Mor holder rundt barn med kreft

Når barn får kreft

Som foreldre vil man gjøre sitt ytterste når det foreferdelige rammer. Mange velger komplementær behandling, for å hjelpe barnet gjennom en krevende og smertefull sykdomsperiode.

Hvis man er så fryktelig uheldig å komme i situasjonen, har vi heldigvis et helsevesen som stiller opp, og gjør sitt ytterste for å hjelpe. Et ”pakkeforløp” tar hånd om diagnostikk, utredning og behandling, som radiologi, stråleterapi, kirurgi. Oppfølging og tilbud om samtale, for å avdekke og følge opp pasientens behov for tjenester utover selve kreftbehandlingen, inngår også i Helsedirektoratets retningslinjer. Men det viser seg at mange foreldre oppsøker alternativ helsehjelp i tilegg.

I Norge får rundt 350 barn og unge i alderen 0-19 år diagnosen hvert år. Kreft hos barn rammer blindt og man kan verken forutse eller forebygge kreftsykdom. Kreftformene som oppstår hyppigst hos barn er leukemi – blodkreft, hjernesvulster, samt andre svulsttyper. For noen er sykdommen dødelig, men for de aller fleste er prognosen god, med en langtidsoverlevelse på 80 prosent.

 

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Barn får alternativ behandling
Kreftsykdommen fører med seg en rekke plager og problemer, som barnet og familiene må hanskes med. I forbindelse med den skolemedisinske behandlingen oppstår det ofte ubehag, som kvalme, og i etterkant av behandling lever mange av barna med senskader som smerter, tretthet og lite matlyst. Følelsesmessige og kognitive utfordringer følger også med.

Mange av foreldrene til kreftsyke barn velger komplementær behandling for sine barn, det vil si alternativ behandling i tillegg til den skolemedisinske, for å hjelpe barnet gjennom en vanskelig periode, lette på plagene og gi bedre livskvalitet.


Hva sier forskning
Nå har Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) kartlagt bruken av komplementær behandling for barn med kreft. Forskningssenteret har foretatt en systematisk kunnskapsoppsummering og meta-analyse basert på data fra internasjonale publiserte artikler.

Artikkelen «Complementary and alternative medicine (CAM) modalities used to treat adverse effects of anti-cancer treatment among children: A systematic review and meta-analysis of randomized control trials», inkluderer 20 studier som undersøkte effekt av alternativ behandling mot bivirkninger av kreftbehandling.

I studien inngår behandlingsmetodene:

Akupunktur, musikk- og kunstterapi, hypnose samt ulike urter og kosttilskudd.

 

AKUPUNKTUR
Basert på data fra fem studier fant forskerne at akupunktur var betydelig mer effektivt mot kvalme og oppkast som følge av cellegiftbehandling enn kontrollbehandlinger bestående av narreakupunktur og standard kvalmebehandling.

Smerter etter akupunkturnåler og for stramme akupunkturbånd ble registrert som bivirkninger, ifølge undersøkelsen. Andre studier som omhandler akupunkturbehandling av barn viser at mange behandlere bruker akupressur i stedet for. Akupressur er akupunktur uten nåler, og har vist seg spesielt egnet i behandling av barn.


Hva er akupressur

Hva er akupunktur


Akupunktører på BEHANDLERLISTEN

Les også:
Syke barn får hjelp med akupressur

Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter

MUSIKK OG KUNSTTERAPI
Det viser seg at musikkterapi hjalp for smerter ved lumbalpunksjon, dvs. en undersøkelse hvor en nål stikkes inn mellom ryggvirvlene for å hente ut spinalvæske. Barna som fikk musikkterapi opplevde mindre smerter og at opplevelsen var mindre skummel enn barna i kontrollgruppen.

I tillegg viste det seg at barn som fikk kunstterapi var mer fysisk aktive, mer sosiale, mindre stresset og mindre deprimert enn barna i kontrollgruppen, som ikke mottok kunstterapi. Sykehusene som behandler barn og unge med kreft i Norge har tilbud om musikk- og kunstterapi til pasienter.

