Dame plukker tomater

Grønn behandling når livet blir vanskelig

Å finne hjelp når man sliter med vanskelige tanker og følelser kan være en stor utfordring. Men det er ulike veier ut av håpløsheten. Prosjektet «Grønn omsorg» gir utbytte, ifølge en ny rapport fra Høgskolen i Hedmark.

I en fortvilet livssituasjon erfarer mange problemer med å få hjelp. Det er heller ikke sikkert man vet hva slags hjelp eller behandling som vil være best for en. Trenger man noen å snakke med? Hadde det vært fint å møte andre som sliter med tilsvarende problemer? Ønsker man ro og hvile – kanskje kreativ aktivitet eller praktisk arbeid?

Ved Høgskolen i Hedmark ser man nærmere på behandlingsopplegget «Grønn omsorg – Inn på tunet» fra et deltager- og tilbyderperspektiv. I en ny rapport kommer det fram at tilbudet oppleves som positivt på flere måter.

--- Annonse ---
Optimal helse starter i tarmfloraen

Mer enn 1000 norsk gårder
«Grønn omsorg» er aktivitet og arbeid på gård, tilpasset den enkeltes behov. Tilbudet finnes flere steder i Norge og ellers i Europa, også kjent som «Green Care» og «Farming for health». Her til lands har Innovasjon Norge i samarbeid med Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag en satsing på dette, med tilbud om rehabilitering, restitusjon, opplevelse, læring og aktivitet i jord- og skogbruket. Tilbudet foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen og bygger på gårdens og bondens ressurser, ifølge Helsedirektoratet.

Landsbruks- og matdepartementet informerer på sine nettsider at det i dag er så mange som 1100 norske gårder som tilbyr «Grønn omsorg» tjenester til en rekke samfunnssektorer. Aktiviteter som inngår i opplegget kan være stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse. Men det kan også være aktiviteter utenom den direkte gårdsdriften, som feks snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter, som tørkede urter.

Ofte er det lagt opp til timebaserte dagtilbud gjennom hele året, men det er også gårder som har botilbud over tid, enkeltstående besøk, eller avlastning, helge- og ferietilbud med overnatting.

Stort utbytte
«Grønn omsorg» er et tilbud til folk i alle aldre og med ulike problemer som feks. psykiske utfordringer, rusproblemer og alzheimer. Men i undersøkelsen ved Høgskolen i Hedmark er det personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer som har deltatt og dertil tilbydere i Hedmark og Opplands fylke. 20 deltagere ble intervjuet om sine erfaringer.

Konklusjonen er at de som er med på et behandlingsopplegg for det meste har stort utbytte av oppholdet. De opplever at fokus blir forskjøvet fra sykdom og plager mot styrke, helse og velvære. Følelsen av sosialt fellesskap og mestring styrkes. De som arbeider med dyr eller andre praktiske oppgaver synes det er meningsfylt.

Savner ettervern
De som har stilt sin gård til disposisjon for «Grønn omsorg» opplever dette som givende arbeid. I intervju med tilbydere kommer fram at de bryr seg om brukerne og gleder seg med dem når de gjør fremskritt.

Samtidig ser de at svært mange av rusmisbrukerne faller tilbake til gamle vaner, og at dette i stor grad skyldes et dårlig fungerende ettervern. Håpet var at det å gi brukerne en interesse for natur og friluftsliv skulle være med på å drive dem fremover etter oppholdet. Men uten god oppfølging videre, ser det dessverre ut til at mange av dem med rusproblemer går tilbake til gamle mønstre.

Ut av depresjon
En tidligere norsk undersøkelse av «Grønn omsorg» viser at arbeid og kontakt med husdyr kan gi økt tro på egen mestring og reduksjon i depresjon hos mennesker med klinisk depresjon.

Ingeborg Pedersen disputerte i 2011 med sin avhandling «Dyreassisterte intervensjoner med husdyr ved klinisk depresjon», ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). 29 personer, som alle hadde klinisk depresjon, deltok i en undersøkelse som foregikk over 12 uker på 11 norske gårdsbruk, med melkeproduksjon som hovednæring.

Gårdsoppholdet ga en signifikant reduksjon av depresjon. Det var også en signifikant økning i mestringstro og en tilnærmet signifikant reduksjon i angst.

Ulike behandlingsmetoder
Det finnes en rekke ulike behandlingstilbud man kan oppsøke hvis man har problemer av psykisk karakter. For noen er en psykolog eller psykiater tingen, mens andre finner fram til alternative tilbud, som f.eks. gestaltterapi, psykosyntese, psykodramakunst- og uttrykksterapi, veiledning og coaching.


Innen energipsykologi har vi teknikker som har vist seg effektive i visse situasjoner, feks. TFT– tankefeltterapi, EFT–emotional freedom techniques, Hypnoterapi, EMDR – eye movement desensitization and reprosessing (øyebevegelsesterapi). Dette er metoder som også brukes av noen – og stadig flere psykologer.

Alternativ behandling i psykiatrien
Ved halvparten av landets sykehus har man tilbud om komplementær- og alternativ behandling. Også inne psykiatrien forekommer alternative metoder.

Allerede i 2010 begynte Oslo Universitetssykehus, Gaustad, å bruke meditasjonsteknikken mindfulness i behandling av angslidelser, tvanglidelser, stressmestring og posttraumatisk stress, sammen med kognitiv adferdsterapi – både i grupper og individuelt.


Ved svenske psykiatriske sykehus er det ikke uvanlig å få tilbud om alternative behandlingsmetoder som lysterapi, akupunktur og taktil stimulering – berøringsterapi. Både pasienter og virksomhetene rapporterer at de er positive og ser nytten, fastslår forskere ved Høyskolen i Malmö i en rapport fra 2011.

Konklusjonen:
Det at pasienter innen psykisk helseomsorg får alternativ behandling gjør at medisinforbruket minsker og bivirkningene er få eller ingen.

Det er Arild Granerud, Bengt Eriksson og Inger Elisabeth Lund som har utarbeidet rapporten «Grønn omsorg fra deltager og tilbyderes perspektiv».
Delrapport i prosjektet Recovery-orienterte grønn omsorgstjenester
Høgskolen i Hedmark, Rapport nr. 4 – 2012».

Relatert:

Hvordan finne behandler:
Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legger til rette for at hver og en kan gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon
> Finn behandler på BEHANDLERLISTEN


> Helhetlig helse –
KURS OG UTDANNING A-Å


Les også:

På lag med naturen i behandling og rehabilitering

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet

Legemidler til eldre kan erstattes med annen behandling


Temaside:
Psykisk helse og psykoterapi


Temaside:
Mental trening og coaching

 

Er du behandler, terapeut, coach veileder – uten oppføring?
>> Bli funnet på BEHANDLERLISTEN med egen profilside

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.