Hva er Kraniosakralterapi

Kraniosakralterapi / Craniosacralterapi er en metode der man bruker lett berøring og trykk på huden for å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Behandlingsmetoden bygger på forståelsen av at det kraniosakrale system i kroppen har en rytme og puls.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

I Kraniosakralterapi bruker behandler lett berøring og trykk på huden ved blant annet hode, nakke, ryggrad, korsbein og halebein for å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Prinsippet er at kroppen har de nødvendige ressurser, og hvis man får de riktige signaler vil kroppen avbalansere og korrigere seg selv. Kraniosakralterapi er en metode for å behandle hele kroppen, hodet inkludert.

Kranie = Hjerneskallen, Sakral = Korsbenet.
Kraniosakralsystemet betår av kraniet, ryggsøylen, korsbenet og halebenet. Sentralnervesystemet inkluderer hjernen, ryggmargen og ryggmargsnervene. Omkring disse følsomme delene er det hjernevæske, membraner, bindvev og muskler.

Metoden bygger på forståelsen av at det kraniosakrale system i kroppen har en rytme og puls, og at denne pulsen kan brukes til å oppdage ubalanse. Ryggmargsvæskens rytmiske puls kan kjennes hvor som helst på kroppen, men den er spesielt tydelig på hodeskallen og i bekkenområdet.

Dette innebærer en forståelse av at det er en liten bevegelighet mellom benplatene i kraniet og at disse beveger seg i en knapt merkbar rytme som oppstår når væske sirkulerer. Denne rytmen sprer seg nedover ryggsøylen og ut i resten av kroppen. Forstyrrelser i dette kretsløpet kan føre til helseproblemer.

De fysiske årsakene kan ligge så langt tilbake som fødselen, eller gamle fysiske fall og slag kan sitte igjen. Om hodet, rygg eller haleben får en smell, kan f.eks. kraniets enkeltben “kile” seg fast. Kranieknoklene kan være fysisk jammet, men oftest er det snakk om nedsatt elastisitet og bevegelighet i bindevevet som er mellom knoklene. Den andre siden av hodet må kompensere og hele ansiktet kan forandre fasong.

Kraniosakrakralterapi er en metode for å behandle hele kroppen, hodet inkludert, og man kan bruke ryggmargsvæskens rytmiske puls som hjelp i diagnostisering og behandling.

Behandlingsmetoden har vært i utvikling og idag har vi begrepene Biomekanisk, Funksjonell, Dynamisk og Biodynamisk Karniosakralterapi.

Biomekanisk kraniosakralterapi
Man tester og manipulerer ved hjelp av teknikker i forhold til kraniosakral-rytmen.

Funksjonell kraniosakralterapi
Man utøver fortsatt teknikker, men forholder seg ikke til rytmen.
I begge disse retningene går man inn med en intensjon om å «rette det som er feil; de ubalansene man finner.

Dynamisk/Biodynamisk kraniosakralterapi
Man bruker ikke teknikker i det hele tatt, men ved dyp, bevisst lytting inn i systemet utfolder kroppens egne selvhelberedende krefter seg ut fra det blueprintet som ligger i oss helt fra unnfangelsen. Denne utfoldelsen initieres av «The breath of life».

Forståelsen av at det Kraniosakrale system i kroppen har en rytme og puls er vesentlig innen mekanisk og dynamisk kraniosakralterapi. Rytmen, som også kalles kranio-sakral-rytmen, er i balanse hvis benplatene i hodeskallen beveger seg normalt.

Det var den amerikanske legen og osteopaten William Garner Sutherland (1873–1954) som i 1920-årene oppdaget at bena i hodeskallen har en bevegelighet og at disse beveger seg rytmisk. Denne teorien er omstridt, men både eldre naturkulturer og nyere tradisjoner forholder seg til at det er en liten bevegelse mellom benplatene i kraniet.

Sutherland fant også at spinalvæsken har en puls, «kroppens første rytme”. Han kalte pulsen ”Livets åndedrett”. Denne pulsen kan bruks til å oppdage ubalanse. ”Cranial Osteopati”, eller Cranial Work, som Sutherland kalte arbeidet sitt, var med dette en realitet. Fra å henge naturlig sammen med osteopati, ble behandlingsmetoden på et senere tidspunkt trukket ut som en selvstendig behandlingsform.

