Hva er Polaritetsterapi

Polaritetsterapi er en holistisk behandlingsform som jobber med hele mennesket, fysisk, mentalt, følelsesmessig og spirituelt. Behandling består av kroppsterapi, naturopati, bevisstgjøring og energiøvelser.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Envato. Behandler.no - HELHETLIG HELSE. Finn behandler på Behandlerlisten

Polaritetsterapi er helhetlig i sin tilnærming og vil gi mulighet for å skape bedre helse og endre livsstil. Metoden har fire grunnpilarer, bestående av kroppsterapi, ernæring og rensende dietter – naturopati, bevisstgjøring og polaritetsyoga – energiøvelser.

Polaritetsterapeuter på BEHANDLERLISTEN

Polaritetsterapi inneholder elementer fra flere behandlingsformer og fremstår som en syntese mellom ayurvedisk medisin, osteopati, naturopati, kiropraktikk, kraniosakralterapi, refleksologi, yoga, hermetisk visdom og kvantefysikk.

 

De fire grunnpilarer:

1. Kroppsterapi
Skal stimulere og balansere kroppens energier for å løse opp energiblokkeringer.
Under en polaritetsbehandling bruker terapeuten ulike teknikker med hendene sine for å stimulere og balansere energien i kroppen. Terapeuten arbeider med reflekser og ulike trykkpunkter over hele kroppen. Blod-, lymfe-, hormon, nerve- og fordøyelsessystemet stimuleres også. Dette kan bidra til å lindre og forebygge sykdommer/lidelser samt til å styrke immunforsvaret. Kroppsterapien kan være avspennende, fordi den kombineres med energiarbeid og bevisst tilstedeværelse.

2. Ernæring og rensende/avgiftende dietter
Ernæringsterapi og rensende dietter anses i polaritetsterapien som en medisinsk behandlingsmåte i seg selv. Innenfor Ayurvedisk medisin sies det at 80 prosent av alle sykdommer har sitt opphav i fordøyelsesorganene våre, som av ulike årsaker ikke fungerer slik de skal. I polaritetsterapien benytter man derfor utrensende kurer basert på naturlige ingredienser og urter, samt basisk virkende mat i kostholdet som grønnsaker, spirer og noen typer frukt. Råkost, «levende mat» – grønnsaker som ikke er kokt, dampet eller stekt, er viktig. Et kosthold med større innslag av basisk mat bidrar generelt til å forebygge sykdom. Samtidig skal det bidra til at blokkeringer enklere lar seg eliminere. Rensende dietter og omlegging av kosthold, ansees for å være av avgjørende betydning for resultatet i en behandlingssituasjon.

3. Bevisstgjøring av sinnet og tankemønstre
Bevisstgjøring av de underliggende årsaker til sykdom og ubalanse.
Polaritetsterapi er basert på at kropp og sinn påvirker hverandre. Behandlingene kan frigjøre følelsesmessige blokkeringer som kan være årsak til sykdom, ubehag og smerter i kroppen. Dette i seg selv kan føre til endringer av tanke- og handlingsmønstre (indre stress). Bevisstgjøring kan også komme som følge av samtale mellom terapeut og klient. Vi mennesker går ofte på «autopilot», det ubevisste forblir skjult for oss og hindrer oss i å gjøre endringer til det bedre. Slik kan Polaritetsterapi bidra til å gjenopprette balansen slik at vi finner måter å takle livet på som fremmer livsglede og positiv vekst.

4. Energiøvelser, polaritetsyoga
Individuelle tilpassede energiøvelser for å bedre og/eller opprettholde fri flyt. Energiøvelser – polaritetsyoga, skal påvirke og åpne livsergistrømmen i kroppen. Øvelsene er konstruert med tanke på effektiv harmonisering av den enkeltes livsenergi og blir individuelt tilpasset. De er knyttet opp mot de forskjellige elementene (5 elementer) og er i noen tilfeller ledsaget av stemmebruk for å fremskynde oppløsningen av spenninger i kroppen.
Øvelsene er enkle, men kan likevel påvirke på et dypt nivå. Tanken er å forsterke effekten av polaritetsterapibehandlingene, men de er også fine til selvhjelp og for å forebygge stress.


Polaritetsterapi skal bidra til å fjerne årsaken til sykdommen/lidelsen og er på den måten ikke bare symptomorientert. Behandlingsmetoden bygger på at det eksisterer et samspill mellom kropp og sinn. En enkelt endring i en tankeprosess eller innstilling kan gi seg utslag i en fysiologisk endring. Behandlingen bygger også på at kroppen er en helhet hvor alle delene på en eller annen måte er forbundet med hverandre.

Helt sentralt i polaritetsterapi står arbeidet med kroppens energier (livsenergi). Fra alle kulturer finner vi oppfatninger om livsenergi eller vitalkraft som er tilstede og gjennomstrømmer alt liv og som virker inn på livsprosessene. Polaritetsterapien bygger på at alt i universet, også vi mennesker, er gjennomstrømmet av livsenergi. Energien beveger seg og gjennomstrømmer og eksisterer i alt. Mest mulig fri flyt av disse energiene er en forutsetning for god helse og velvære såvel fysisk som psykisk. Sykdom forårsakes av mangel eller ubalanse i livsenergiene. Sunnhet er balanse, dvs når energiene beveger seg fritt og alle systemene i kroppen fungerer slik de skal gjøre.

