Utbrent kvinne sitter i sofa
Foto: Shuttersock

Du blir ikke utbrent «bare» av å jobbe for mye

Dessverre er det en vanlig misforståelse at utbrenthet kun er arbeidsrelatert. Faren ved å begrense årsaken til utbrenthet på den måten, er at utbrente ikke får riktig behandling, oppfølging og selv-forståelse.

Å forstå seg selv og de dypereliggende grunnene til utbrenthet er avgjørende for tilfriskningen.
Når utbrente ser og skjønner det store bildet og de komplekse sammenhengene som trigget utbrentheten, har de lettere for å akseptere og forstå seg selv og situasjonen.
Selvaksept kan gi næring til egenomsorg og egenkjærlighet, som er medisinen mot utbrenthet

For å forstå hvorfor du har blitt utbrent, trenger du å:

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

1) se bakover
2) se rundt deg
3) se innover

Jeg skal forklare;

1) Se bakover:
Små barn blir redde når de opplever avvisning, ikke blir sett og føler seg ikke bra nok. Dette er vanlige opplevelser for de fleste. Likevel: Slike erfaringer setter seg i kroppen og skaper indre stress.
De fleste utbrente kan fortelle om uro og utrygghet i barndommen, noe som gjorde at de ble på allerten og lett-stressede. Stress over lang tid kan føre til utbrenthet. Så; for å forstå deg selv som utbrent, trenger du å se bakover til barndom og oppvekst.

2) Se rundt deg:
Samfunnet vårt er ikke tilpasset en god del av oss. Til det er det for mange og strenge krav, og for stort press. Krav og press, samt følelsen av overveldelse og utilstrekkelighet, trigger stress og utbrenthet. Derfor må du som utbrent se rundt deg, på samfunnet og kulturen vår, for å forstå hvorfor du ble så sliten.

3) Se innover:
Når du lever etter verdier som ikke er dine, og når du forsøker (oftest ubevisst) å være en annen enn den du virkelig er, da øker det indre stresset. Det er som om sjelen din sier: Nå er du langt unna den virkelige, autentiske deg. Og det er ikke meningen! Derfor må du se innover for å hente frem dine egne sanne verdier og trossystemer, og skjønne hvordan kollisjonen mellom det autentiske og «det falske» gjorde deg så sliten.

Så altså; en huskeregel for å øke forståelsen og aksepten av deg selv- og dermed minske skammen er:

Se bakover, se rundt deg og se innover!

Siw Stenbrenden er gestaltterapeut MSc. Spesialist på utbrenthet. Foredragsholder. Forfatter. Kursholder. Foto: Privat

Siw Stenbrenden arrangerer konferansen – UT AV UTBRENTHET
En konferanse med faglig påfyll, personlige og sterke historier og oppdatert kunnskap om hva som virker mot utbrenthet.

Oslo, 6.november 2023
Info og påmelding her – Behandler.no/KALENDER

 

Relatert på Behandler.no

Ny forståelse av utbrenthet
Hva er opplevelsen av utbrenthet og hvordan møtes de som er rammet? Gestaltterapeut Karin Mohn Engebretsen disputerte nylig med sin doktoravhandling, der hun undersøker disse brennbare spørsmålene og gjør nye funn. (2020)

Artikler om mental trening

Artikler om psykisk helse

 

Temasider/behandling  på Behandler.no

Mental trening og coaching

Psykisk helse og psykoterapi

Helhetlig behandling

BEHANDLERLISTEN

KURS OG UTDANNING

KALENDER, aktiviteter

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.