Hva er Buqi behandling

Buqi er et energibasert healing- og behandlingssystem som er blitt utviklet fra TKM- Tradisjonell kinesisk medisin og som gjør bruk av tradisjonelle teknikker som nesten var forsvunnet.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Envato. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Buqi er en behandlingsform som forener energikrefter, lik de som er blitt utviklet av Taiji / Tai Chi mestere, med Tradisjonell kinesisk medisin,TKM og vestlige vitenskapelige ideer.

Metoden er basert på teorien om at sykdom er forårsaket av oppbygningen av patogene faktorer og giftige avfallstoffer, biprodukter. Disse patogene faktorene, bedre kjent som Binqi, samler seg opp i kroppen, spesielt i putene mellom virvlene, i ledd og i organene.

Følelser som stress, sinne, frykt og sorg er andre typer Binqi. Disse følelsene kan påvirke kroppens biokjemi. Oppsamlingen av Binqi leder til blokkeringer i organer, ledd og energikanalene. Den resulterer i nedsatt sirkulasjon i kroppsvæskene – blod, lymfe, intercellulære og cerebrospinal væske, samt en stagnasjon i energiflyten. Dette gjør at vi kan bli mer utsatt for sykdom.

Buqi-teorien er basert på teorien om den dobbelt onde sirkelen.
Disse to sirklene er:
Den onde sirkelen av dårlig kroppsholdning holdning og den onde sirkelen av mentalt stress.

Denne teorien fremstiller hvordan kretsløpet i disse sirklene forsterker hverandre ved utviklingen av sykdom. Hvis disse to sirklene brytes, kan symptomene av sykdom bli behandlet og helsen gjenopprettes.

Les om Tradisjonell kinesisk medisin – TKM

 Dr. Shen Hongxun (1939-2011), født i Shanghai, har utviklet metoden gjennom 30 år, basert bla. på Taijiquan trening, som han har lært av anerkjente taijiquan mestere, buddhist og Taoist munker og sin bestefar Shen Baotai. Da Dr. Shen Hongxun arbeidet som sykehusdirektør i Kina benyttet han teknikker og kunnskaper fra sin Taijitrening til å helbrede pasienter og reversere skadevirkningene av stress.

I de indre kinisiske kampkunstene Taiji, Bagua og Hsing-l er bruk av såkalte taijikrefter (indre krefter) sentralt, men det er ytterst få som vet hvordan man utvikler dem. Det er hemmeligheter som har blitt holdt skult og kun levert fra far til eldste sønn i kampkunstmamilier. Dr. Shen har oppdaget hvordan man kan utvikle taijikrefter iløpet av kort tid gjennom spontane bevegelser og han har valgt å offentliggjøre denne kunnskapen.

Dr. Shen Hongxun er utdannet lege i både vestlig og kinesisk medisin og har bl.a etablert et Buqi institutt i Belgia. Han underviser flere steder i USA og Europa og har gjennom en årrekke kommet jevnlig til Norge og undervist.

Buqi behandler både de fysiske og de mentale/emosjonelle aspektene av dårlig helse som veldig ofte henger sammen og forsterker hverandre.

Feil kroppsholdning og problemer i ryggraden kan forårsake mange helseproblemer. Også problemer som tilsynelatende ikke har noen åpenbar forbindelse med hverken positur eller ryggsøylen. Førti forskjellige sykdommer som har forbindelse med ryggsøylen har nå blitt registrert av legevitenskapen. Buqi terapeuten orienterer seg i forhold til dette, og har egnede korreksjonsteknikker.

I tillegg til å fjerner ikke giftige og helseskadelige faktorer- BinQi, fra klientens kropp, benytter terapeuten også teknikker som styrker klientens egen energikraft, som igjen øker kroppens naturlige egenskaper til å rebalansere og helbrede seg selv.

Buqi behandlingen begynner med en liten samtale og en Buqi-diagnose. Buqi har flere effektive diagnose metoder.

Dette etterfølges av behandling, som består av en rekke energi-teknikker for å påvirke kroppens energibaner, nervesystem, kardiovaskulære system, hormonsystemet og muskel og skjelettsystemet. Behandleren kan også benytte seg av lydvibrasjoner.

Klienten er fullt påkledd under behandlingen. Klienten blir bare unntaksvis fysisk berørt, da energiteknikker utført fra litt avstand er hyppigst brukt. Behandleren kan også lære bort noen enkle øvelser samt veilede om diett og livsstil.

Sentralt i Buqi er behandlingskraften til Dantien, et energisenter som alle mennesker har i nedre del av magen. Når Dantien er aktiv kan den produsere en sterk intern kraft. Det er denne kraften som enhver Buqi behandler må først lære å finne og utvikle. Deretter er det mulig å behandle andre.

Under en Buqi-behandling aktiverer Buqi-behandleren sitt eget energisystem, skaper et energifelt rundt pasienten, for så å dirigere Binqi ut av pasientens kropp. Som regel er ikke behandleren fysisk nær pasienten under en Buqi-behandling, og behandlingen kan foregå noen centimeter eller til og med meter unna pasienten. Ved hjelp av trening, vil behandleren utvikle evnen til å dirigere energi ved å kombinere bruken av tre krefter; mental kraft, pustekraft samt dantien-kraft. Foruten at pasientens energisystem renses for Binqi, kan dette også forsiktig normalstille pasientens kroppsholdning.

Kroppsholdningen er korrigert gjennom bruk av spontane bevegelser. Spontane bevegelser er et naturlig fenomen som skjer konstant uten at vi er bevisst dem. Cellenes bevegelser er én type spontane bevegelser – hjertet som slår, bevegelsene i tarmene, gjesping og øyene som blunker er andre eksempeler. Disse er alle del av kroppens selvregulerende mekanisme. Allikevel, i mange mennesker er denne selvregulerende funksjonen nedsatt; mange av de interne spontane bevegelsene er svake og svekket. Dette kan føre til en følelse av lite energi, tretthet og kan i det lange løp ofte resultere i mer alvorlig sykdom.

Under en Buqi behandling er de spontane bevegelsene i kroppen aktivert og ”optimalisert”. I spesielle tilfelle kan pasienten oppleve sterke eksterne spontane bevegelser (tøyninger, vridninger, tramping i bena, og lign) ettersom kroppen identifiserer blokkeringene. Disse spontane bevegelsene skal hjelpe oss til å åpne blokkerte områder og å få Binqi ut av kroppen.

Buqi sies å passe for hele familien og barn kan responderer godt på behandlingen.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Mange plager kan bli bedret allerde etter første behandling, noen opplever en dramatisk bedring. Andre behøver flere behandlinger for å oppnå resultat.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

  • Oppsøk kvalifisert behandler.
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp.

Erfaringsbasert forskning av Dr. Shen Hongxun, opphavsmannen til Buqi metoden, viser at ved å fjerne binqui, skadelige faktorer som oppstår pga stress og andre avfallsstoffer, kan man oppnå en rekke gunstige helesmessige effekter.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Buqibehandler/Buqiterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanning tilbys i Norge eller andre steder feks. i Europa eller USA. Utdannelse til BUQI terapeut tar for tiden 2,5 år.

> Kurs og utdanning i Buqi

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, trener, veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.