer av at vi daglig utsettes for skadelige stoffer fra industri, biler, fly, fra maten vi spiser, vannet vi drikker og fra amalgamfyllinger i tennene våre.
(Amalgamfyllinger inneholder 50 prosent kvikksølv, se også amalgamsanering).

Overskudd eller mangel av mineraler gir helseproblemer. Mangel på sink ser man ofte hos de med spiseforstyrrelser, candida og dårlig immunforsvar. For høye verdier av natrium kan assosieres med høyt blodtrykk.

Magnesium behøves for en normal muskelfunksjon, i hovedsak hjertemuskulaturen. Mangel på magnesium kan skape uro, angst og søvnproblemer. Kalium er igjen viktig for at næringstransporten til cellene skal fungere normalt. Mangel på kalium kan forårsake muskelsvakhet, depresjon og apati.

Det finnes flere laboratorier for hårmineralanalyser. Ett av dem, brukt av flere norske behandlere, er Trace Elements inc., Dallas Texas, etablert av ernæringsforsker Dr. David L. Watts i 1984.

Mineraler er livsviktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i kroppen og ved underskudd kan det føre til en rekke symptomer og sykdommer.

Symptomer som kan alle være tegn på en ubalanse i kroppens mineraler eller opphopning av tungmetaller:

 • Muskelsvakhet
 • Apati
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Trøtthetsfølelse
 • Allergi
 • Depresjon
 • Hyperaktivitet
 • Nedsatt immunforsvar
 • Reumatiske problemer
 • Lærevansker
 • Osteoporose (benskjørhet)

For å gjøre en håranalyse må det klippes ca. 150 mg. hår fra klienten, som videre blir sendt til et laboratorium for nærmere undersøkelse.

I laboratoriet forbrennes håret til aske, og mineralmengdene måles med en bestemt metode. Så utarbeides det søylediagrammer som viser de nøyaktige mineralnivåene med en angivelse av de akseptable nedre og øvre grensene. Grensene er utarbeidet på bakgrunn av statistisk materiale, og laboratoriene utarbeider også forslag på hvilke mineraler som bør tilføres.

Forslagene er både viktige og avgjørende, ettersom det er slik at det ikke alltid er godt nok og kun tilføre det mineralet kroppen mangler. Ofte må man innta andre mineraler for å øke nivået av et bestemt mineral.

Behandlere foreslår ofte at man tar en håranalyse to ganger i løpet av ett år, inntil man har funnet sitt naturlige behov for mineraltilskudd.

Den første testen man tar indikerer ofte en ubalanse i kroppen, men etter en periode med riktig inntak av nødvendige mineraler vil balansen ofte endre seg, så derfor er det gjerne nødvendig med en ny test for å justere. Etter et par tester vil man se at mineralstatusen normaliserer seg.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut.

 

 • Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden/analysen.
 • Urter og kosttilskudd kan gi allergiske reaksjon.
 • Det er spesielt uheldig å innta tilskudd av mineraler uten at man sikkert vet at kroppen har et underskudd på det. Uhensiktsmessig inntak av mineraler kan føre til en ubalanse i mineralene i kroppen.
 • Urter kan forstyrre opptak av legemidler.
 • Oppsøk kvalifisert behandler
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Tester gjort i USA og England på kriminelle ungdommer med store adferdsforstyrrelser som hyperaktivitet, voldelighet og aggresjon viste at samtlige hadde underskudd av kalsium, magnesium, sink og krom. Det viste seg imidlertid også at ungdommene hadde for store mengder kobber i kroppen, samt at de var bly- eller kvikksølvforgiftet. Da ungdommenes ubalanser ble justert med riktig kosttilskudd endret deres adferd seg radikalt i løpet av kort tid

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Hårmineralanalytiker er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Opplæring og utdanning kan foregår via et kortere kurs, eller inngå i omfattende utdanning innnen kostveiledning og ernæringsterapi.

Kurs og utdanning i HÅRMINERALANALYSE

Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.