Berlevåg blant landets friskeste - stor bruk av alternativ behandling

Muskel- og skjelettlidelser fører til svært mange sykemeldinger i Norge. Fastlegen i Berlevåg mener at de som velger behandling hos den lokale naturterapeuten klarer seg bedre.

 

Den største årsaken til sykefravær i Norge er muskel- og skjelettlidelser. Én kommune som skiller seg ut, med lave tall for legemeldt sykefravær, er Berlevåg i det nordøstlige Finnmark. På landsbasis hadde kommunen en av de laveste sykefraværsratene i 2009.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

På bakgrunn av dette ville forskere ved Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) se nærmere på denne befolkningen. Det viser seg at personer med muskel- og skjelettlidelser i Berlevåg i stor grad ønsker å kombinere konvensjonell medisin og alternativ behandling.

– Berlevåg er en liten kommune, med én alternativ behandler som har hjulpet innbyggere der i mer enn 15 år. Dette kombinert med at færre blir sykemeldt der, gjorde at vi syntes det var interessant å undersøke stedet nærmere, sier forskerne Nina Foss og Silje Folkvord til Behandler.no

Noen mennesker som er rammet av muskel- og skjelettlidelser har fått en spesifikk diagnose, som bekhterevs sykdom eller artrose, men for andre kan årsak være sammensatt eller ukjent. De fleste har mer diffuse diagnoser som for eksempel myalgi, som egentlig bare betyr vondt i musklene. Studiet viser at når man kommer til fastlegen med disse lidelsene i Berlevåg har man ofte blitt tilbudt behandling i form av smertestillende medisiner, betennelsesdempende medikamenter, eller man har blitt henvist til fysioterapeut. Men de fleste velger å oppsøke behandler som bruker alternative metoder.

Den erfarne behandleren i Berlevåg har bakgrunn i naturopati, refleksologi, øreakupunktur, akupressur og muskelmassasje.


Det er hovedsakelig dyptgående massasje hun bruker i behandling av denne pasientgruppen, men også akupunktur. Denne behandleren, som også er utdannet sykepleier, anslår at over 80 % av pasientene hun behandler lider av muskel- og skjelettlidelser.


På besøk i Berlevåg

Høsten 2012 tok forsker Silje Folkvord turen til Berlevåg for å bo der i seks uker og utføre et kvalitativt case-studie blant innbyggerne, om deres erfaringer med konvensjonell medisin og alternativ behandling for muskel- og skjelettlidelser.


Forskeren gjennomførte intervjuer med 15 brukere, men også behandlere, ledere i kommunen og bedriftsledere deltok i undersøkelsen. Det var fokus på å åpne for deltagernes egne perspektiver, erfaringer og fortolkning i disse intervjuene, for å få fram flere aktuelle perspektiver.


I tillegg ble behandlinger observert, både hos alternativterapeuten og hos fysioterapeuten. Silje Folkvord deltok også på ting som skjedde på stedet, besøkte bedrifter og snakket med folk i ulike sammenhenger. Hun mener at denne deltakelsen har gitt verdifull bakgrunnsforståelse og informasjon i naturlige sammenhenger, noe som har vært viktig i arbeid med analyse av datamaterialet.


Klar respons

Flertallet av pasientene som deltok i undersøkelsen opplyste at den behandlingen de fikk hos alternativbehandleren i størst grad hjelp dem med deres plager, stivhet og smerter i rygg, skulder, nakke, armer og ben, sammenlignet med annen behandling.


– Vi ble overrasket over hvor mange av informantene som mente at den alternative behandlingen virket, forteller forskerne.

13 av de15 brukerne hadde langvarige plager, som hadde vart i tre år eller mer. Det konvensjonelle behandlingstilbudet som ble benyttet av informantene, besto av lege og fysioterapeut, som i hovedsak tilbød treningsopplegg. Flere hadde også blitt henvist til opptrening eller kiropraktor utenfor bygda. Mange har vært fornøyd med selve behandlingen, men reisevei oppleves som en belastning.

Forskerne mener at tilfredsheten med den alternative behandleren også er knyttet til at hun har vært en stabil kontakt. Brukerne selv fremhever tilgjengelighet som en viktig faktor i tillegg til selve behandlingen. Stabil tilstedeværelse over tid, kjennskap til brukerne gjennom mange år og behandlerens personlige engasjement og interesse for å hjelpe vektlegges. Flere av brukerne mener at behandlingen er sentral for at de klarer å stå i arbeid, tross varige muskel- og skjelettplager.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nina Foss (tv) og Silje Folkvord fra NAFKAM står bak undersøkelsen fra Berlevåg.

– En annen ting vi ikke var forberedt på, var at utskiftingen av offentlig helsepersonell på stedet. I undersøkelsen kommer det fram at brukerne ønsker stabile, konvensjonelle behandlere, som kjenner dem og tar dem på alvor.

Deltagerne fremhever også betydningen av et aktivt, sosialt og kulturelt liv, som en viktig faktor for trivsel og hjelp til å takle sine plager og lidelser. Berlevåg mannskor er en god og kjent representant for det rike kulturlivet i denne kommunen.

Ønsker samarbeid på tvers
Ingen av deltagerne i undersøkelsen kjenner til at det har vært samarbeid mellom det offentlige helsevesen og alternativ behandling, men det kommer fram at dette er ønsket. Både brukere, bedriftsleder og NAV ønsker et slik samarbeid.

Legen i Berlevåg konkluderer med at alternativterapeuten har vært viktig for dem som sliter med disse plagene og at behandlingen hos denne terapeuten bidrar til at de unngår sykemelding.

Legen mener også det hadde vært bra om alternativ behandling kunne tilbys innenfor offentlige støtteordninger, slik at alle kunne få tilbudet uansett økonomisk situasjon. Nå er det kun de som har råd, som kan få denne behandlingen så ofte som de opplever at de trenger den.

Riktignok er det noen heldige som får dekket behandlingen. Forskeren var i kontakt med tre bedriftsledere. Alle tre fra lokale bedrifter som har betalt for alternativ behandling til ansatte som har ønsket det, med positivt resultat.

Funnene i studien tyder altså på at behandlingen som gis hos alternativterapeuten utgjør en reell forskjell på sykefraværet for mennesker med kroniske muskel- og skjelettplager i Berlevåg.

Forskerne Nina Foss og Silje Folkvord mener at funn i denne undersøkelsen er overførbare til andre lokalsamfunn i Norge – særlig i forhold til små kommuner, som landet vårt har mange av.

Men verdien av tilgjengelighet og en god relasjon til behandler som kjenner deg godt, gjelder enten man bor i by eller på landet, mener de to forskerne. Dette er noe alternativbehandlere ofte kan tilby.


HELHELTIG HELSE:

Om behandlingsmetoder

Kurs og utdanning

> Finn ønsket behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTENRelaterte saker:

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

Satser på medikamentfri smertebehandling

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.