Amerikaneren Dr.John Upledger utviklet fra 1970-tallet en selvstendig, omfattende standardisert behandlingsmetode, tuftet på de tidlige erfaringene i utvikling av metoden og kalte den Craniosacral therapy. Etter dette har det blitt utviklet flere ulike modeller av behandlingsmetoden – Biomekanisk, Funksjonell, Dynamisk, Biodynamisk Kraniosakrelterapi.

Utgangspunktet er det samme, men tilnærming er noe ulik innen de forskjellige tradisjoner. Opphavsmannen William Garner Sutherland startet selv ut med den mekaniske modellen på 1920-tallet, kalt biomekanisk kraniosakralterapi.

I sen alder anvendte Sutherland en energetisk-flytende modell for de kraniosakrale bevegelsesmønstre. Dermed kom vestlig Kraniosakralterapi i god overenstemmelse med chakralæren og Østens forståelse for kropp og sjel. Hugh Milne er en av dem som senere har siden videreutviklet og skapt rammer om denne retning, hvor kropp sjel og ånd får deres helhet gjennom den craniosakrale bølgebevegelse.

Kraniosakralterapi brukes ved plager, problemer og lidelser som:

– Smerter i nakke, rygg og bekken
– Bekkenløsning
– Hodepine
– Hodepine forårsaket av nakkeskade
– Migrene
– Konsentrasjonsproblemer
– Læringsproblemer
– Stress- og stressrelaterte plager
– Kolikk – Spiseproblemer
– Ryggskjevhet
– Tenner og kjeve problematikk
– Bihuler
– Hyperaktivitet
– Pusteproblemer og lærevansker hos barn
– Søvnproblemer
– Utilpasshet og følelsesmessige blokkeringer

Man mener at det oppnås en økt blodsirkulasjon og utbalansert spenning mellom de sympatiske og parasympatiske deler av nervesystemet ved å redusere membranspenningene og å normalisere bevegelsene mellom beinene i kraniet.

Kraniosakralterapi kan hjelpe til med å løse på dype emosjonelle blokkeringer. Der hvor kraniosakralpulsenpulsen er hemmet, kan også andre nivåer av bevisstheten hemmes.

En behandlingstime starter gjerne med at behandler ser etter asymmetri og uregelmessigheter i klientens hodeform og bløte deler som nese, ører og munn. Deretter registreres den kraniosakrale puls.

Selve behandlingen foregår ved «lytting» til og eventuelt lett manipulasjon av knokler, membraner og bindevev i kraniet, ryggsøylen og bekkenet. Behandleren bruker sine hender både til å undersøke pasienten og til å behandle ved en lett berøring. Man ligger på en benk og kan gjerne ha klærne på.

En behandling varer ca. 30 minutter – 1,5 time.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Mange klienter merker virkning allerede etter første behandling. I følge utøvere av mtoden kan akutte problemer ofte avhjelpes med 1 – 3 behandlinger. Ved mer omfattende problemer i kraniosakralsystemet, er 6 – 10 behandlinger ikke uvanlig, ofte en gang pr uke.

Noen klienter med kroniske plager velger å oppsøke kraniosakralterapi jevnlig for bedring av helse, eget velvære og livskvalitet.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Etter behandling kan klienter oppleve forbigående tretthet, avspenthet og dyp søvn. Disse reaksjonene avtar og oppfattes av behandler som et positivt tegn på at en forbedringsprossess er igang.

Personer med hjerneskade har rapportert om forverring i symptomer etter bruk av kraniosakralterapi, som: hodepine, kvalme, oppkast, diaré, økt puls, hjertebank og psykiske forstyrrelser. Dersom man opplever negative virknigninger bør man kontakte lege.

– Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.
«Dobbel blind forskning» er lite egnet for denne behandlingsmetoden.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Kraniosakralbehandler/kraniosakralterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: behandler.no

Det er flere tilbydere av utdanningen i Norge og praksis på lengde, innhold, tradisjon og etterutdanning av behandlingsmetoden er ulik.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Få nyhetsbrev

Følg med på siste nytt…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.