Polaritetsbegrepet har sammenheng med oppfatningen om at energi utspringer fra en nøytral kilde og at bevegelse bare kan komme i stand gjennom forholdet mellom to motsatte felt eller poler, positiv og negativ. Dette forholdet kalles polaritet. I kinesisk filosofi blir dette grunnleggende polaritetsforholdet kalt yin og yang. Den positive polen har en høyere, mer intens frekvens enn den negative. Forholdet mellom disse to polene skaper bevegelse. For at vi f eks skal få elektrisitet, må energien gå fra den positive til den negative polen og tilbake igjen. Fra kjemien vet vi at atomet består av nøytrale, positive og negative energier som står i et dynamisk forhold til hverandre. Selv enkeltcellene i kroppen har en elektrisk spenningsforskjell mellom cytoplasma (cellesaften) inne i cellen og væsken utenfor cellen (ekstracellulærvæsken).

Polaritetsterapi i sin nåværende form er i hovedsak utviklet av østerriker-amerikaneren Randolph Stone (1890-1981). Han var opprinnelig både kiropraktor, osteopat og naturopat. I utviklingen av polaritetsterapien bygget han også på moderne fysikk og tradisjonelle helbredelsesformer fra Østen, særlig Tradisjonell kinesisk medisin og Ayurvedisk medisin fra India.

Dette kom i en tid han begynte å stille spørsmålstegn ved sin egen behandling fordi han ikke oppnådde varige resultater hos pasientene sine. Han forsto etterhvert at løsningen var å finne i en bakenforliggende årsak til sykdom, nemlig i menneskets energetiske system (mentale, følelsesmessige, spirituelle blokkeringer).

Teoriene om livsenergi og teorien om de fem elementene – eter, luft, ild, vann og jord, med sine korresponderende chakraer (energisentre), danner utgangspunktet for det omfattende, finere system av energi i kroppen som Stone kalte «Menneskets trådløse anatomi».

Disse finere, subtile energiene går ikke i bestemte kanaler/energibaner, men beveger seg i bølger av utvidelse og sammentrekning vevd sammen i harmoniske mønstre. All sykdom begynner i prinsippet først som en ubalanse eller blokkering i disse finere, subtile energiene.

Disse finere, subtile energiene går ikke i bestemte kanaler/energibaner, men beveger seg i bølger av utvidelse og sammentrekning vevd sammen i harmoniske mønstre. All sykdom begynner i prinsippet først som en ubalanse eller blokkering i disse finere, subtile energiene.

Polaritetsterapi er en helhetlig behandlingsmetode som brukes både ved kroniske og akutte lidelser og som forebyggende.

Som eksempel nevnes:

 • Smerter
 • Lavt energinivå
 • Fordøyelsesproblemer
 • Stressrelaterte sykdommer
 • Mentale og/eller emosjonelle problemer som depresjon og angst
 • Problemer i nakke, skuldre og rygg

Behandling er individuell tilpasset utifra konstitusjon, plager og sykdomsbilde.

 • Samtale og evt veiledning i ernæring og energiøvelser.
 • Kroppsterapi på benk.

Man kan være fullt påkledd under behandling, men bør ha myke klær, tights e.l.

Behandlingen er beroligende, og de fleste går raskt inn i en dyp og avslappet tilstand, også ved «dype» behandlinger, ifølge utøvere av metoden.

Behandling kan foregå som et helhetlig opplegg, eller man kan komme til behandler for en enkelt behandling.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/polaritetsterapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 

 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
 • Urter kan forstyrre opptak av legemidler.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/polaritetsterapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Kreft og utmattelse
En pilotstudie fra 2011 med 45 deltagere over tre uker,»Polarity Therapy for cancer-related fatigue in patients with breast cancer receiving radiation therapy: a randomized controlled pilot study», viser at polaritetsterapi kan hjelpe kvinner som lider av utmattelse etter brystkreft og strålebehandling. Studien er publisert i PubMed.gov, US National Library of Medicine National Institutes of Health.

Demens
En samlestudie fra 2014 med tilsammen 753 deltagere, undersøker om blant annet polaritetsterapi kan redusere omsorgsbelastningen og stresset, og øke tidsperioden som en med demens kan fortsette å leve hjemme. «Respite care for people with dementia and their carers» ble publisert i Cochrane, januar 2014, og sier at behandlingen kan ha fordeler, men at mer forskning må til før man kan trekke en konklusjon.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Polaritetsterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Polaritetsterapeuter på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Utdannelsen av polaritetsterapeuter er en 2-årig deltidsutdannelse som har vært tilbudt i Norge.

> KURS OG UTDANNING A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Polaritetsterapeuter på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.