 

Hva er musikkterapi

Hva er kunstterapi

Kunst- og uttrykksterapeuter på BEHANDLERLISTEN

Les også:
Stor bruk av komplementær behandling på norske sykehus

HYPNOSE
En studie rapporterte at hypnose reduserte inntak av kvalmestillende medisiner og forventet kvalme under første og andre cellegiftkur hos barn ifølge de norske forskerne. En annen studie undersøkte om hypnose og samtale kunne redusere ubehag i forbindelse med cellegiftbehandling. Kvalmen ble redusert betraktelig i gruppen som fikk hypnose og samtale sammenlignet med kontrollgruppen.

Hva er hypnose, hypnoterapi

Hypnose, hypnoterapeuter på BEHANDLERLISTEN

URTER OG KOSTTILSKUDD
Urter og kosttilskudd brukes for å lindre sår og betennelse i munnslimhinnene, kvalme og oppkast, vekttap og cellegiftutløst leversykdom. Flere av behandlingene viste seg å ha gunstig innvirkning på mange av plagene barna slet med:

Sink: Har vist seg effektiv mot vekttap og reduserte antall infeksjoner.
E-vitamin og råmelk: Alvorlighetsgrad av betennelse i munnslimhinnene ble redusert.
Glutamin: Reduserte bruken av intravenøs ernæring.
Mariatistel: Reduserte nivået av enzymer (AST) i leveren.
Probiotika: Reduserte episoder med feber og bruk av intravenøs antibiotika.
Ingefær: Reduserte episoder med kvalme og oppkast.

Hva er urtemedisin

Urtemedisinere på BEHANDLERLISTEN

Hva er kosttilskudd og kostholdsveieldning

Kostholdsveiledere på BEHANDLERLISTEN

Stort prosjekt om barnekreft
Den omtalte studien er en del av et større forskningsprosjekt om alternativ behandling og barnekreft, finansiert av Barnekreftforeningen i Troms og Finnmark samt Ekhaga stiftelsen i Sverige. Trine Stub er prosjektleder og den som har mottatt forskningsmidler til prosjektet. Hun er forsker 1 (research professor) ved NAFKAM og har jobbet i prosjektet siden 2018.

– NAFKAM eier prosjektet og vi har ansatt Dana Catalina Mora som doktorgradsstudent i prosjektet, informerer Stub.
– Dana er fra USA og har en master i public health (folkehelse) og relevant forskningserfaring før hun begynte hos oss. Dana er førsteforfatter på omtalte artikkelen, som er en del av hennes doktorgradsarbeid.

Trine Stub (tv.) Dana Catalina Mors, NAFKAM
Trine Stub (tv.) Dana Catalina Mora er forskere ved NAFKAM og engasjert i barnekreft prosjektet. Foto: NAFKAM

Det ser altså ut til at behandling i tillegg til skolemedisin er til god hjelp for barn med kreft.
Forskerne konkluderer i sin rapport med at akupunktur og hypnose er effektivt for å redusere kvalme og oppkast hos barn og unge voksne. Urter har egenskaper som hjelper ved en rekke plager og problemer, men må brukes med forsiktighet, i samråd med lege, fordi urtemedisin kan påvirke annen medisinering.

I tillegg ser man at musikkterapi hjelper ved smerter og frykt, og at kunstterapi gir barna bedre livskvalitet med mindre stress og mindre depresjon. Kreftsyke barn som får kunstterapi er også mer sosiale og mer fysisk aktive.

Forskerne presiserer betydningen av at foreldrene snakker med legen om bruk av tilleggsbehandling, først og fremst fordi noen behandlinger kan påvirke kreftbehandlingen på en uønsket måte.

Les også:
De fleste kreftpasienter bruker alternativ behandling


Pålitelig informasjon

Det er mange plager som følger med kreftsykdommen og en tøff behandling, og forståelig at man ser seg om etter hjelp til barnet. Ifølge foreldre er de vanligste symptomene smerte, angst, tretthet og liten matlyst.

En tidligere undersøkelse fra NAFKAM fant at foreldre som har barn med kreft ønsker en åpen, ikke-dømmende samtale om alternativ behandling med behandlende lege eller kreftlege. Foreldrene ønsker informasjon og understreker at selvbestemmelse er viktig for familien når de skal velge alternativ behandling for barna sine.

