Hva er Amalgamsanering

Amalgamsanering vil si å fjerne amalgamfyllinger i tennene og å sanere amalgam fra kroppen. Amalgamfyllinger i tennene fjernes av tannlege og erstattes med alternative fyllinger.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Envato. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Amalgam i tenner kan avgi kvikksølv og andre tungmetaller som kan lagre seg i kroppen og gi sykdom og plager. Dette kan behandles ved råd og behandling fra tannlege, lege eller annen behandler med bl.a tilskudd av vitaminer, mineraler og urtekurer som stimulerer til avgiftning.

I noen tilfeller snakker man om amalgamforgiftning. Amalgam inneholder 50 prosent kvikksølv og mange opplever å få bedre helse etter å ha fjernet amalgamfyllinger. Amalgam erstattes med alternative fyllinger, f.eks. keramiske materialer som porselen eller kompositter (plastfyllinger).

Så sent som i 2007 var det flere tannleger som fortsatt brukte amalgam hovedsakelig, som tannfyllingsmateriale. Samtidig har det vært tannleger og andre behandlere som i en årrekke har arbeidet med visshet om skader og plager som amalgam kan påføre og jobbet utifra dette, ved å forebygge, beskytte og behandle.


Juni 2007: EU fattet vedtak som innebærer at man vil totalforby bruken av amalgam.
Statens forurensningstilsyn (SFT), anbefaler i et høringsnotat av 25.06.2007, at Miljøverndepartementet vedtar et generelt nasjonalt forbud mot bruk av kvikksølv i produkter som amalgam i Norge.

Amalgamsanering har vist seg å ha en bra virkning på en rekke sykdommer og plager. Symptomer på amalgamforgiftning kan være:

 • Kronisk tretthet
 • Svimmelhet, øresus
 • Dårlig korttidshukommelse
 • Angst, uro, depresjon
 • Muskel- og leddsmerter, hodepine
 • Hyppige infeksjoner, halsvondt eller influensafølelse
 • Diffuse mage-tarm plager
 • Hudutslett
 • Øket spyttutskillelse
 • Metallsmak, svie, brenning i munnen
 • Anfallsvis hjertebank eller rask puls
  (Disse symptomene kan ha andre årsaker enn amalgamforgiftning).

Under amalgamsanering frigjøres det store mengder kvikksølv. Derfor er det viktig at tannlegen bruker beskyttelsesutstyr under behandlingen.
Flere tannleger bruker følgende beskyttelse:

 • Friskluftmaske over nese, som er tilkoblet frisk luft under utboring. Dette beskytter mot kvikksølvdamp som frigjøres under utboringen.
 •  Kofferdammaske, som beskytter mot kvikksølvpartikler under utboringen. Det beskytter slimhinnen i munnen, og hindrer at kvikksølv svelges.
 • Ekstra sterkt avsug ved tannen.
 • Ekstra avsug for kvikksølvdamp i rommet. Dette beskytter både tannlegen og pasienten mot å puste inn kvikksølvdamp i rommet etter utboringen.

Nye fyllinger
Mange amalgamforgiftede har god erfaring med metallfri kompositt-materialer som erstatning for amalgam. Keramiske materialer, f.eks. porselen pleier å kunne brukes av amalgamforgiftede personer. De keramiske materialer sementeres fast.
Gull bør ikke brukes sammen med amalgam, fordi det gir ekstra frigivelse av kvikksølvdamp.

Tester
Det finnes ingen prøve eller undersøkelse som sikkert kan fastslå amalgamforgiftning, men behandlere kan benytte forskjellige metoder, som tannstrøm-målinger, hårmineralanalyse, kinesiologi osv. for å måle eller få en inkdikasjon på amalgamrelaterte sykdommer og plager. En urintest, porfyrintest kan gi en indikasjon på kvikksølv/tungmetallbelastning.

Det er også vanskelig å påvise amalgamforgiftning ved blodprøve, fordi lite kvikksølvet finnes i blodet, men lagres forkskjellige steder i kroppen.

Avgifting
Det er viktig med avgiftning etter at amalgamet er fjernet fra tennene. Avgiftning har som formål å få ut så mye kvikksølv som mulig ut av kroppen. Mange behandlere anbefaler at man tar et tilskudd av enkelte vitaminer, mineraler og evt. aminosyrer, antioksidanter, (f.eks. selen, E-vitamin, C-vitamin og sink) 1-2 måneder før man begynner behandling og til etter man er helt ferdig, for at organismen skal styrkes slik at den bedre kan tåle påkjenningen en amalgamutskiftning kan innebære. Mange tar også kulltabletter like før sanering av amalgam, som beskytter mot eventuell kvikksølv som svelges.

> Hva er vitamin- og mineralterapi
> Hva er urtemedisin

Saneringen bør foregå langsomt. Noen tannleger anbefaler at man fjerner en plombe ved tannlegebesøk og venter 6-8 uker til neste plombe bores ut.

I forbindelse med fjerning kan man oppleve at symptomer forverres for en kortere periode.

Gull bør ikke brukes sammen med amalgam, fordi det gir ekstra frigivelse av kvikksølvdamp.

Det er viktig med avgiftning etter at amalgamet er fjernet fra tennene. (Mer om dette under punktet «Hva skjer hos behandler»).

 •  Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Nov. 2006: En norsk forskningsrapport fra NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, viser at 100 000 personer mener at amalgam i tannfyllinger har gitt dem helseplager. De fleste av disse beskriver kronisk eller stadig tilbakevendende helseplager.

Forskning viser at metylkvikksølv og andre miljøgifter kan føre til hjerneskade og tap av IQ hos det ufødte barn. (Rapporten er bakgrunnen for vedtaket om forbud mot amalgam i EU, juni 2007).

En rekke tidligere studier viser farer ved bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale.

Amalgamsanering utøves i hovedsak av tannlege, men andre behandlere kan være involvert i for eksempel tilskudd av vitaminer, mineraler og urtekurer som stimulerer til avgiftning.

– Lov om alternativ behandling:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Tannlege er en beskyttet tittel.

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:
> Søk i BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

De som behandler amalgamsanering er enten tannlege, lege eller annen behandler.
Tannleger fjerner amalgamfyllinger, erstatter dem med alternative fyllinger og gir evt. råd i forhold til problemer omkring amalgamforgiftning.
Ifølge Tannlegehøgskolen i Oslo skal studentene få undervisning i amalgamsanering og beskyttelsesutstyr. Ifølge universitetet i Bergen, Odontologisk fakultet, skal studentene få undervisning i amalgamsanering, men hvor omfattende denne skal være pågår det stadig diskusjoner om.

Andre behandlere arbeider med avgiftnig av kroppen. Disse kan ha individuell bakgrunn og utdanning, innen f.eks. vitamin- og mineralterapi, urtemedisin osv.

>> KURS OG UTDANNING A-Å

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Behandlere som jobber med tannhelse

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.