Hva er Enhetsterapi

Enhetsterapi bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk kunnskap og utvalgte elementer i komplementære metoder. Behandlingsmetoden kan være til hjelp ved forskjellige plager og forstyrrelser.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto.Envato. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Enhetsterapi legger vekt på å utvikle effektive symptomlindrende teknikker, samtidig som enhetsterapeuter arbeider med å finne årsaken til plager og problemer. Enhetsterapi er betegnelsen på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen.

Behandlingsmetoder som inngår i enhetsterapi er:
Resonansterapi, eutonibehandling, blomsteressenser, terapeutisk samtale, kosthold og ernæring, tilskudd.
(Mer om disse under «Hva skjer hos behandler»).

Man kan betrakte enhetsterapi som en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og et sett virksomme behandlingsteknikker, knyttet til en intensiv selvutviklingsprosess.

Enhetsterapi er en nyere behandlingsform, utviklet av den norske legen Audun Myskja (f.1953).

Behandlingsmetoden er summen av over tretti års erfaring med integrert medisin – en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og utvalgte elementer i alternative behandlingsmetoder.

Enhetsterapi kan være til hjelp ved mange forskjellige plager og forstyrrelser. Ved ubalanse i kroppens kan ulike symptomer med forskjellig uttrykk oppstå.

Enhetsterapeuter søker å gjøre bruk av naturlige lover for å styrke helbredelsesprosesser på de mange nivåer mennesket består av, og gjenskape enhet.

– Et symptom eller en plage fører til at vår opplevelse av enhet blir brutt, enten det er et rusk i øyet eller en alvorlig sykdom.

Teknikkene i enhetsterapi søker å gjenskape opplevelsen av enhet, med erkjennelse av at man ofte trenger tid og at løsning på dypereliggende problemer ofte ikke ligger i teknikker, men i en dypere erkjennelse av hvem vi er, hva som driver oss og hvilke sammenhenger vi står i.

Utøvere hevder imidlertid å funnet det mulig å løse traumer og problemer på mange ulike nivåer ved bruk av enkle terapeutiske metoder, utformet i praktiske verktøy som blant annet omfatter:

• Helbredelse ved integrering av kropp, sinn og ånd
• Tankens kraft
• Forvandling av negative minner og følelsesmønstre
• Terapeutisk bruk av lyd, ord og stemme
• Berøringsmetoder for å mobilisere kroppens helbredende ressurser
• Bevegelser for å gjenopprette flyt gjennom alle kroppens energisystemer
• Naturens legende kraft uttrykt i blomsteressenser, urter og næringsmidler

Grunnlaget for enhetsterapi er synet på mennesket som en enhet som fungerer på spirituelle, mentale, emosjonelle, vitale, fysiske og sosiale nivåer. Harmonien mellom disse nivåene formidles gjennom en opplevelse av integritet og enhet, puls og flyt, tilfredshet og livsglede.

Helbredelse er ikke nødvendigvis knyttet til en absolutt frihet fra plager, problemer eller symptomer, men til økt livskraft, evne til å fungere, opplevelse av enhet. Grunnlaget for enhetsterapi er troen på et helbredende prinsipp i alt liv, som kan aktiveres i hvert menneske.

En helbredelsesprosess blir således et samarbeidsprosjekt, der terapeuten snarere har en fødselshjelperfunksjon og teknikkene støtter for en indre helbredelsesprosess. Grunnholdningen i enhetsterapi er at hvert levende vesen har en unik verdi og at hvert menneske har en iboende fullkommenhet og bærer en verden av viten og muligheter som kan åpnes og settes fri.

Enhetsterapiens behandlingsformer:

Resonansterapi
Behandleren har praktisk innsikt i alle de viktigste energistrømmer og punkter, og hvordan de kan reguleres ved ubalanse. Hendene brukes for å lage et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser. Ut fra dette vil kroppen ofte komme i egenbevegelser som frigjør og balanserer, slik at man kan justere feilstillinger og sette i sving steder der livsprosessen har stoppet opp.

Det brukes terapeutisk energi og lyd fra egen stemme – toning – som brukes for å styrke samklang og bruke terapeutiske frekvenser som åpner opp hos den andre. I vanskelige tilfeller brukes ofte gruppetoning der hver enkelt i gruppen setter inn sin stemme for å lage en dyp resonans. Dette er en av de mest effektive teknikker innen resonansterapi. Ved bruk av tibetanske syngeboller, lydterapi, forsterkes virkningen ytterligere.