– Videre fant vi at foreldrene ønsker pålitelig og forskningsbasert informasjon om alternativ behandling og de ønsket å få denne informasjonen primært fra helsepersonell eller Barnekreftforeningen. Vi fant også at foreldrene ønsket å snakke med legen sin om bruk av alternativ behandling, men mange leger og annet helsepersonell har ofte manglende kunnskap om alternativ behandling og kreft. De foreldre som hadde et godt forhold til legen sin fortalte at de også kunne diskutere bruk av alternativ behandling med vedkommende, opplyser dr.med. Trine Stub.

Les også:
Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst


Pågående arbeid

Behandlere i USA, Europa og Norge ble intervjuet av NAFKAM-forskerne i 2021, der de ønsket å få informasjon om hvilke erfaringer de har med å bruke alternativ behandling til barn med kreft. Basert på dette materialet har forskerne skrevet to artikler som er sendt inn til internasjonale journaler for mulig publisering.

En annen spørreundersøkelse blant medlemmer av Barnekreftforeningen ble gjennomført i 2021, der forskerne undersøkte medlemmenes bruk av mestringsstrategier inkludert alternativ behandling. For tiden holder forskerne på med å analysere disse dataene.

Forskergruppen har som mål å utvikle en webside som skal gi pasienter, pårørende og helsepersonell råd om alternativ behandling og barnekreft. Dette arbeidet vil starte høsten 2023.

 

HVORDAN OPPDAGE KREFT HOS BARN
Symptomene på barnekreft kan komme snikende, men ved mistanke er det noe man kan se etter.

Blekhet, hudblødninger (uten forutgående skade), slapphet, tilbakevendende infeksjoner og feber, smerter i kroppen, kan være symptomer på leukemi.

Tilbakevendende hodepine eller oppkast, ustøhet og klønethet spesielt hos små barn, krampeanfall uten feber, nervelammelser, plutselig oppstått skjeling, unormal vekst av hodeomkrets hos spedbarn, isjiassymptomer som utstrålende smerter fra ryggen til bena, kan være symptomer på hjernesvust.

HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER
I Norge er det ikke spesifikke fagkrav for å kunne arbeide med alternative behandlingsmetoder. Dette er bakgrunnen for at Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN, ved å gi informasjon om den enkelte utøver og legge til rette for å gjøre godt valg av behandler og behandlingsmetode.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

De fleste behandlingsmetoder har ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.


Alle utøvere på BEHANDLERLISTEN har egen profilside, men opplysning om:

• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap og Registrering i offentlige register.
• Annen relevant informasjon

Finn behandler på BEHANDLERLISTEN

Kurs og utdanning innen helhetlig helse

Om behandlingsmetoder A-Å

Referanser:

Complementary and alternative medicine (CAM) modalities used to treat adverse effects of anti-cancer treatment among children: A systematic review and meta-analysis of randomized control trials.
Mora DC, Kristoffersen AE, Overvåg G, Jong MC, Mentink M, Liu JP, Stub T.
BMC Complementary Medicine and Therapies, 2022.

Communication and information needs about complementary and alternative medicine: a qualitative study of parents of children with cancer.
Stub T, Quandt SA, Kristoffersen AE, Jong MC, Arcury TA.
BMC Complementary Medicine and Therapies, 2021.

An integrative review on the information and communication needs of parents of children with cancer regarding the use of complementary and alternative medicine.
Stub T, Kristoffersen AE, Overvåg G, Jong MC.
BMC Complementary Medicine and Therapies, 2020/UiT Munin

Attitudes and knowledge about direct and indirect risks among conventional and complementary health care providers in cancer care.
Stub T, Quandt SA, Arcury TA, Sandberg JC, Kristoffersen AE.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 2018

Complementary and conventional providers in cancer care: experience of communication with patients and steps to improve communication with other providers.
Trine Stub, Sara A Quandt, Thomas A Arcury, Joanne C Sandberg, Agnete E Kristoffersen
BMC Complementary Medicine and Therapies, 2017

Barnekreftforeningen

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.