Behandleren har også lært å arbeide dypt i energifelt (aura) for å finne resonans (steder som klinger sammen) og åpne det stedet som står fast. Eksempelvis arbeides det presist i resonansen som finnes mellom energi i kroppens midtområde og mental energi rundt hodet. Denne teknikken har visst seg effektiv både ved hodepine, tretthet, nakkesmerter og ved fordøyelsesvansker og ved vansker med å gjennomføre forsetter. Det er utviklet en egen resonansbasert topunktsteknikk for arbeid på de ulike punkter i energifeltet der sinn og kropp møtes, for å kunne arbeide direkte på fysiske og psykiske plager fra angst og depresjon og kroniske smerter. Resonansprinsippet styrer dette.


Eutonibehandling

Denne metoden retter seg mot hud og kroppsvev og er basert på regulering av vevsspenning (tonus). Dette er en dyptgående manuell behandling der man ved arbeid med puls i vevet regulerer overspenning og underspenning. Dette gjøres også ved å regulerer det autonome nervesystem gjennom spesifikke punkter i kroppen som er overordnede reguleringsstasjoner. Behandleren praktiserer enkle massasjeteknikker dypt i vevet som kan regulere eksempelvis overtrykk i buk- og bekkenvev.

Dette er hovedårsaken til mange tilfeller av overvekt, eksempelvis der buken eser ut. Man kan tilføre energi dypt i vevet for å regulere dette og oppnå vektreduksjon og større velvære i løpet av kort tid med tonusregulering.

Eutonibehandling kan betraktes som en syntese av psykisk massasje og energimassasje, venepumpeterapi og lymfedrenasje, og har vist seg effektiv også ved:

  • Smerter i muskel/skjelett-systemet
  • Fordøyelsesvansker
  • Kronisk utmattelse
  • Lavt stoffskifte

Les mer om Massasje

I tillegg har enhetsterapi sin unike tilnærming til ulike andre terapiområder:


Blomsteressenser

Dette er ett av spesialområdene innen enhetsterapi. Det brukes Dr. Bachs blomstermedisin til å forstå dypere den enkeltes konstitusjon, kvaliteter og livssituasjon. Slik brukes blomsteressensene ikke bare til behandlingen av symptomer, men til å understøtte helbredelsesprosessen hos den enkelte.
Les om Blomstermedisin


Terapeutisk samtale

Det brukes prinsipper både fra medisinsk anamneseopptak (sykehistorie), dybdepsykologi, medisinsk forskning og coaching/livsveiledning, for å mobilisere ressurser hos den andre. Behandleren er også opplært i de fysiologiske prinsippene for dette, blant annet hvordan man kan bygge opp kommunikasjon som støtter, styrker og gir motstandskraft og unngå å slå på alarmene hos den andre. Det legges vekt på å stille de riktige spørsmålene eller enn å fortelle den andre sannheten, samtidig som behandleren er enkelt opplært i en utvidet energisansning som gjør at man blir i stand til å se dypere sammenhenger. Noen kaller dette utvikling av klarsyn – behandleren er opplært i å forstå de ulike energifeltene knyttet til kroppen og skape forandring og harmonisering.


Kosthold og ernæring

Enhetsterapi undersøker sentrale balanser i ernæring. Alle terapeuter læres opp til å kunne vurdere og korrigere kroppsbalansen via kostholdstiltak innen følgende områder:

• Blodsukkerregulering
• Syre/base balansen
• + – balansen (et eget system relatert til den ernæringsmessige balansen mellom nervesystemet og blodet)
• Makrobiotisk balanse (den ernæringsmessige balansen mellom det utvidende og det sammentrekkende prinsippet)
• Energibalansering via mat og drikke

Ut fra dette bygges det opp et kosthold som passer den enkelte under hensyntagen til balanse mellom:

• Næringstilførsel
• Utrensing
• Konstitusjonstype
• Livsstil
Det legges vekt på et mest mulig ubearbeidet og naturnært kosthold og på å løfte matens energinivå ved oppmerksomhet og velsignelse.
Les om Kosthold og Ernæring


Tilskudd

Det brukes rene naturlige kosttilskudd, basert på nyere forskning både fra planter, bær og dyphav. Kosttilskuddene testes ut og tilpasses den enkelte. Medisinsk forskning på området følges og anbefalinger justeres i tråd med ny forskningsbasert viten.
Les om Vitamin- og mineralterapi

Hvor mange behandlinger avhenger av avhenger av hva klienten ønsker hjelp med, og omfanget av problemet.
En måte behandlere jobber på er å ha en innledende samtale, hvor man legger en plan og avtaler f.eks. 5-6 behandlinger, en gang pr. uke eller hver 14. dag.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

  • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
  • Urter kan forstyrre opptak av legemidler.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og ulike studier viser at Enhetsterapi kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Enhetsterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanningen enhetsterapi er treårig på bolker av ett år.
Undervisningen på kursene er basert på en vekselvirkning mellom korte forelesningsbolker, egenøvelser, øvelser med partner og i grupper, vurdering av pasienteksempler og praksis under hands-on veiledning.

> Kurs og utdanning i ENHETSTERAPI

Behandlerlisten på  Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.
Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.